lbo-school


lbo-school 1.0

((vooral) in Nederland)

school voor lager beroepsonderwijs; school voor lbo

Semagram


Een lbo-school…

is een school; is een instelling; is een organisatie

      Algemene voorbeelden


      Volgens het ministerie van onderwijs zijn de grote verschillen tussen scholen vooral te wijten aan het gedifferentieerde schoolsysteem in Nederland: op een LBO-school kunnen de leerlingen nu eenmaal minder goed leren dan op een categoriaal gymnasium.

      NRC,