lbo-mavoschool


lbo-mavoschool 1.0

instelling voor lager beroepsonderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs; school voor lbo en mavo

Semagram


Een lbo-mavoschool…

is een school; is een instelling; is een organisatie

 • [Toepassingsgebied of bereik] is een instelling voor lager beroepsonderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs; is een school voor lbo en mavo

  Hoofdsemagram: school


  Algemene voorbeelden


  "Kennismaken met de toepassingen van de computer" is een belangrijk onderdeel van het nieuwe vak "burger-informatica". In het kader van dit vak vinden op de LBO-MAVO-school "Lunetten" experimenten plaats in de brugklas.

  http://www.fisme.science.uu.nl/wiskrant/artikelen/artikelen00-10/034/0304juli_bergervoet.pdf,

  De samenvoeging van de voornoemde school met onder meer de LBO/MAVO school Y per 1 augustus 1993.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AA5235,

  Leerplicht bestond al, dus dan kom je terecht in de goot van scholen: een LBO-MAVO school, waar alle kanslozen worden gedumpt.

  www.pokercollege.nl/marcokingdom-gegokt-verloren-2.aspx