lock-upperiode


lock-upperiode 1.0

periode met een tijdelijk verbod om eigen aandelen over te dragen; periode met een beurshandelverbod

Semagram


Een lock-upperiode…

is een periode; is een tijd

  • [Functie] dient onder meer om handel met voorkennis te voorkomen
  • [Duur] heeft een duur die in bedrijfsstatuten en beursreglementen wordt bepaald
  • [Betrokkene] heeft betrekking op beleggers en beursgenoteerde ondernemingen
  • [Object betroffen] heeft betrekking op het tijdelijk niet mogen verhandelen van eigen aandelen

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


De aandelen van Facebook zijn opnieuw fors in waarde gedaald nadat donderdag een zogenoemde 'lock-upperiode' afliep. Dat is de tijd waarna bepaalde aandeelhouders van nieuwe beursgenoteerde ondernemingen hun papieren weer mogen verkopen.

http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2012/33/facebook-zakt-verder-weg-op-beurs,

Belangrijke andere wijziging is een herformulering van de zogeheten lock-up-regeling. Voor oprichters, bestuurders en commissarissen geldt een periode van 180 dagen. Gedurende die tijd mogen geen aandelen worden verkocht. De lock-up-periode is echter 360 dagen als het gaat om een beursgang van een bedrijf uit de 'nieuwe economie'. De beslissing of een bedrijf tot die categorie behoort, wordt genomen door Euronext.

Het Financieele Dagblad,

De lock-up regel houdt in dat de oprichters en grootaandeelhouders hun aandelen in het eerste half jaar niet mogen verkopen. In sommige gevallen geldt er zelfs een lock-up periode van een jaar.

http://financieel.infonu.nl/beleggen/52032-beursintroductie-het-uitschrijven-van-aandelen.html,

In de statuten kan een tijdelijk verbod (lock-up periode) worden opgenomen om de aandelen over te dragen. Dit is bijvoorbeeld handig bij de start van een onderneming, om ervoor te zorgen dat alle aandeelhouders betrokken blijven.

http://www.dvan.nl/publicaties/tijdelijke-verbod-overdracht-aandelen.html

Etymologie


Aard herkomstleenwoord
Vroegste datering2000