losse arbeider


losse arbeider 1.0

arbeider die tijdelijk werk verricht; arbeider zonder vast contract die meestal voor een bepaalde periode werk verricht

Algemene voorbeelden


Daarnaast wordt tijdens de oogstdagen (eens per 7 á 14 dagen) ca. 450 losse arbeiders ingeschakeld.

http://home.student.uva.nl/elmer.burke/Productiemiddelen/Landbouw_/Bacoven/bacoven.html

Na zijn ontslag in Berkeley, in 1969, werkte hij als losse arbeider in Idaho.

De Standaard,

De rest van de bevolking, zo'n zestig à zeventig procent, vormde de volksklasse van geschoolde werklieden, vaste en losse arbeiders, dienstpersoneel en de bedeelden.

http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,