landbouwschool


landbouwschool 1.0

school waar het landbouwvak wordt onderwezen, hetzij op het niveau van de middelbare school, hetzij op dat van het hoger onderwijs
De middelbare landbouwscholen zijn thans opgegaan in de agrarische opleidingscentra of AOC.

Semagram


Een landbouwschool…

is een school

 • [Activiteit of handeling] verstrekt onderwijs in het landbouwvak
 • [Belanghebbende of begunstigde] werkt voor leerlingen die een middelbare opleiding volgen of voor studenten die hoger onderwijs in de landbouw volgen

  Algemene voorbeelden


  Zijn grootste fans waren de scholieren van de landbouwschool voor wie de toespelingen op de adolescente ontdekkingsreizen naar de schaamstreek op het lijf waren geschreven.

  Meppeler Courant,

  'Op de landbouwschool is mij steeds voorgehouden, dat het erop aankwam om zoveel mogelijk te produceren.'

  Meppeler Courant,

  Landbouw staat tussen haakjes omdat de landbouwscholen niet onder het ministerie van onderwijs maar onder dat van landbouw ressorteren.

  NRC,

  Het onderwijs was afgestemd op de praktijk. De jongens, die gediplomeerd de school verlieten, moesten de handen uit de mouwen steken op de boerderij. Van meisjes op de landbouwschool was toen nog geen sprake.

  Meppeler Courant,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een hogere landbouwschool
  • een lagere landbouwschool
  • een middelbare landbouwschool
  • een tropische landbouwschool

  Hij zat op de middelbare landbouwschool en hij was met zijn eenentwintig jaar vijf jaar ouder dan ik.

  De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

  Zes jaar geleden kwam Steenbergen in contact met een groep highschools, qua niveau volgens de Ruiner ex-boer te vergelijken met de Lagere Landbouwschool in Nederland.

  Meppeler Courant,

  Van de hogere landbouwschool naar de Faculteit der Landbouwwetenschappen. De bezorgdheid om de liberale invloed in de landelijke kringen tegen te gaan uitte zich in het programma: naast de vakken, voorzien in het rijksonderwijs, werd vrij veel aandacht besteed aan filosofische en sociale leerstof.

  http://www.agr.kuleuven.ac.be/algemeen/geschiedenis.aspx

  Hij kwam net van de Tropische Landbouwschool te Deventer, voorbestemd om ontwikkelingswerk te doen, liefst in Afrika.

  NRC,