kunstwerk


kunstwerk 1.0

voortbrengsel van het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens, bijvoorbeeld een schilderij, een muziekstuk of een beeldhouwwerk; voortbrengsel van de kunst

Semagram


Een kunstwerk…

is een voortbrengsel

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een voortbrengsel van het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens
 • [Voorbeeld of specimen] is bv. een schilderij, een muziekstuk of een beeldhouwwerk

  Algemene voorbeelden


  De kunstwerken zijn hier in het museum niet meer dan een voetnoot bij de architectuur.

  NRC,

  Een kunstwerk wil het publiek ook in het hart raken, door middel van grote schoonheid of soms ook onbegrijpelijke afstotelijkheid.

  http://www.rug.nl/let/onderwijs/kunstencultuurstudies/kunstgeschiedenis/

  Vroeger was een kunstwerk een heilig object en was een boek een heilige tekst.

  http://www.xs4all.nl/~ariealt/djcultuur.html,

  Het kunstwerk is een esthetisch artefact waarin het diepste van de kunstenaar tot expressie komt.

  http://home.pi.be/~chksum2/ns/strom0.htm

  De vandalen legden het kunstwerk vervolgens op zijn kant en trachtten het vehikel in brand te steken.

  De Limburger,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • hangen

  De kunst die er wordt aangeboden, kan van tevoren bezichtigd worden met een speciaal brilletje. Gratis aan te vragen: een kartonnen brilletje met een stokje eraan. Een stapeltje bijgeleverde kaartjes - formaat luciferdoosje - met daarop een fleurig kunstwerk, die in een klemmetje worden geschoven dat aan het einde van dat stokje zit. Hele contraptie op de neus zetten, in de richting kijken van de lege muur die wel een kleurtje kan gebruiken - het is net alsof het kunstwerk er al hangt.

  Het Parool,

  als object bij een werkwoord


  • een kunstwerk aankopen
  • een kunstwerk kopen
  • een kunstwerk lenen
  • een kunstwerk maken
  • een kunstwerk onthullen
  • een kunstwerk ophangen
  • een kunstwerk overhandigen
  • een kunstwerk plaatsen
  • een kunstwerk schoonmaken
  • een kunstwerk stelen
  • een kunstwerk verkopen
  • een kunstwerk vervaardigen
  • kunstwerken bewonderen
  • kunstwerken ophangen
  • kunstwerken tentoonstellen
  • kunstwerken uitlenen
  • kunstwerken veilen

  Het college van Zwartsluis zal geen voorstel doen om een kunstwerk aan te kopen van de oud-inwoonster van Zwartsluis mevrouw Steinfort-Mouwe, die onlangs een expositie in het gemeentehuis hield.

  Meppeler Courant,

  Een dagje op stap met tribuneleden. "Ik heb niets met dat familiegevoel." Geertje (62) is al jaren lid van de NCRV, haar man Clemens (63) van de KRO. Beiden zitten sinds vorig jaar ook bij de AVRO, via het lidmaatschap van de tribune Tussen Kunst Kitsch. Ze omschrijven zichzelf als "passieve kunstbelevers". Geertje: "Op vakanties lopen we graag een museumpje binnen." Clemens: "Maar we kopen zelden een kunstwerk."

  NRC,

  Bij Kunst In Huis kan je een kunstwerk lenen zoals een boek in de bibliotheek.

  http://www.uia.ac.be/u/mbriels/kunstopkot.htm

  Het Groninger Museum heeft de kunstenaars gevraagd een kunstwerk te maken dat geïnspireerd is op de Red Ribbon oftewel het rode lintje, het internationale symbool van solidariteit met mensen met hiv/aids.

  http://www.aidsfonds.nl/

  Bij de opening onthulde Ans Boerwinkel het kunstwerk van Francois Lodewijckx uit Rolde dat de winnende groep mee naar huis mag nemen.

  Meppeler Courant,

  Grote opdrachten volgen de kleine op en in 1504 krijgt Hiëronymus Bosch de opdracht van Philips de Schone een 'Laatste Oordeel' te schilderen. Over welk 'Laatste Oordeel' het precies gaat, is niet duidelijk. Wel weten we dat Bosch reeds gedurende zijn leven van roem en hoog aanzien kon genieten. De kerkelijke en wereldijke leiders waardeerden en verzamelden zijn werk; zo werd ook de 'Tuin der Lusten' geschilderd. Dit gebeurde waarschijnlijk op aanvraag van Henry III van Nassau, die het werk bestelde voor zijn paleis in Brussel. Het kunstwerk werd daar ook opgehangen na de dood van Bosch.

  http://studwww.rug.ac.be/~cdgeyter/welkom2.html

  Wel was er een vooraf opgenomen filmpje, waarin de omroepman van 1999, John de Mol, een kunstwerk overhandigde aan de presentatoren.

  De Telegraaf,

  De raad stelde zich dan ook achter het voorstel om in Alteveer/Kerkenveld, Fort en Linde een kunstwerk te plaatsen.

  Meppeler Courant,

  "Het is raar, als iemand een mes zet in een schilderij zeggen we: die is psychisch gestoord, maar als iemand een beeld bekrast, hoor je dat nooit." Vernieling. In Bergen hopen ze dat de discussie vanzelf overwaait. De komende weken zal de laatste hand aan het kunstwerk worden gelegd. Dan zal onder meer de verlichting worden aangebracht, zodat De Poort ook in het donker voor iedereen goed te zien zal zijn. Ook zal de gemeente het kunstwerk blijven schoonmaken. "Het is al twee keer schoongemaakt, maar het heeft weinig effect gehad. Binnen een of twee dagen ziet het er weer niet uit", laat een woordvoerder weten.

  http://www.noordhollandsdagblad.nl/Index/0,4731,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.noordhollandsdagblad.nl%2FPagina%2F0%2C7106%2C15-1-1--1283153-1322-723605-%2C00.html,

  Onbekenden hebben een kunstwerk van Paul Perry gestolen, dat aan de Houtsingel in Zoetermeer stond.

  NRC,

  De kunstwerken die zijn tentoongesteld zijn gemaakt door de kunstenaars Adri de Fluiter uit Holsloot, Willem Schreuder Echten [...], Charles Henri de Vries uit Meppel, Homme Veenema uit Emmen en Alice Top-van Urk uit Hoogeveen.

  Meppeler Courant,

  Het is voor een kunstenaar of galerie een stimulans en inspiratiebron om een kunstwerk te verkopen aan het ministerie, in de wetenschap dat het een plaats krijgt op een ambassade ergens op de wereld.

  http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ424048,

  Het kunstwerk wordt vervaardigd door de bekende kunstschilder Ben Dordrechter uit Den Haag.

  Meppeler Courant,

  De suppoosten dragen geen uniform, zij gaan nooit in staking en zij kosten mij geen duit. Zodra zij mij zien, vragen zij wat ik wil drinken. Hun vrouw geeft mij een zoen op beide wangen. Ja, mijn museum heeft een heel eigen vorm. Zijn kenmerk is dat het over verschillende steden verspreid ligt en dat het gevestigd is in verschillende huizen. Die huizen zijn niet van mij, zij zijn het eigendom van vrienden. De kunstwerken die ik daar ga bewonderen, horen niet mij maar hen toe.

  De Standaard,

  Gangen en trappenhuizen zijn benut om de kunstwerken op te hangen en op de vloeren staan sculpturen en installaties.

  NRC,

  Het is voor het eerst dat het Russische museum de kunstwerken uitleent.

  De Standaard,

  De kunstwerken zullen uiteindelijk geveild worden op woensdag 2 maart in het World Trade Centre door de speciale veilingmeester Paul de Leeuw.

  Meppeler Courant,

  met adjectief ervoor


  • een abstract kunstwerk
  • een autonoom kunstwerk
  • een goed kunstwerk
  • een grafisch kunstwerk
  • een literair kunstwerk
  • een modern kunstwerk
  • een mooi kunstwerk
  • een nieuw kunstwerk
  • een origineel kunstwerk
  • een prachtig kunstwerk
  • een uniek kunstwerk
  • een zelfstandig kunstwerk
  • hedendaagse kunstwerken
  • moderne kunstwerken
  • monumentale kunstwerken

  Redding van het abstracte kunstwerk, uit 1975, was onmogelijk, meende het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit, vanwege veiligheidseisen waaraan het pand moet voldoen.

  NRC,

  Hij vergroot zijn tekeningen uit, zodat ze de functie van een autonoom kunstwerk verkrijgen.

  http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/studentcs/portal/biennale/ned/index.htm

  Elk goed kunstwerk is, om George Steiner eens instemmend te citeren, een tegenstelling tot de wereld.

  Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

  Twaalf vooraanstaande kunstenaars ontvingen van de Bank Nederlandse Gemeenten de opdracht een grafisch kunstwerk te vervaardigen met als onderwerp het Waaggebouw.

  Meppeler Courant,

  Een beeldgedicht: een literair kunstwerk dat geïnspireerd is op een schilderij, sculptuur of andere vorm van beeldende kunst.

  NRC,

  Bent u er ook bij geweest, in Berlijn, toen Christo daar van een oud gebouw plots een modern kunstwerk maakte en tienduizenden ontroerde?

  De Standaard,

  Mijn vrouw en ik maken dit mooie kunstwerk voor ons eigen genoegen.

  NRC,

  Gedurende een periode van vijf jaar krijgt de gemeente om de drie maanden een nieuw kunstwerk.

  Meppeler Courant,

  Als de kunstenaar tijdens het drukprocédé bepaalt hoe de prent wordt, is elke prent een origineel kunstwerk en geen kopie.

  http://home01.wxs.nl/~itplein19/Paginas/essays.html#4d

  In de hal zijn de kinderen en hun herinneringen aan 't Holthuus vereeuwigd in een prachtig kunstwerk.

  http://www.xs4all.nl/~holthuus/,

  Dat laatste werd niet door iedereen als een nadeel gezien want dat betekende ook dat de eigenaar van een Daguerreotype-portret zeker was dat hij een uniek kunstwerk bezat dat niet zomaar gecopieerd kon worden.

  http://www.uia.ac.be/u/lakiere/inleiding-99-1.html,

  Naast schetsen, voorstudies en werktekeningen hangen er hier en daar tekeningen die vanaf hun ontstaan zijn bedoeld als zelfstandig kunstwerk.

  NRC,

  In het begin van de twintigste eeuw werden de werken van outsiders geapprecieerd, omdat de tijd daar rijp voor bleek te zijn. In het theater vinden we geen gelijkaardige ontwikkeling met de beeldende kunst; op dat moment is er nog geen sprake van professioneel theater te maken met outsiders. Wel vinden we binnen het theater een heel andere ontwikkeling; namelijk die van de dramatherapie terwijl de beeldende kunstwerken van outsiders net uit de therapeutische hoek worden gehaald.

  http://studwww.ugent.be/~cverguts/inleiding.html

  Nu is het niet moeilijk in te zien dat veel hedendaagse kunstwerken, zoals performances en installaties, zich als een rituele werkelijkheid gedragen.

  http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

  De uitgenodigden komen echter vooral om te kijken: naar het halfrond met zijn glazen koepel, naar de glazen vloeren, naar de moderne kunstwerken.

  De Standaard,

  Den Haag Sculptuur 2004 wil met de tentoonstelling Giganten/Giants, de culturele ambitie van het steeds verder uitdijende Europa tastbaar maken: monumentale kunstwerken van belangrijke kunstenaars uit de vijftien arrivés onder de 25 lidstaten strelen het oog op het Lange Voorhout en langs de Hofvijver etaleren talenten uit de tien jongste lidstaten hun speciaal voor Den Haag Sculptuur gemaakte kunstwerken.

  http://www.telegraaf.nl/woonkrant/woonagenda/12149341/Giganten_in_Den_Haag.html,

  • een Vlaams kunstwerk

  De auteur zocht niet naar alle bewonderaars van "Het Lam Gods", van Brugge of Antwerpen, maar wel naar wat die schrijvers in hun lof of afkeuring typisch vonden voor een Vlaams kunstwerk, landschap, stad of volksaard.

  http://users.telenet.be/michel.vanhalme/nonfic149.htm,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • gemaakte kunstwerken
  • gerecupereerde kunstwerken
  • geroofde kunstwerken

  Of er dit jaar weer een expositie komt van de gemaakte kunstwerken is onzeker.

  Meppeler Courant,

  Deze collectie is het restant van de na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland gerecupereerde kunstwerken, dat zich in het beheer van de rijksoverheid bevindt.

  http://www.herkomstgezocht.nl/nl/rapportage/content.html#boven,

  De Franse regering is er in het verleden herhaaldelijk van beschuldigd te weinig te doen om de voornamelijk joodse eigenaars van tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstwerken terug te vinden.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • kunstwerk aan de muur

  In de kunstateliers komt hedendaagse kant in een drietal vormen voor: functionele kant, kant als kunstwerk aan de muur en kant als conceptuele kunstvorm.

  http://www.poperinge.be/NL/toerisme/kant.htm

  Voorzetsel: in

  • kunstwerken in bruikleen

  Van Berkum prees de bereidwilligheid van de Nederlandse musea om kunstwerken in bruikleen af te staan.

  NRC,

  Voorzetsel: uit

  • een kunstwerk uit de collectie
  • een kunstwerk uit de galerie
  • een kunstwerk uit een collectie
  • een kunstwerk uit een galerie

  U kiest een kunstwerk uit onze collectie dat u aanspreekt, en schrijft u in als lid van de kunstuitleen.

  http://www.leiden.nl/cbk/kunstuit.htm

  In onze kadoschuur kunt u terecht voor originele kado's. Een bijzondere kaart of een poster die in onze lijstenmakerij ingelijst kan worden. Of een kunstwerk uit de galerie, we hebben veel werk in stock wat u direct mee kunt nemen.

  http://www.deverbeelding.com/index2.asp

  in voorzetselgroep


  • schade aan de kunstwerken

  Een zware explosie, mogelijk veroorzaakt door een mafiabom, heeft vannacht in Florence zes levens geëist en het wereldberoemde Uffizi-museum zo zwaar beschadigd dat het waarschijnlijk een paar maanden dicht blijft. De schade aan de kunstwerken in het museum is groot.

  NRC,

  • bieden op het kunstwerk

  In de loop van het programma kunnen luisteraars ongezien bieden op het kunstwerk.

  De Limburger,

  • naar een kunstwerk kijken

  Er bestaat niet zoiets als een blanco blik waarmee je naar een kunstwerk kijkt.

  NRC,

  • iets tot (een) kunstwerk maken
  • iets tot (een) kunstwerk uitroepen
  • iets tot (een) kunstwerk verheffen

  Zonder de theorie over hoe een museum iets pas tot een kunstwerk maakt, zou Duchamps Fountain gewoon een urinoir zijn gebleven.

  http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

  Een jaar of wat geleden heeft The Belgian Institute for World Affairs, onder het stukslaan van een fles rode Spa, België tot kunstwerk uitgeroepen.

  NRC,

  Een muziekinstrument is een ambachtelijk product dat tot een kunstwerk wordt verheven wanneer het wordt bespeeld.

  http://www.hogent.be/studeren/thema/k_cons.htm

  • de, een aankoop van een, het kunstwerk
  • de, een aanschaf van een, het kunstwerk
  • de, een autonomie van een, het kunstwerk
  • de, een beleving van een, het kunstwerk
  • de, een betekenis van een, het kunstwerk
  • de, een bouw van een, het kunstwerk
  • de, een foto van een, het kunstwerk
  • de, een kwaliteit van een, het kunstwerk
  • de, een maker van een, het kunstwerk
  • de, een maquette van een, het kunstwerk
  • de, een onthulling van een, het kunstwerk
  • de, een overhandiging van een, het kunstwerk
  • de, een prijs van een, het kunstwerk
  • de, een receptie van een, het kunstwerk
  • de, een reproductie van een, het kunstwerk
  • de, een verkoopprijs van een, het kunstwerk
  • de, een verkoopwaarde van een, het kunstwerk
  • de, een waarde van een, het kunstwerk
  • het budget van een, het kunstwerk
  • het genieten van een, het kunstwerk
  • het onderhoud van een, het kunstwerk
  • het ontwerp van een, het kunstwerk
  • het ontwerpen van een, het kunstwerk
  • het scheppen van een, het kunstwerk
  • de expositie van de kunstwerken
  • het bestuderen van kunstwerken
  • het dateren van kunstwerken
  • het exposeren van kunstwerken
  • het lenen van kunstwerken
  • het restaureren van kunstwerken
  • het uitlenen van kunstwerken
  • het veilen van kunstwerken
  • de presentatie van kunstwerken
  • de veiling van kunstwerken
  • roof van kunstwerken
  • teruggave van kunstwerken

  Volgens de Vereniging Rembrandt, die maar zelden de aankoop van een kunstwerk van een nog levende kunstenaar meefinanciert, wordt met de aanschaf van Washing Hands 'een lacune in het Nederlands openbaar kunstbezit weggenomen'.

  de Volkskrant,

  Verder hoopt de gemeente Genemuiden nog een provinciale bijdrage in de wacht te slepen voor de aanschaf van het kunstwerk.

  Meppeler Courant,

  Schrijven is net als schilderen een vak apart, dat de autonomie van het kunstwerk nimmer kan aantasten.

  NRC,

  De wetenschap dat perfecte techniekbeheersing de beleving van een kunstwerk optimaliseert is voor de exposanten een extra stimulans om het maximale rendement uit de beeldmiddelen te halen.

  http://www.galeriebakker.nl/

  De betekenis van het kunstwerk wordt niet gehecht aan het object maar aan het proces dat zich afspeelt tussen toeschouwer en "generator/kunstwerk".

  http://www.xs4all.nl/~ariealt/djcultuur.html,

  De Ruijter denkt over drie weken met de bouw van het kunstwerk te kunnen beginnen.

  Meppeler Courant,

  Een Japanse klant liet me onlangs via elektronische post weten dat hij op zoek was naar een keramiek van Picasso. Ik had een klant die wilde verkopen en een foto van het kunstwerk.

  De Standaard,

  Op de expositie 'Opdracht: kunst' in Berlijn, over kunst in de DDR, staat niet de kwaliteit van het kunstwerk voorop, maar de manier waarop het tot stand kwam.

  NRC,

  Dat deze subsidieregeling - waarvan in de eerste plaats de bank profiteert, vervolgens de koper en de galerist, en in laatste instantie de maker van het kunstwerk - een groot succes zou zijn, was natuurlijk ook weer niet zó verrassend.

  NRC,

  De Meppeler kunstenaar Onno de Ruijter presenteert de maquette van het kunstwerk dat over zes maanden aan de rand van het Troelstraplein zal staan.

  Meppeler Courant,

  De onthulling van dit kunstwerk dat de verbondenheid van het dorp De Wijk met de Reest symboliseert, zal geschieden door gedeputeerde mr. J.J.L. Pastoor om drie uur 's middags.

  Meppeler Courant,

  Vanmiddag worden er beelden van de overhandiging van het kunstwerk uitgezonden in de 5 uur show op RTL4. De twee spelers van FC MEO tonen vol trots het Ajax-kunstwerk met de afbeelding van aanvoerder Danny Blind.

  Meppeler Courant,

  De prijs van een kunstwerk, dus ook van een kunstenaarsboek of boekobject is anders samengesteld.

  http://home01.wxs.nl/~itplein19/Paginas/essays.html#4d

  Het is opvallend dat veel 20ste eeuwse kunstenaars - Kandinsky is hiervan een voorbeeld - een vergelijkbare opvatting huldigen en stellen dat hun kunst niet de 'huid' van de natuur afbeeldt, maar een hogere, bovenzinnelijke wereld uitbeeldt. Kandinsky concludeert daar net als Schelling uit dat de kunst boven de natuur staat. Ter afsluiting staan we nog een moment stil bij Schelling analyse van de receptie van het kunstwerk.

  http://www.eur.nl/fw/cfk/uitgaves/fk1/fk1e.shtml

  Op de middenstip bood de voetballer het bestuurslid de heer Jan Pals een reproductie van het kunstwerk aan.

  Meppeler Courant,

  De Nederlandse kunstwereld heeft iets nieuws bedacht om kunst voor een breder publiek toegankelijk te maken. Het gaat om de 'artbon', een cadeaucheque die recht geeft op korting bij kunstaankopen in een van de deelnemende galeries. De bon is verkrijgbaar in waarden van 50, 100, 250 en 500 gulden. De aanschafprijs is echter de helft van deze waarden. Een cheque van honderd gulden kost dus slechts vijf tientjes. Overigens moet de verkoopprijs van het kunstwerk tenminste vijf keer de waarde van de artbon bedragen.

  Haarlems Dagblad,

  De verkoopwaarde van het kunstwerk bedraagt zo'n drie miljoen frank.

  De Standaard,

  De realisatie van deze maquette heeft 5 jaar in beslag genomen en de waarde van het kunstwerk wordt geschat op 5 miljoen BEF.

  http://www.demunt.be/nl/company/vrienden/maquette.html

  Het budget van het kunstwerk is fl. 90.000,-.

  Meppeler Courant,

  Content zei ooit dat zijn kunst een gevecht is tegen de directe herkenning, en tegen de Aha-erlebnis die volgens hem voor de meeste mensen begin- en eindpunt is van het genieten van een kunstwerk.

  NRC,

  In plaats van een autoroute langs de verschillende kunstwerken die op de Drentse rotondes geplaatst gaan worden, zag hij meer heil in een fietsroute. Wethouder mevrouw H. Werring stelde vast dat het onderhoud van het kunstwerk geen probleem hoeft te zijn.

  Meppeler Courant,

  De intentie van het gemeentebestuur van de Wijk het gerenoveerde Veenhovenplein te verfraaien met een beeld van formaat is gistermiddag op een bijeenkomst in Het Oude Hogenkamp door de aanwonenden met instemming ontvangen. Hun werd het ontwerp van het kunstwerk gepresenteerd door maker Onno de Ruyter uit Meppel. In het beeld van koperplaat speelt het element water een belangrijke rol.

  Meppeler Courant,

  De Ruinerwoldse kunstenaar Carlo Kroon heeft van de gemeente Genemuiden een opdracht gekregen voor het ontwerpen van een kunstwerk voor het verbouwde stadhuis.

  Meppeler Courant,

  Als je aandachtig kijkt, kan je een citaat uit de Timaeus ontcijferen over de kunstenaar die zal falen bij het scheppen van het kunstwerk als hij alleen techniek en rede bezit: hij heeft de dwaasheid en de bezieling van de Muzen nodig.

  De Standaard,

  De voorzitter van de schilderskring sprak zijn genoegen uit over het feit dat de kerkvoogdij de kerk weer beschikbaar heeft gesteld voor de expositie van de kunstwerken.

  Meppeler Courant,

  De opvatting dat de kunstgeschiedenis zich vooral dient bezig te houden met het bestuderen van kunstwerken is dan ook niet aan hem besteed: "Het is óók de geschiedenis van de kunstenaars."

  NRC,

  In samenwerking met RKD is er een project gestart met als doel de kostuumdocumentatie verder uit te breiden. Dit zal resulteren in een databank die dient ter ondersteuning van de bestudering van de kostuumgeschiedenis en als hulpmiddel voor het dateren van kunstwerken.

  http://www.google.nl/search?q=cache:yf_UWlHJUb8J:www.rkd.nl/dprtmnts/ibpor-n.htm+iconografie=nl=lang_nl=UTF-8

  'Tuinliefhebbers en kunst-kopers zijn gescheiden publiek', brengt hij zijn ervaring onder woorden. Waarom hij dan wel is begonnen met het exposeren van kunstwerken?

  Meppeler Courant,

  Het lenen van kunstwerken is de gehele dag mogelijk.

  Meppeler Courant,

  Voor het restaureren van kunstwerken, zowel het reinigen van gravuren, etsen en schilderijen, het restaureren van schilderijen kunnen wij op een gespecialiseerd team rekenen.

  http://users.pandora.be/alinia/index.html

  Musea mogen geen vergoeding vragen voor het uitlenen van kunstwerken aan collega-musea.

  Meppeler Courant,

  De activiteiten van Campo Campo bestaan uit de organisatie van enkele tentoonstellingen per jaar in de galerie, maar de hoofdbezigheid is het veilen van kunstwerken.

  De Standaard,

  Een Meppeler ondernemer wist het shirt van Dennis Bergkamp te bemachtigen evenals het schaatspak van Bart Veldkamp, waarmee hij de gouden plak won tijdens de Olympische Winterspelen in Albertville in 1992. De Meppeler delegatie op de veiling van kunstwerken ten bate van het Wereldkampioenschap G-voetbal in Hoogeveen stond onder leiding van Ab Wever.

  Meppeler Courant,

  Berlijn heeft de schat via een volkomen doorzichtige procedure ten geschenke gekregen van de man die hem legaal in bezit had en er soeverein mocht over beschikken. Bovendien zegt artikel 16 van het Duits-Russisch verdrag van Goede Nabuurschap van 9 november 1990 dat beide landen onrechtmatig verwoven kunstschatten aan de eigenaar zullen terugschenken. In artikel 15 van het Duits-Russisch Cultureel Akkoord van 16 december 1992 wordt dat herhaald. Bovendien is er de Conventie van den Haag uit 1905 die elke roof van kunstwerken verbiedt.

  De Standaard,

  Een dergelijke indexering is noodzakelijk ter wille van de rechtsgelijkheid ten opzichte van diegenen die in de jaren na de oorlog wel hebben teruggekocht en voorkomt bovendien dat diegenen, die indertijd zeer bewust gekozen hebben voor geld in plaats van teruggave van kunstwerken, nu een extra voordeel zouden genieten.

  http://www.herkomstgezocht.nl/nl/index.html,

  • met respect voor het kunstwerk
  • de waardering voor het kunstwerk

  Met respect voor het kunstwerk, dat wordt ingelijst, wordt in samenspraak met de klant een product geleverd, dat de tand des tijds kan doorstaan, zonder aantasting van het kunstwerk.

  http://www.monart.nl/introductie.htm

  De prijs van een kunstenaarsboek (van grafische kunstwerken in het algemeen) heeft geen relatie met de productiekosten, maar wordt bepaald door de waardering voor het kunstwerk (en de kunstenaar).

  http://home01.wxs.nl/~itplein19/Paginas/essays.html#anchor528677

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • kunstwerkje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • kinderkunstwerk

  kunstwerk 1.1

  iets wat zeer mooi, goed e.d. is; iets wat met een kunstwerk vergeleken kan worden vanwege zijn grote kwaliteit

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  kunstwerk 2.0

  (weinig gebruikt)

  zaak die door menselijk vermogen of werkzaamheid tot stand gebracht of vervaardigd is

  Semagram


  Een kunstwerk…

  is een zaak

  • [Handelende persoon] is door menselijk vermogen of werkzaamheid tot stand gebracht of vervaardigd

   Algemene voorbeelden


   Het toerisme, in de eerste plaats de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen, heeft de mogelijkheden ontdekt die kanalen en rivieren in Antwerpen en Limburg te bieden hebben voor de pleziervaart ]...]. Onderweg bieden rivieren en kanalen in de provincie Antwerpen de mogelijkheid om kleinere lussen te bevaren [...]. De hoofdroute langs het Albertkanaal, vanuit Antwerpen naar de Maas, heeft voorrang gekregen bij de verbeteringswerken voor de pleziervaart. De kunstwerken (sluizen, bruggen) worden tijdens de zomer langer bediend.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • kunstwerkje