kweekschool


kweekschool 1.0

school waar men opgeleid werd tot leerkracht in de basisschool; school voor de opleiding van leerkrachten
Dit type school is thans vervangen door de pabo.

Semagram


Een kweekschool…

is een school

 • [Tijd] bestaat niet meer officieel onder die naam en wordt thans pedagogische academie voor het basisonderwijs of pabo genoemd
 • [Activiteit of handeling] biedt een opleiding tot onderwijzer of onderwijzeres
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor toekomstige leerkrachten in het basisonderwijs

  Algemene voorbeelden


  Aartje Wilhelmina van Bommel werd geboren in Gorinchem, waar ze de kweekschool volgde en tot 1927 onderwijzeres was.

  NRC,

  Normaalschool, kweekschool, pedagogische academie, weet ik veel.

  http://www.jerreper.nl/feat4.php?deel=8,

  Mijn zus was aangenomen op de kweekschool voor onderwijzers en mijn broertje ging naar school en daarna altijd met vriendjes mee naar huis.

  Mevrouw mijn moeder, Yvonne Keuls,

  De wandeling is zo'n drie kilometer lang. Ze vult je namiddag [...]. Het was meer dan vijfendertig jaar geleden sinds toen op de kweekschool, maar dit keer werd de leegte gevuld door een gebeurtenis die me bijgebleven is. Ik sta op uit mezelf, ik zie mezelf zitten kijken op het water, waarin de zon koperen vlekken legt. Het wordt alles goud voor mijn ogen.

  De groene jager, Roger Pieters,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • rijkskweekschool

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • kweekschoolexamen
  • kweekschoolleerling
  • kweekschoolleerlinge
  • kweekschoolopleiding
  • kweekschoolperiode
  • kweekschoolvriend

  kweekschool 2.0

  milieu dat de ontwikkeling van mensen in een bepaalde richting bevordert; kweekvijver

  Semagram


  Een kweekschool…

  is een milieu

  • [Werking of functionering] stuurt de ontwikkeling van mensen in een bepaalde richting

   Algemene voorbeelden


   De spil waar alles om draait in zedenleer is vrij onderzoek. Dat kan van pas komen om je door het leven te slaan. Schoollopende vrijzinnigen vinden er dan ook makkelijk hun stek. Je zou voor minder. Toch is zedenleer geen kweekschool voor vrijzinnigen.

   http://www.huma.be/jongeren/index_.htm

   Ten eerste was de kommunistische partij een kweekschool voor korruptie. Toen het regime uit elkaar viel, pasten apparatsjiks zich snel, ten eigen bate, aan de marktekonomie aan.

   De Standaard,

   Wij kunnen niet toelaten dat het hoger onderwijs wordt overgeleverd aan de bedrijfswereld die de universiteiten en hoge scholen enkel zien als een kweekschool voor goed gedisciplineerde, onkritische en flexibele arbeidskrachten.

   http://www.lsp-mas.be/als/wiezijnwij.php