landschapsarchitect


landschapsarchitect 1.0

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met de inrichting van het landschap, zodat dit geschikt wordt voor bewoning, bebouwing of recreatie

Semagram


Een landschapsarchitect…

is een persoon

 • [Groep] staat in Nederland ingeschreven in het Architectenregister
 • [Organisatie of instelling] werkt als zelfstandige of is als werknemer in dienst bij een bedrijf, bv. een architectenbureau, een stedebouwkundig adviesbureau of een overheidsinstelling als de Rijksplanologische Dienst of Rijkswaterstaat
 • [Functie] houdt zich bezig met de inrichting van het landschap
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak ook tuinarchitect en heeft een beschermde titel
 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft in Nederland in de regel een opleiding afgerond aan een hogeschool of een master aan de universiteit of aan een Academie voor Bouwkunst, en heeft in Vlaanderen een bachelor aan een hogeschool of een masteropleiding aan de universiteit behaald
 • [Activiteit of handeling] maakt schetsontwerpen en tekeningen van het in te richten landschap, schrijft plannen en adviezen op het gebied van ruimtelijke ordening en begeleidt vervolgens bij de aanleg van vooral de groene openbare ruimte, bv. bossen en parken
 • [Betrokkene] werkt vaak nauw samen met bv. architecten, tuinarchitecten, stedebouwkundigen en planologen
 • [Middel] gebruikt vaak een tekentafel of tekenprogramma's op de computer

Algemene voorbeelden


De eigenaar heeft indertijd aan de landschapsarchitect de opdracht gegeven op die plek een bos aan te leggen voor de houtproductie. Niemand heeft daarbij gedacht aan het feit dat er tweehonderd jaar later een prachtig hallenbos zou staan.

http://www.parksonsbeek.nl/sonsbeek.html

In de visie van de landschapsarchitecten moeten hun nieuwe bossen aansluiten op oude, zodat een groot natuurgebied ontstaat.

Trouw,

Globaal gezien omvat het werkterrein van de landschapsarchitect twee grote delen: het uitvoeren van opdrachten voor tuin- en landschapsarchitectuur en studieopdrachten met betrekking tot landschapsplanning en -zorg.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een Nederlandse landschapsarchitect

De [...] ruimten boden een prachtig uitgangspunt voor de aanleg van een park voor de stedeling. Aan deze periode hebben we nu nog de rondwandelingen te danken, in en langs veel oude steden. Ze zijn in een landschappelijke stijl aangelegd. Bekende namen van Nederlandse landschapsarchitecten, die aan het einde van de vorige en het begin van onze eeuw aldus te werk gingen waren: Zocher, Springer en Copijn, maar er waren er nog veel meer.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

in voorzetselgroep


 • gemaakt door een landschapsarchitect
 • ontworpen door een landschapsarchitect

Het gaat daarbij om een fiets- en wandelbrug over de Wold Aa en het afgraven van de zuidelijke dijken om daar een soort uiterwaard met een verlandingszone te scheppen [...]. Het schetsontwerp is gemaakt door landschapsarchitect mevrouw M. Hooftman van Ingenieursbureau Oranjewoud uit Heerenveen.

Meppeler Courant,

Bedrijventerreinen saai en banaal? Niet de nieuwe generatie die wordt ontworpen door landschapsarchitecten. Die kunnen hip en praktisch zijn, mits bedrijven zich aanpassen.

Intermediair,

met ander, nevengeschikt substantief


 • landschapsarchitecten en architecten

Met welk beleid kunnen stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten effectief bijdragen aan de inrichting van werkmilieus teneinde aantrekkelijke omgevingen te verkrijgen?

http://www.archfonds.nl/main_nl.html

 • landschapsarchitecten en planologen

Deze gezellige groep van praktijkgeoriënteerde ingenieurs, biologen, stedebouwers, neerlandici, landschapsarchitecten en planologen.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • landschapsarchitecte