loodgieter


loodgieter 1.0

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het aanleggen en repareren van riolering, sanitair, verwarmingsinstallaties en waterleidingen; ook: het beroep van loodgieter

Semagram


Een loodgieter…

is een arbeider; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met het aanleggen en repareren van riolering, sanitair, verwarmingsinstallaties en waterleidingen

  Algemene voorbeelden


  Vele producten en processen zijn afhankelijk van chloor en chloorproducten; een afhankelijkheid die niet zomaar kan worden opgeheven door de inzet van alternatieven. Zo zijn waterleiding- en rioolbuizen voor een belangrijk deel gemaakt van PVC. Een loodgieter werkt, anders dan zijn naam doet vermoeden, dan ook voornamelijk met PVC.

  http://www.vnci.nl/brochures/economie.htm,

  Neem gewoon een voorbeeld: Een loodgieter wordt gevraagd om zes kraanleertjes te vervangen. Voorrijkosten f 50,-. Uurloon f 50,-, kraanleertjes f 6,- de zes. Totaal f 106,- excl. btw.

  NRC,

  Vaak zitten de leidingen in de muur of onder de vloer. Veel huizen die voor circa 1960 zijn gebouwd zijn intussen gerenoveerd of verbouwd. Daarbij zijn vaak ook leidingen vernieuwd, maar meestal zijn alleen de leidingen vernieuwd die gemakkelijk bereikbaar zijn. Leidingen in vloeren bijvoorbeeld heeft men om praktische redenen niet vervangen. Het is dus niet gemakkelijk vast te stellen of er loden waterleidingen in huis zitten. Een loodgieter kan dat wel.

  http://www.eurosanitair.nl/index.htm

  Ik ben aan de receptie gaan vragen of ze het toilet konden herstellen. Een mannetje is komen kijken. Dan een tweede. Ze leken even onderlegd als ikzelf inzake spoelbakken. Ze zijn weer weggegaan, en na een halfuur of zo waren ze daar terug. Ze hebben met zijn tweeën al hun Engels bij elkaar geschraapt en me moeizaam uitgelegd dat de loodgieter het morgen zou komen herstellen.

  Beira, Mozambique, Marcus Leroy,

  Nee, het is te vol omdat er zoveel Nederlanders zijn, vijftien miljoen of daaromtrent, en da's nog 't ergste niet, 't ergste is dat al die Hollanders het zo hoog in de bol hebben. Vind nog maar eens een Hollandse vakman, een timmerman, een loodgieter, een schilder. Al onze eigen mensen willen hogerop, kijken neer op handwerk.

  De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

  Met het afschrift in mijn trillende handen stond ik 's ochtends voor vertrek naar mijn werk in het trappenhuis. De laatste keer dat zo'n bedrag op mijn bankrekening had gestaan, was geweest toen de loodgieter bij de bovenburen een gat in de waterleiding had geboord. Het was een heel gedoe geweest om de verzekeringsdeskundige uit te leggen welk deel van mijn versleten huisraad door waterschade was aangetast.

  Nette mensen in een nieuwe tijd, Hans van der Kamp,

  Ginder zie ik de loodgieter uit zijn auto stappen met het bericht: "De twee handvatten voor het bad zijn aangekomen ... O, moesten er drie zijn? ... Geen probleem, ik bestel er nog een bij, maar dat eentje is wel wat meer gebogen dan het andere"

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • buigen
  • (een lek, lekken) dichten
  • knippen
  • repareren
  • solderen

  De loodgieter kent zijn materiaal, buigt, knipt, soldeert, alsof 't geen moeite kost.

  http://www.wijlen.nl/

  De loodgieter dichtte het lek. Hij legde daarvoor een krakkemikkige leiding aan die dwars door de huiskamer liep.

  De Standaard,

  In het heldere, overzichtelijke huis is een loodgieter de hele tijd in de weer met het dichten van lekken in de waterleiding.

  De Standaard,

  'Waar is onze schroevendraaier, die lag altijd in dat keukenkastje, maar ik heb hem allang niet gezien. Wanneer hebben we die eigenlijk voor het laatst gebruikt?' [...]. 'Die hebben we voor het laatst gebruikt,' zei Beck, 'toen de loodgieter hier was om de wc te repareren. Die had natuurlijk weer niets bij zich.'

  De asielzoeker, Arnon Grunberg,

  'Ik kom de gootsteen repareren', zegt de loodgieter die bij een villa heeft aangebeld.

  http://www.fortunecity.com/campus/economics/35/algmop.htm

  "Wauw, d'r komt een vlam uit", roept Alex (12) enthousiast als zijn vriend Stefan samen met de loodgieter twee stukken zink op elkaar soldeert.

  Haarlems Dagblad,

  als object bij een werkwoord


  • de loodgieter bellen

  Trouwens, die keer dat u in paniek de loodgieter belde omdat er lekkage was in de keuken en u met Uw enkels in het water stond, vergeet u ook niet licht.

  http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder34.htm

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een erkend loodgieter

  Controleer of de afvoer van de gootsteen, de wastafel, de douche, het bad of het toilet niet is verstopt. Haal eventueel zelf vuil weg. Waarschuw een erkend loodgieter als u verstoppingen niet zelf kunt verhelpen.

  http://brandweerinfo.nl/regio/brabant/zuid-oost/indexnl.htm

  voorafgegaan door als


  • als loodgieter

  Carlos (30) werkt sinds een paar jaar als loodgieter en Marina (28) is schoonmaakster.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • loodgietertje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • amateurloodgieter
  • aspirant-loodgieter
  • meester-loodgieter

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • loodgietersbedrijf
  • loodgietersbranche
  • loodgieterskwaliteiten
  • loodgietersmentaliteit
  • loodgietersproject
  • loodgieterstas
  • loodgietersvak
  • loodgieterswerk
  • loodgieterswerkplaats
  • loodgieterswerkzaamheden
  • loodgieterszaak
  • loodgieterszoon