krokodillentranen


krokodillentranen 1.0

tranen van geveinsde pijn of geveinsd leed, verdriet; geveinsde tranen
Verwijst naar de tranen van een krokodil die hij zou huilen tijdens het verorberen van zijn prooi maar die in werkelijkheid worden afgescheiden om vuil uit zijn ogen af te voeren.

Semagram


Krokodillentranen…

zijn tranen; is een aandoening

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] zijn geveinsd

  Algemene voorbeelden


  Het begrip 'krokodillentranen', dat verwijst naar gehuicheld verdriet, stamt waarschijnlijk uit de 15e eeuw. Volgens een sage uit die tijd lokt de krokodil zijn prooi door te huilen en huilt hij gewoon verder als hij zijn prooi verorbert.

  http://communities.zeelandnet.nl/data/ivan/index.php?page=13=29585

  'Mijn André!' riep mijn moeder. Ze viel op haar knieën en liet een serie krokodillentranen uit haar ogen ricocheren. Wat een comédienne. Ik ben er zeker van dat ze dolblij was dat ze eindelijk van haar man was verlost.

  De droogte, Herman Brusselmans,

  Toen iemand van wie ik hield me eens vertelde over de dramatische dood van haar moeder kwamen er tranen in mijn ogen, geen krokodillentranen, maar ik luisterde ondertussen toch ook naar de voetbaluitslagen op de radio.

  Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • vloeien

  De krokodilletranen over de "op een zijspoor gezette outsiders" vloeien de laatste tijd nogal hevig, ook in werkgeverskringen, maar dan vooral als begeleiding van betogen om verworven rechten af te bouwen, wat men dan "flexibiliseren" en "dereguleren" noemt.

  NRC,

  Vrienden voor het leven. Als op het einde van een aflevering een kandidaat geslachtofferd wordt, zijn het geen krokodillentranen die vloeien. Eef vertelt ons dat de vriendschapsbanden die tussen de kandidaten zijn ontstaan, niet geënsceneerd zijn.

  http://www.schamper.rug.ac.be/schamper380/380-Eef.phtml

  als object bij een werkwoord


  • krokodillentranen huilen
  • krokodillentranen laten
  • krokodillentranen plengen
  • krokodillentranen vergieten
  • krokodillentranen wenen

  Wat GroenLinks betreft was er net als met het Groninger Museum, doorgegaan met de Hortus en was er door alle lokale overheden inclusief de provincie geld ingestoken. Meerderheden wilden dat niet en dan moeten ze achteraf geen krokodillentranen huilen.

  http://web.inter.nl.net/users/GroenLinksGroningen/

  Na terugkomst van zijn eerste reis naar Darjeeling, toen Dupuy hem verteld had van haar overplaatsing naar Wellington, had hij wel enige krokodilletranen gelaten, maar daarna bijna vier jaar geen gedachte aan haar gewijd, nooit was hij zelfs maar op het idee gekomen om haar een kerstkaartje te sturen.

  Quissama, F. Springer,

  De leiding van het Zaïrese regeringsleger heeft zich al bij het verlies neergelegd. Wat nu telt, is wat er op die klap nog volgen zal. Weinigen zouden krokodillentranen plengen om de verdwijning van het huidige regime. Het Zaïre van Mobutu is een ten dode opgeschreven constructie.

  De Standaard,

  Hij legde uit wat hij bedoelde en sprak met zoveel verve en fantasie, dat hij zichzelf angst aanjoeg. Niet eerder was zijn Frans zo vloeiend. Een verregende prostituee viel hem bij. Ze vergoot krokodillentranen voor de arme moeder die, dat stond in alle kranten, avond aan avond radeloos naast het lege bedje zat.

  't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

  Tot dusver is de Turken geen strobreed in de weg gelegd, hoewel zij bij het neerslaan van de rebellie van de PKK (de Koerdische Arbeiders Partij) in Zuidoost-Turkije de internationale conventies over mensen- en minderheidsrechten ontegenzeggelijk buiten werking hebben gesteld. Slechts in Duitsland worden af en toe krokodilletranen geweend als er weer sprake van is dat oorlogsmaterieel uit de voormalige DDR tegen de Koerden wordt ingezet. (Volgens Bonn is dat tegen de afspraken).

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: om

  • krokodillentranen (huilen) om

  De 300 miljoen euro die het kabinet belooft, is een fractie van wat er nodig is om de treinen op tijd te laten rijden. Wijnhoven: 'Minister de Boer huilt krokodillentranen om de bezuinigingen bij het openbaar vervoer. Hij vindt ze eigenlijk niet kunnen, maar gaat er wel gewoon mee door.'

  http://www.gaasperdammerweg.nl/doc/milieu0611.html,

  Krokodillentranen om de werkloosheid in België. De discussie over het hoge werkloosheidscijfer in Europa en België stuit vaak op het dilemma van wat we willen: lage werkloosheid en grote armoede zoals in de VS, of hoge werkloosheid en kleine armoede zoals specifiek in België. Het is een vals dilemma, grotendeels berustend op een statistische illusie. Wie wordt in België als werkloos omschreven? Iedereen die erin slaagt op één of andere manier ingeschreven te worden als werkzoekende en voorkomt in de sociale-zekerheidsstatistieken.

  De Standaard,

  Voorzetsel: over

  • krokodillentranen plengen over

  Ik vind het verschrikkelijk dat de vissers van Zuid-Italië soms dode Albanezen bovenhalen en dat de lijkenhuizen vol ongeïdentificeerde lichamen liggen. Maar ik vind het ook verschrikkelijk dat het Westen daar krokodillentranen over plengt. Het is het resultaat van het harde beleid tegen migranten, dat hen in de handen van de smokkelaars drijft.

  Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

  krokodillentranen 2.0

  tranen die, bij mensen met een aangezichtsverlamming, spontaan gaan vloeien tijdens het eten

  Semagram


  Krokodillentranen…

  zijn tranen

  • [Ontstaan] ontstaan tijdens het eten
  • [Betrokkene] treden op bij mensen met een aangezichtsverlamming

   Algemene voorbeelden


   Na een aangezichtsverlamming met zenuwverval kunnen hinderlijke verschijnselen blijven bestaan. Door een verminderde spierkracht kunnen oog en mond onvolledig worden gesloten. De aangedane zijde kan abnormaal meebewegen, bij spreken, eten en fluiten. Verder kan de aangedane zijde strak aanvoelen en het oog tijdens het eten tranen ("krokodillentranen").

   http://212.204.232.227/voorlichting/index.html

   Aangezichtsverlamming kan de speekselvorming, de smaakbeleving op het voorste gedeelte van de tong of de traanvochtproductie beïnvloeden. Het oor aan de aangedane zijde kan geluiden als ongewoon luid ervaren (hyperacusis) als gevolg van verlamming van de spier die het trommelvlies moet uitrekken. Deze spier is gelegen in het binnenoor. Het komt soms voor dat de herstellende zenuw verkeerde verbindingen maakt, waardoor sommige gezichtsspieren onverwachte bewegingen maken of de ogen spontaan gaan tranen ('krokodillentranen') tijdens de speekselvorming.

   http://www.merckmanual.nl/mmhenl/sec06/ch096/ch096e.html