lastgever


lastgever 1.0

((vooral) in Nederland)

iemand die aan een uitvoerder de opdracht geeft om een werk uit te voeren; opdrachtgever

Semagram


Een lastgever…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   W.F.H. heeft omstreeks 1944, met de bouwtekeningen er bij, een boeiend gesprek gevoerd met zijn verre neef over het bungehuis en de excentrieke lastgevers die het deden bouwen.

   Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

   Hij stelde zich voor als Godfried Bomans en hij kwam mij namens zijn lastgever polsen of ik bereid was mee te doen aan de vertaling van de volledige werken van Charles Dickens. Natuurlijk was men in die tijd tot alles bereid wat geld opleverde.

   Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

   lastgever 2.0

   ((vooral) in België)

   iemand die aan een lasthebber een volmacht geeft om in zijn plaats te handelen; volmachtgever

   Semagram


   Een lastgever…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Herveiling-rouwkoop. Indien de koper, degene aan wie een goed is toegewezen, de borg en/of de opgegeven lastgever in gebreke blijven de in deze voorwaarden voorgeschreven verplichtingen onmiddellijk te vervullen of aan één van de verkoopsvoorwaarden onmiddellijk te voldoen, dan kan het goed ten laste van hem aan wie het is toegewezen, wederverkocht worden bij rouwkoop.

     http://www.auction-bernaerts.com/dutch/verkoops.html

     Vul het aanvraagformulier voor de vertegenwoordigingskaart (formulier 334) in en onderteken het: Voeg daarbij het bewijs van uw bevoegdheden [...]; Bied u aan bij het postkantoor of geef uw identiteitskaart mee met degene die de aanvraag indient (als dit onmogelijk is, laat dan uw handtekening op het formulier legaliseren en verzend alles naar het postkantoor). Als u volmacht geeft, treedt u op als lastgever en geeft u een lasthebber de machtiging om in uw plaats te handelen.

     http://pv.nl.bpg.post.be/NL/private//products/default.asp?mnid=100