loodsboot


loodsboot 1.0

boot die in ondiepe havengebieden wordt gebruikt om schepen door de vaargeulen te loodsen of om loodsen aan boord van die schepen te brengen

Semagram


Een loodsboot…

is een boot; is een vaartuig; is een vervoermiddel

  • [Afmeting] is tamelijk klein
  • [Functie] dient om loodsen naar de schepen te brengen; dient om schepen door de vaargeulen te loodsen en vastlopen te vermijden
  • [Plaats] wordt gebruikt in havengebieden met vaargeulen en ondiepe stukken
  • [Gebruiker] wordt gebruikt door loodsen

Algemene voorbeelden


Een loodsboot bracht vanochtend een loods aan boord van het schip.

Reformatorisch Dagblad,

Deze herstructurering geeft het loodswezen ook mogelijkheden verbetering in de dienstverlening door te voeren: er worden onder andere snelle loodsboten (tenders) en beloodsing met een eigen helikopter en helihaven geïntroduceerd.

http://www.kvnr.nl/download/loodsennota_kaal.pdf,

Een loodsboot werd hun toegewezen om hen over de verraderlijke Schelder zandbank te begeleiden.

http://www.duiken.nl/