landinwaarts


landinwaarts 1.0

van de kust af het binnenland in

Algemene voorbeelden


Het Nationale Orkaancentrum in Miami waarschuwde dat hevige regenval ook landinwaarts tot overstromingen kan leiden.

De Standaard,

'De situatie is gunstig', aldus De Groot, 'omdat de wind is uitgebleven. Wanneer die uit het Westen opsteekt en er is landinwaarts hoog water, dan kun je echt problemen verwachten.'

Meppeler Courant,

Ruwweg loopt op de benedenrivieren de stroom driekwart van de tijd zeewaarts en de resterende tijd landinwaarts.

http://www.hydro.nl/pgs/nl/GEenGE_info_nl.htm

Ook landinwaarts, op de meren, rivieren en kanalen zijn er tal van mogelijkheden om te recreëren.

http://www.holanda-paisesbajos.cl/

Heel ver, zeg maar landinwaarts, zie je inderdaad iets liggen wat dan wel Hoek van Holland zal zijn.

http://www.groene.nl/1997/30/jn_maasvlakte.html,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • 1 kilometer landinwaarts
 • 12 kilometer landinwaarts
 • 60 kilometer landinwaarts
 • een kilometer landinwaarts
 • een kleine dertig kilometer landinwaarts
 • twintig kilometer landinwaarts
 • veertig kilometer landinwaarts
 • vierhonderd kilometer landinwaarts
 • vijftien kilometer landinwaarts
 • vijftig kilometer landinwaarts
 • enkele kilometers landinwaarts
 • 89 km landinwaarts
 • 100 km landinwaarts
 • anderhalve km landinwaarts
 • 10 meter landinwaarts

Het gaat om de afrastering van weiden (KB van 5 augustus 1970) en het verbod op het opbrengen van meststoffen (MAP II) op de stroken die gelegen zijn binnen een afstand van 10 meter landinwaarts, gemeten vanaf de bovenste rand van de waterlopen, wanneer de waterloop gelegen is in een GEN of in een GENO, afgebakend met toepassing van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Zoals de vliegende brigades die, dag en nacht, plotseling opdoken enkele kilometers landinwaarts en iedereen op straat, voetgangers, fietsers, al het verkeer tot stoppen dwongen met hun verlichte spiegelei, jassen, tassen en laadbakken controleerden.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

In elk geval zou de jacht achter de IJsselmeerdijk tot 1 kilometer landinwaarts verboden moeten worden, evenals het jagen bij slecht zicht.

NRC,

Het boerengehucht is prachtig gelegen middenin de uitlopers van het Rifgebergte, zo'n twintig kilometer landinwaarts ten oosten van de havenstad Al Hoceima.

http://www.tawiza.nl/content/nieuws.php?igg=nieuws=171,

 • een eind landinwaarts

Dat betekent dat buitendijken worden afgegraven en een eind landinwaarts weer opgebouwd.

De Standaard,

 • een landinwaartse ligging
 • een landinwaartse stroming
 • een landinwaartse verplaatsing

Door het Corioliseffect zal de component van de zeewind loodrecht op de kust bij een gelijke forcering op hogere breedte kleiner zijn dan op lagere breedte. Dit heeft weer tot gevolg dat de landinwaartse verplaatsing van het zeewindfront op hogere breedte langzamer zal verlopen dan op lagere breedte.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html,

De wateroverlast in december 1993 en in januari 1995 was vooral te wijten aan de landinwaartse stroming via de beken.

De Standaard,

Antwerpen ten slotte, dat met ca 120 miljoen ton goederen de kroon spant, overtreft in hoge mate het containerverkeer van Zeebrugge, ondanks zijn landinwaartse ligging.

http://www.lin.vlaanderen.be/uitweg/nummer-18/zeehave.html

met bijwoord


 • diep landinwaarts
 • dieper landinwaarts
 • meer landinwaarts
 • meest landinwaarts
 • (vrij) ver landinwaarts
 • (nog landinwaarts
 • steeds landinwaarts
 • wat) verder landinwaarts

Verder landinwaarts, in De Bilt (stationsnummer 260), passeert het zeewindfront gemiddeld rond 17 UTC.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html,

Enkele jaren terug werden Franse drugtoeristen vlakbij de Nederlandse grens opgewacht door drugrunners die hen de weg toonden naar de drugpanden in Rotterdam. Nadien stelde de politie vast dat diezelfde Franse drugtoeristen ook terecht konden in drugpanden in Antwerpen. Mede dankzij de geslaagde aanpak van de Antwerpse politiediensten is het fenomeen nu nog verder landinwaarts verschoven.

http://www.gendarmerie.be/police/fedpol/nieuws/detail.php?recordID=Franse%20drugtoeristen%20bevoorraden%20zich%20in%20Gent,

Steeds verder landinwaarts roeiend, landschap daar al geen water meer is: dichtgegroeid landschap al.

NRC,

Met enkele kompanen reisde hij nog wat verder landinwaarts, helemaal naar Glastonbury — destijds een belangrijke haven — waar Hij enige tijd bij de druïden in de leer was en meehielp met de bouw van een klein huis op een plek waar later de Abdij van Glastonbury zou verrijzen.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

In de modelresultaten is ook de relatief hoge frequentie van noordenwind ver landinwaarts terug te vinden.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html,

Vanuit het Atlasgebergte komt water via artesische systemen nog tot vrij ver landinwaarts aan of dicht onder de oppervlakte voor.

http://www.nrc.nl/encyclopedie/1023434293860.html

Zo is Kisangani de meest landinwaarts gelegen haven van Zaïre.

De Standaard,

Meer landinwaarts waan je jezelf in een paradijs van gele korenvelden, rode klaprozen en groene bossen.

http://www.denemarken.dt.dk/

In de verte zag ik de wazige kust en ik stelde mij voor hoe achter die nauwelijks zichtbare duinenrij, diep landinwaarts, werd gesloofd en gedraafd om dag- en weekbladen op tijd klaar te krijgen.

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

Elders zouden sommige eenheden dieper landinwaarts tot in de Masisi-regio proberen door te stoten.

De Standaard,

met werkwoord


 • landinwaarts bewegen
 • landinwaarts drijven
 • landinwaarts komen
 • landinwaarts oprukken
 • landinwaarts verdwijnen
 • landinwaarts vliegen
 • landinwaarts vloeien
 • landinwaarts vluchten
 • zich landinwaarts verplaatsen

De zee was nu dichtbij. René zag hoe het land langzaam in het water gleed. Het leek alsof elke plant er bang voor was en landinwaarts vluchtte.

Liefdesgesprekken van pad tot reiger, Geert De Kockere,

Door de lage zomerwaterstanden in de grote rivieren kan de 'zouttong' zich landinwaarts verplaatsen.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

Door de lage rivierstanden rukt het zoute water landinwaarts op en daarmee ook de vissoorten die lang niet meer zo ver de Nieuwe Waterweg op gesignaleerd zijn.

http://www.home.zonnet.nl/erhv-dewaal/nieuws2003.htm#49,

Hoe verder je landinwaarts komt, des te minder de mist er doordringt en des te hoger de temperaturen oplopen.

http://www.wijninfo.nl/site/?db,

Ongeveer de helft van het geïnjecteerde water vloeit verder landinwaarts en wordt uiteindelijk weer opgepompt voor drinkwaterproductie.

http://www.lysias.be/Texts/ForPrint/NL_MembraantechPrint.htm

Mathy bleef een uur vlak onder de kust hangen tot het helemaal donker was en vloog toen landinwaarts.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Maar het dekzeil vloog eraf en verdween als een enorme zwarte vogel landinwaarts.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

Belangrijk bij deze theorie is ook dat de drukdalingen boven land in eerste instantie alleen in de buurt van de kust op zullen treden en slechts langzaam (met de zeewind) landinwaarts bewegen.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html,

Uit zee dreven wat nevels landinwaarts, maar er was weinig wind.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

 • landinwaarts liggen
 • landinwaarts gelegen

Landinwaarts liggen de wijngaarden van de Central Valley en de Sierra Foothills.

http://www.wijninfo.nl/site/?db,

Volgens Derde is Gent als landinwaarts gelegen haven ook de ideale stek voor de bevoorrading van de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • landinwaarts of zeewaarts

Bezien wordt of de benodigde extra ruimte voor de kustverdediging landinwaarts of zeewaarts moet worden gevonden.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

Bij de kust zal nader worden bezien of extra ruimte om dijken en smalle duinen te versterken in verband met de (versnelde) zeespiegelstijging landinwaarts of zeewaarts moet worden gevonden.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

landinwaarts 1.1

van de kust af het binnenland in gelegen

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een landinwaartse provincie
 • landinwaartse steden

Boeren in de kustprovincies en ook in de omgeving van grote landinwaartse steden hebben het veel beter wegens de bloeiende plattelandsindustrieën, maar in de droge, koude noordelijke en vooral noordwestelijke provincies en zelfs in de wilde provincies van het zuid-westen gaat het beduidend minder goed.

NRC,

Deze eerste echt landinwaartse provincie van België tovert zich momenteel om van het "zwarte hart" van België tot "groene provincie".

http://www.zeilen.be/Verhaalmaand/Verh0110.htm