kredietwaardig


kredietwaardig 1.0

(Gezegd van zowel personen als van bedrijven, firma's, instellingen, landen e.d.)
door zijn reputatie of door zijn financiële en/of economische omstandigheden waard om er een krediet aan te verstrekken; waard om een krediet te krijgen; vaak in het bijzonder: in staat om een verstrekt krediet terug te betalen; in staat om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen; solvabel

Algemene voorbeelden


Moody's en S&P hebben maandag hun waarderingen voor het afgesplitste TNT Express bekendgemaakt. Volgens de kredietbeoordelaars is het pakjesbedrijf een kredietwaardige onderneming.

http://www.belegger.nl/nieuws/104477/TNT_Express_kredietwaardig,

U ziet het, uw kredietkaart is een exclusief, voordelig en zeker betaalmiddel. Overal waar u uw kredietkaart laat zien, weet men dat u kredietwaardig bent. Met een kredietkaart kunt u wereldwijd, snel en eenvoudig betalen.

http://www.bacob.be/main/frameset.asp?lang=NL=1-1=DEF

Rexrodt denkt dat er nog een kans bestaat dat Bremer Vulkan kan overleven. De onderneming moet een herstruktereringsplan opstellen en banen schrappen. Dat moet de werf in staat stellen opnieuw kredietwaardig te worden en winstgevend.

De Standaard,

Banken en handelsinformatiebureaus kunnen tegen betaling controleren of het verstandig is om met een bepaald bedrijf zaken te doen en of het kredietwaardig is.

http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=39302

Iemand wil een grote bestelling doen via de website van een dot.combedrijf. Een profiler agent van het bedrijf controleert eerst of de potentiële koper al eerder iets heeft gekocht. De agent gaat dan onder andere na of deze koper op tijd heeft betaald en of hij producten heeft gekocht bij andere vestigingen. Als de koper een bedrijf is, dan gaat de agent bij diverse controle-instanties na of het bedrijf kredietwaardig is. Heeft de profiler agent op deze wijze een profiel van de klant gemaakt, dan komt een tweede slimme agent in actie, de negotiation agent.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Men is bang te worden ontvoerd door linkse guerrillero's die wegversperringen opwerpen en auto's en bussen onderzoeken op kredietwaardige slachtoffers.

de Volkskrant,

Als de gsm-gebruiker vanuit het buitenland belt, zal de lokale telefoonmaatschappij bij Belgacom eerst even verifiëren of de gebruiker kredietwaardig is.

De Standaard,

Op verzoek krijgt de vrouw uit Tiel een schriftelijk bewijs (tegen betaling van f15,- administratiekosten) dat zij geen schulden heeft en dat zij kredietwaardig is.

http://members.home.nl/basta/index.html

Toen we helemaal boven waren, vroeg ze: 'Waar denk je aan?' 'Aan vijftigduizend dollar,' zei ik. 'Hoezo vijftigduizend?' 'Dat moet ik volgende week aan American Express betalen.' 'Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, dat ze je zoveel hebben voorgeschoten?' Ze vond kennelijk dat ik een bijzondere prestatie had geleverd. 'Heel simpel,' zei ik, 'als ze eenmaal de illusie hebben dat je kredietwaardig bent, dan zijn ze moeilijk van die illusie af te brengen, daar moet je echt ontzettend je best voor doen.'

Fantoompijn, Arnon Grunberg,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een kredietwaardig debiteur
 • kredietwaardige landen

De "typische" lening had een looptijd van vijf tot zes jaar en was afkomstig van een kredietwaardige debiteur.

De Standaard,

De bank is de prioritaire financier, partner en adviseur van de ontwikkelingslanden. Kredietwaardige landen kunnen bij haar lenen tegen de beste voorwaarden die op de kapitaalmarkt te krijgen zijn.

De Standaard,

met werkwoord


 • kredietwaardig blijken
 • iets kredietwaardig maken
 • iemand kredietwaardig achten

Het ja-woord van een minister maakt een filmprojekt kredietwaardig. Maar wat als de subsidiebelofte later vervalt?

De Standaard,

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van Studio Hans Schipperijn, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

http://www.freelancevormgever.nl/voorwaarden.html

Dutchtone heeft het recht een klant niet (meer) als klant te accepteren indien: a. de klant deze algemene voorwaarden niet accepteert; b. Dutchtone de klant niet kredietwaardig acht; c. er een redelijk en gegrond vermoeden bestaat dat de klant de overeenkomst niet naar behoren zal naleven.

http://www.dutchtone.nl/particulier/maakkennis/waaromdutchtone/index.html

met bijwoord


 • voldoende kredietwaardig
 • wel kredietwaardig
 • zeer kredietwaardig
 • meer kredietwaardig
 • minder kredietwaardig
 • niet kredietwaardig

Nederland heeft de triple A-status. Dat betekent dat we zeer kredietwaardig zijn.

http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/jan-kees-de-jager/weblog/afspraken-over-ierland-en-het-permanente-crisismechanisme.html,

"Vroeger", aldus Mestrum, "kregen tandartsen een lening op diploma. Dat is tegenwoordig geen garantie meer. In principe is een tandarts niet kredietwaardig. De opbouw van een patiëntèle is niet langer vanzelfsprekend."

http://www.bankvanbreda.be/Images/14_958.pdf.,

Bij vrouwen, zo blijkt, krijgen basisbehoeften de prioriteit: voeding, gezondheid, huishouding. Mede om die reden blijken ze meer kredietwaardig dan hun wederhelft.

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg24/veto2417/eredoc.html

Als de telecombedrijven lenen worden deze een stuk minder kredietwaardig, waardoor de financieringskosten steeds hoger uitkomen.

Brabants Dagblad,

Uit onderzoek van Basta! blijkt dat de man wel kredietwaardig is, maar dat dit nooit is nagetrokken door Ben.

http://members.home.nl/basta/index.html

Veronderstellend dat de vier directieleden voldoende kredietwaardig zijn, moet het feit dat zij miljoenen lenen bij zichzelf wel duiden op een gesubsidieerde rente.

http://www.nijenrode.nl/nl/

De bezuinigingen die Zweden gisteren presenteerde werden op de financiële markten veel te licht bevonden. Het land is door het invloedrijke kredietbeoordelingsbureau Moody's vorige week als minder kredietwaardig ingeschaald, wat betekent dat de rentelasten op de staatsschuld alleen maar hoger worden.

NRC,

Mondelinge en schriftelijke navraag door Basta! naar de reden van deze afwijzing, levert de volgende antwoorden van Ben op: "Meneer komt uit een niet-Europees land, zijn paspoort is gefraudeerd en hij is niet kredietwaardig".

http://members.home.nl/basta/index.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding