majesteit


majesteit 1.0

verheven pracht; grootsheid; hoogheid
Is vooral gebruikelijk in de genoemde verbindingen en in de met die verbindingen verwante betekenis 2.0.

Algemene voorbeelden


Ze bewoog zich door haar tuin met de vanzelfsprekende majesteit van een oud galjoen.

Marcel, Erwin Mortier,

Je hebt je eigen grote majesteit in de enorme hemelspiegel mogen zien.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


voorafgegaan door naamvalsgenitief


 • Gods majesteit

Opdat alles wat wij doen en laten gericht mag zijn op de verheerlijking van Gods Majesteit - Omnia ad maiorem Dei Gloriam!

http://www.latijnseliturgie.nl/

Zowel Gods majesteit als ons worstelend pogen te verstaan wat Hij over zichzelf geopenbaard heeft, komt voort uit het feit dat Hij de grenzen van onze ervaring te boven gaat.

http://users.pandora.be/dirk.viaene/geloof5.htm,

De Calvinistische doctrine ontwikkelde deze idee derwijze dat ook de opstand tegen een rechtmatig maar tiranniek heerser toelaatbaar werd geacht. Als God alleen verantwoordelijk is voor de functie, dan rijst de vraag wie verantwoordelijk is voor de persoon. Het antwoord was: het volk is verantwoordelijk voor de keuze van een slechte maar rechtmatige heerser, terwijl de usurpator zelf de verantwoordelijkheid draagt voor een onrechtmatig bewind. In beide gevallen kunnen de magistraten die het volk vertegenwoordigen, zonder aan Gods majesteit te raken, de tiran afzetten.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

met bezittelijk voornaamwoord


 • zijn majesteit

De vurige tongen van het kwaad zijn opnieuw glanzende aureolen van glorie: er heerst een groot verlangen naar oorlog. 't Is om te schudden en te beven. Je voelt hoe dit verlangen in alle hoeken en kieren ritselend aan het daglicht treedt, je merkt het aan elk gebaar, je hoort het in ieder woord, tot in het onuitgesprokene. De tere navelstreng die de foetus van dit verlangen verbond met de rede, de stilte, de zachtmoedigheid en het besef van het vergankelijke is doorgeknipt, en ineens staat daar de foetus levensgroot voor ons, als een redeloos monster dat raast en van geen wijken weet, zich beroemend op zijn majesteit.

Averechts, Gerrit Komrij,

"Het leven dat God de mens geeft, is geheel anders dan het leven van alle overige levende wezens, aangezien de mens, hoewel gevormd uit het stof der aarde, een manifestatie van God in de wereld is, een teken van Zijn aanwezigheid, een spoor van Zijn majesteit."

NRC,

Zijn huishoudkundige versie van het Godsbewijs, in een brief aan Kousbroek, heeft mij nogal vermaakt: "God schiep dat allemaal, vermoedelijk opdat Zijn majesteit zoude worden geopenbaard, maar dat moet ik navragen."

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • de grootheid en majesteit
 • de kracht en majesteit
 • de majesteit en de luister
 • de miserere en majesteit

Hij articuleert zijn eigen grootheid en majesteit in een menselijke taal en ondergaat alle servitudes van die taal.

http://www.vsko.be/pastoraal/archief/danneels.htm,

Maar welke godheid het ook zij die men als de hoogste beschouwt, hierin stemmen allen weer overeen, dat het in wezen zijn kracht en majesteit zijn, waaraan overal, waar ook ter wereld, de Schepping wordt toegeschreven.

http://www.digischool.nl/ckv1/literatuur/more/utopia.htm,

Gord het zwaard, o held, aan de heup, draag uw majesteit en uw luister.

Vertezucht, Jef Aerts,

De door inspanning vertrokken gezichten, het zweet als lichaamstranen, de extase in de zichtbare pijnbeleving en daarnaast de ritmisch opzwellende spierbundels: bij de miserere en majesteit van deze lichamen als erotische machines paste inderdaad alleen een lied van kuisheid.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Overige woordfamilieleden


majesteit 2.0

aanspreektitel voor koningen, koninginnen, keizers en keizerinnen; hoogheid
Wordt als aanspreektitel met een hoofdletter gespeld.

Algemene voorbeelden


Toen Marijnissen tijdens de formatie bij de koningin moest komen om een advies uit te brengen over het nieuw te vormen kabinet, liet hij via een persbericht weten dat de SP de majesteit een Hema-rookworst had geschonken onder het motto "dat is in ieder geval betere kost dat die eenheidsworst van PvdA, CDA, VVD en D66".

NRC,

Ik heb voor hem gebogen en heb gezegd: 'Neem me niet kwalijk, majesteit, het was niet mijn bedoeling u lastig te vallen, maar het was toch tijd voor mijn wandeling?'

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

De Koningin wordt bij voorkeur aangesproken met Majesteit.

http://www.koninklijkhuis.nl/vragen/vragen-intro.html

'U had mij ontboden, majesteit?'

Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Jules Deelder,

Bij het Indië-debat gaat het behalve om emoties ook om (veel) geld. Voeg daar de betrokkenheid bij van de koningin en het klassieke recept voor politieke problemen is gereed. De majesteit staat in augustus voor een dilemma. Als zij uit respect voor haar gastheer de datum van de Indonesische proclamatie accepteert, veroordeelt zij het handelen van de kabinetten Beel en Drees.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • doorluchtige majesteit

'Zullen we dan maar, doorluchtige hoogprinselijke majesteit?' Grompel gaat de prins voor naar de glazen kist met de roerloze Sneeuwwitje.

Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Jules Deelder,

 • keizerlijke majesteit
 • koninklijke majesteit
 • prinselijke majesteit

"Pjotr Arsenjevitsj Smirnov, leverancier van het hof van zijne keizerlijke majesteit" zeggen de kloeke letters.

De Standaard,

'Weet de aangeklaagde dat een opstand tegen de Koninklijke Majesteit met de dood wordt bestraft?'

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

'Het is mij een voorrecht u in ons midden te mogen verwelkomen, prinselijke majesteit.'

Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Jules Deelder,

Ter gelegenheid van de troonsbestijging van zijne koninklijke majesteit, koning Boudewijn, kregen wij aan het front zelfs precies hetzelfde als vandaag in huiselijke kring geserveerd: friet met kip en appelmoes!

Koud, Geertrui Daem,

 • Hare Britse Majesteit

Maar nu dreigt Hare Britse Majesteit ook zonder koninklijke trein te vallen.

De Standaard,

De regering van Hare Britse Majesteit is in een worsteling verwikkeld met een van haar laatste veertien overzeese bezittingen, de Turks en Caicoseilanden.

De Standaard,

Voor Groot-Brittannië blijven de eilanden Brits, omdat de bewoners onderdanen van Hare Britse Majesteit willen blijven.

De Standaard,

met bezittelijk voornaamwoord


(Het bezittelijk voornaamwoord slaat hier niet op de koning of koningin zelf: vergelijk het verschil met de vaste verbindingen hieronder.)
 • mijn majesteit
 • onze majesteit
 • onze majesteiten

Groene jongens en meisjes in dit land hopen oprecht dat onze majesteiten en hun achterban het binnenlandse spoornet een nieuw elan zullen bezorgen.

De Standaard,

"En wie bent U dan wel?", vraagt Onze Majesteit, die zo langzamerhand wel een beetje Mijn Majesteit aan het worden is.

http://home-1.tiscali.nl/~benn/Christelijke%20politiek.htm,

Zo was het Hare Majesteit (ik stel trouwens voor dat we vanaf nu spreken over Onze Majesteit) opgevallen dat Meneer het Olieveldje de laatste tijd wel erg vaak in verband werd gebracht met schending van mensenrechten, met maffiapraktijken en meer van dit moois dat altijd gebeurt in verre vreemde landen waar wij niets mee te maken willen hebben.

http://home-1.tiscali.nl/~benn/Christelijke%20politiek.htm,

overig


(Vergelijk ook de verbindingen hieronder.)
 • majesteits lievelingsdier
 • aan Harer Majesteits ambassade
 • op Hare Majesteits kosten
 • Hare Majesteits ministers

De Majesteit die Franklin zich voorstelde, zou hem fluisterend iets verzoeken: een of ander karweitje tijdens de audiëntie. Iets met Majesteits lievelingsdier.

Franklin, Thomas Lieske,

Toch is het voor weinig ingewijden een geheim dat enige aandrang, uitgeoefend door de culturele attaché aan Harer Majesteits ambassade te Parijs, de schaal wel ten gunste van Stals had kunnen doen doorslaan.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

Daar had je van die patjakkers bij, die gingen hoeren en snoeren op Hare Majesteits kosten.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

De onthulling veroorzaakte een sensatie, omdat het erop leek dat achtereenvolgende regeringen a) stiekem de hand gelicht hadden met de bestaande richtlijnen en b) de regering-Major bereid heeft geleken de zakenlieden naar de gevangenis te laten gaan, ook al hadden Hare Majesteits ministers hen in het geheim aangemoedigd "economisch te zijn met de actualité", zoals Clark dat verkoos te noemen.

NRC,

 • dank u majesteit
 • dank u wel, majesteit

Ik zei toen tegen je: "Als je de prijs krijgt van de koning, zeg dan 'Dankuwel, majesteit', nu zeg je dat echter te pas en te onpas."

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

'Dank u majesteit. Tot uw orders majesteit.'

Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Jules Deelder,

Vaste verbindingen


Hare Majesteit


 1. ter aanduiding van een koningin: vrouwelijk persoon met majesteit
  Strikt genomen gaat het hier om betekenis 1.0, aangezien het bezittelijke voornaamwoord op de adellijke zelf slaat, die dus majesteit bezit.

  Synoniem: H.M.

  Hij heeft gelijk, het primaire probleem is niet zozeer Hare Majesteit, maar haar lakeien, in en rondom Huis ten Bosch.

  http://www.republikeinsgenootschap.nl/,

  Die vertegenwoordigers van Hare Majesteit in de kolonies moeten het advies van lokale parlementen kunnen afwijzen.

  De Standaard,

  Er wordt gezaaid, terwijl een niertje uit Düsseldorf met dezelfde egards wordt binnengeloodst als onze Hare Majesteit.

  NRC,

  Hier in Twente en in Drente lagen de aardappels te rotten, huizenhoge bergen goede aardappels, de hele aardappeloogst lag te rotten omdat de treinen niet meer mochten rijden op bevel van Hare Majesteit.

  De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

  Hare Majesteit Koningin Fabiola uitte persoonlijk de wens dat de uitgifte niet zou gebeuren op haar verjaardag maar op die van wijlen Koning Boudewijn (7 september).

  http://euro.fgov.be/press/press-conf-first-euro-coin/nldd05.htm

  De kinderen van alle lagere scholen brengen zo hun felecitatie aan hare Majesteit Koningin Beatrix.

  Meppeler Courant,

Hunne Majesteiten


 1. ter aanduiding van koningen en koninginnen: personen met majesteit
  Strikt genomen gaat het hier om betekenis 1.0, aangezien het bezittelijke voornaamwoord op de adellijke zelf slaat, die dus majesteit bezit.

  Maar wanneer er sprake is van vergeten, dan gebiedt het verstand vast te stellen, dat niet Hunne Majesteiten aan geheugenverlies lijden.

  Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

  Maar om aan uw begeerten te voldoen kan ik u voorlopig toezeggen, dat ik bij de eerstvolgende gelegenheid uw persoon zal aanbevelen bij Hunne Majesteiten, opdat zij u het bisdom Avila zullen toevertrouwen, dat momenteel vrij is.

  Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Zijne Majesteit


 1. ter aanduiding van een koning: mannelijk persoon met majesteit
  Strikt genomen gaat het hier om betekenis 1.0, aangezien het bezittelijke voornaamwoord op de adellijke zelf slaat, die dus majesteit bezit.

  Synoniem: Z.M.

  Die Duitse soldaten waren blijkbaar 'voor rekening van de Engelse kroon door hun Duitse vorsten geronseld en tegen elf pond de man doorverkocht aan het leger van Zijne Majesteit, die ze liet drillen tot ze een op Britse leest geschoeid elitecorps vormden, aangevoerd door officieren van beide nationaliteiten.'

  Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

  Deze laatste dacht blijkbaar sterk aan de gascellen en de bekleding van het te bouwen luchtschip en zag in de toekomst zijn 75.000 Rijksmark royaal terugverdiend.In totaal was dus 634.000 Rijksmark beschikbaar en om het totaal vol te maken stelde één der intekenaars voor om Zijne Majesteit de keizer te verzoeken het resterende bedrag te voteren.

  http://users.skynet.be/verganeglorie/

  De heer Lévy wachtte geduldig tot de hilariteit weg was geëbd en smeekte opnieuw: 'Heren, ik bid u...', kuchte, fluisterde iets in het oor van de heer Wellin en zei met een stemverheffing: 'Mag ik het woord verlenen aan generaal de Terwagne d'Asper, hoofd van het militaire huis van Zijne Majesteit, die de algemene bevoegdheidsverdeling zal schetsen, waarna de andere heren beurtelings het woord krijgen.'

  Drugs, Jef Geeraerts,

  Na aankomst in Parijs meldt het officiële communiqué: "De gezondheid van Zijne Majesteit is nog nooit zo goed geweest."

  NRC,

  Hij hoorde zijne majesteit de koning weer tegen hem zeggen: 'Alles draait om geld.'

  Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

Uwe Majesteit


 1. aanspreekvorm voor een koning of koningin: persoon met majesteit
  Strikt genomen gaat het hier om betekenis 1.0, aangezien het bezittelijke voornaamwoord op de adellijke zelf slaat, die dus majesteit bezit.

  Laten we dit illustreren met het antwoord van Faraday toen de koning van Engeland hem vroeg wat het nut van zijn proeven was. Faraday antwoordde: "Dat weet ik niet, maar ik ben er zeker van dat Uwe Majesteit van de resultaten hiervan op den duur belasting zal kunnen heffen."

  http://users.skynet.be/fa010008/spacenet-ruimtevaart/regio/schoolpaper1.htm

  "Uwe Majesteit zou er verstandig aan doen deze vrees bij hen weg te nemen."

  Caesarion, Isabella, Anna: drie monologen, Gérard van Kalmthout,

  Nader rapport voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 15 september 2000, no. 00.005200, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovengenoemde voorstel van wet rechtstreeks aan de Minister van Financiën te doen toekomen.

  http://www.cbhome.nl/index.php,

  Aan de vooravond van Koninginnedag een kaart speciaal bestemd voor "Mevrouw H. M. Voskuil-Haspers: Aan vooravond jaardag moge ik Uwe Majesteit eerbiedigst in overweging geven voorbeeld te nemen aan Chinees DENG, die destijds verklaarde 2 jaar nodig te hebben voor oordeel over GORB, doch onlangs liet weten nòg eens 2 jaar te behoeven!"

  Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

  "Waarom vraagt uwe majesteit dat?"

  NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


majesteit 2.1

portret van een majesteit; afbeelding van een majesteit

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen2.0 : 2.1

Combinatiemogelijkheden


met bezittelijk voornaamwoord


 • Hare Majesteit

Boven vaders oude bureau hing nog altijd Hare Majesteit.

Morgenster, Jaap Scholten,

Hare Majesteit verdween eerder al van de nieuwe munten en bankbriefjes.

De Standaard,