mangrovebos


mangrovebos 1.0

type bos in de tropen en subtropen dat zich bevindt langs een lage kust of bij een rivierdelta, bij vloed onderloopt, beschut en slibrijk is, een zoute bodem heeft en zich kenmerkt door een vegetatie die bestaat uit bomen en struiken met ademwortels of luchtwortels

Semagram


Een mangrovebos…

is een bos; is een gebied

   Algemene voorbeelden


   Dit keer varen we met de boot door de smalle, sprookjesachtige vaargeulen van het mangrovebos met zijn ondoordringbare steltwortels. Omdat het mangrovebos de broedkamer van diverse zoutwatervissen is, is het niet meer toegestaan om netten te gebruiken, een van de maatregelen van de overheid. Men mag alleen nog maar met een hengel vissen.

   http://www.reisomdewereld.nl/middenamerika/costaricav1.html

   Ongecontroleerde ontbossing op grote schaal, onder meer recent ook voor het aanleggen van kweekvijvers voor aquacultuur, leidt echter tot destabilisatie van de kustlijn. De professoren Jurgen Tack en Nico Koedam (Mangrove-werkgroep, Vrije Universiteit Brussel) leggen zich toe op de studie van de mangrove-ecosystemen en het herstellen van deze mangrovebossen.

   http://www.innovatie.vlaanderen.be/zeewetenschappen/zeewet_content.html

   Burger's Dierenpark in Arnhem beschikt over anderhalve hectare overdekt tropisch regenwoud, en een - eveneens overdekt - mangrovebos.

   NRC,

   Mangrovebossen ontwikkelen het beste op zoute slikgronden in tropische gebieden, waar het water niet al te snel opkomt en grotere oppervlakken kunnen onderlopen, zoals in riviermondingen. We vinden ze dus langs lage en vlakke tropische kusten met warm zeewater en een niet al te hevige golfslag. Op de eilandjes en strandjes in natuurlijke rivierdelta’s groeien de mangrovebomen opperbest.

   http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/klimaatverandering/documenten/pag_629_artikel_grenzeloos.pdf,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • kwetsbaar mangrovebos
   • ondoordringbaar mangrovebos

   De ondoordringbare mangrovebossen bieden een grote natuurlijke rijkdom en behoeden de kusten voor erosie. Schelpdieren, algen en vissen bevolken de wateren rond de mangroves; ooievaars, reigers, lepelaars en ibissen nestelen in de boomtakken.

   http://www.eldersanders.be/reportage/costarica/costarica.html

   De Maersk Navigator vervoerde twee miljoen vaten ruwe olie van Oman naar Japan. Volgens de eigenaar gaat het om een vluchtige oliesoort, die in de tropenzon zou verdampen voordat hij de kusten van Sumatra of Maleisie bereikt. Milieudeskundigen in Indonesie vrezen niettemin voor de vogels, vissen en zeezoogdieren in het gebied en voor het kwetsbare mangrovebos langs de kusten van Sumatra.

   NRC,