medeplichtigheid


medeplichtigheid 1.0

het betrokken zijn bij een misdaad of wanbedrijf als medeplichtige in juridische zin; in algemeen taalgebruik ook: gemeenschappelijke schuldigheid aan een misdaad, wantoestand enz., veelal met de bijgedachte dat men niet de hoofddader of de belangrijkste veroorzaker is

Semagram


Medeplichtigheid…

is een toestand

 • [Ontstaan] ontstaat doordat men opzettelijk behulpzaam is geweest bij het plegen van een misdaad of wanbedrijf en bijkomstige, niet-noodzakelijke hulp heeft verleend, in tegenstelling tot onmisbare hulp die kenmerkend is voor mededaderschap
 • [Gevolg of resultaat] leidt tot een lagere strafmaat dan mededaderschap

  Algemene voorbeelden


  Zo bestaat er – onder andere - alleen strafbaar mededaderschap en medeplichtigheid (twee vormen van strafbare deelneming) bij wanbedrijven en misdaden, niet bij overtredingen. Eerstgenoemden zijn "zij die de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks hebben meegewerkt" (art.66, tweede lid Sw.). Medeplichtigen daarentegen hebben zelf de strafbare gedraging niet gesteld, maar hebben er onderrichtingen toe gegeven, de middelen ertoe verschaft of op één of andere manier de realisatie ervan voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid. Medeplichtigen krijgen een lagere straf dan mededaders.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • iemand medeplichtigheid ten laste leggen

  De politie vond in een raam aan de voorkant van de woning de inslag van een kogel. De officier van justitie in Almelo legt het tweetal poging tot moord cq. medeplichtigheid daaraan ten laste.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  • medeplichtigheid aan iets
  • medeplichtigheid bij iets

  Het openbaar ministerie in Berlijn heeft zeven voormalige Oostduitse leiders in staat van beschuldiging gesteld wegens medeplichtigheid aan het doodschieten van Oostduitse vluchtelingen bij de Berlijnse Muur en de grens met de Bondsrepubliek. De mannen worden beschuldigd van doodslag en poging tot doodslag, omdat zij zich indertijd niet hebben verzet tegen het bevel om Oostduitsers die naar het Westen vluchtten neer te schieten.

  NRC,

  Het parket van Turnhout verdenkt hem van medeplichtigheid bij de moord op veearts-keurder Karel Van Noppen. Hij zou bemiddeld hebben tussen de opdrachtgever(s) en de huurmoordenaars.

  De Standaard,

  • medeplichtigheid met iemand of een groep personen
  • medeplichtigheid van iemand of een groep personen

  Ons land moet alvast onmiddellijk een definitief einde maken aan alle hulp die het transport van troepen en materieel van de 'coalitie' over ons grondgebied naar Irak mogelijk maakt. Dit is des te noodzakelijker omdat eminente juristen er op wijzen dat niets een dergelijke medeplichtigheid met troepen die Irak illegitiem bezetten, rechtvaardigt.

  http://www.vrede.be/nl/index.html,

  Sindsdien proberen kunst-versjacheraars de geroofde stukken op de internationale markt te slijten. Het lijkt aannemelijk dat die omvangrijke buit Noord-Cyprus niet kon verlaten zonder de medeplichtigheid van de overheid.

  Een studie van de hand; Op reis in Noord-Cyprus, Maryse Vincken,

  in voorzetselgroep


  • schuldig aan medeplichtigheid

  De ex-advocaat, die in het Franse Givet woont, werd in 1989 schuldig bevonden aan medeplichtigheid van de ontvoering van ex-premier Paul Vanden Boeynants.

  De Standaard,

  • met medeplichtigheid van

  De 44 meegenomen joodse kinderen kwamen niet terug uit Auschwitz. Vlak na de oorlog zei een eenvoudige plaquette dat zij door 'de Duitsers' waren meegenomen. De nu onthulde plaquette bewijst eer aan de slachtoffers van "misdaden tegen de menselijkheid begaan met medeplichtigheid van de regering in Vichy".

  NRC,

  De vrouw walgt van de dwerg, maar als ze verneemt dat hij gefortuneerd is, beraamt ze een duivels plan. Ze huwt met Hans, vastberaden hem zo snel mogelijk van kant te maken om zijn erfenis te kunnen opstrijken [...]. Met medeplichtigheid van haar minnaar Hercules vergiftigt ze langzaam Hans, onder het voorwendsel hem te verzorgen.

  De Standaard,

  • op verdenking van medeplichtigheid

  Een 27-jarige Amsterdammer is gisteren in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij de overval op een supermarkt.

  Meppeler Courant,

  V.d.B. zit sinds begin september in de Luikse Lantin-gevangenis op verdenking van medeplichtigheid aan de moord op minister van Staat André Cools.

  De Standaard,

  • wegens medeplichtigheid

  Magistraten, politiemensen en ambtenaren die een corruptie of een poging tot corruptie niet aan het gerecht melden, moeten mee vervolgd kunnen worden wegens medeplichtigheid.

  De Standaard,

  Tegen medeverdachte Peter B. (41) was de eis twee jaar cel wegens medeplichtigheid.

  De Telegraaf,

  • iemand van medeplichtigheid aan iets beschuldigen
  • iemand van medeplichtigheid aan iets verdenken
  • van medeplichtigheid aan iets beschuldigd worden
  • van medeplichtigheid aan iets verdacht worden

  Het rapport stelt dat hogere officieren destijds niets of te weinig deden om president Melchior Ndadaye te beschermen. Zij worden beschuldigd van "medeplichtigheid aan moord, extreme nalatigheid of lafheid".

  De Standaard,

  Ze is beschuldigd van mededaderschap of medeplichtigheid aan de ontvoering en opsluiting van Elisabeth Brichet. De vrouw ontkent.

  De Standaard,

  De rechtbank had vorige week negatief beschikt op een verzoek van Yigal Amir, de moordenaar van Rabin, om aanwezig te mogen zijn bij het huwelijk van zijn zus. De broer van de moordenaar, Hagai, die verdacht wordt van medeplichtigheid, zit ook vast.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  actieve medeplichtigheid


  1. medeplichtigheid die ontstaat door opzettelijk behulpzaam te zijn bij het plegen van een misdrijf of opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen tot het plegen ervan

   Op grond van art. 48 Sr kan degene die opzettelijk behulpzaam is bij het plegen van het misdrijf of die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft tot het plegen van het misdrijf, worden gestraft als medeplichtige aan dat misdrijf (de zogenoemde actieve medeplichtigheid).

   http://jure.nl/az3324,

   Jongeren plegen de meeste delicten met de actieve medeplichtigheid van leeftijdgenoten, of aangemoedigd en uitgedaagd door anderen, of tenminste in het besef van de blikken van anderen.

   igitur-archive.library.uu.nl/.../Weijers_05Pedagogischeaspectenvandepolitielejeugdtaak.doc

  passieve medeplichtigheid


  1. medeplichtigheid die ontstaat wanneer iemand in strijd met een op hem rustende plicht opzettelijk nalaat te beletten dat een misdrijf wordt gepleegd; medeplichtigheid door nalaten

   'Als medeplichtige kan ook worden gestraft degene die in strijd met een op hem rustende rechtsplicht opzettelijk nalaat te beletten dat het misdrijf wordt gepleegd' (medeplichtigheid door nalaten, ook wel passieve medeplichtigheid genoemd). Bijvoorbeeld een vrouw die niet ingrijpt terwijl haar man een van haar kinderen mishandelt, het niet ingrijpen van een bewaker die weet dat de inbrekers door een geopende deur naar binnen zijn gegaan.

   http://books.google.nl/books?id=uuboWSNG02YC&pg=PA48&lpg=PA48&dq=%22passieve+%09++medeplichtigheid'&source=bl&ots=bLoRWviyab&sig=EQ3aCrnmBxHE_FBPysiMZ1OQkuY&hl=nl&ei=UrN6S92QMo7w-QbtneCIBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CB0Q6AEwCQ#v=onepage&q=%22passieve%20%09%20%20medeplichtigheid'&f=false,

   Passieve medeplichtigheid is mogelijk ingeval op de betrokkene een bijzondere rechtsplicht rust. Uit de literatuur kan worden opgemaakt dat medeplichtigheid die uit passiviteit bestaat, uit niets-doen dus, alleen dan behulpzaamheid of gelegenheid geven in de zin van artikel 48 Sr oplevert indien ingrijpen is geboden, indien er derhalve een rechtsplicht om te doen bestaat.

   http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20041109/memorie_van_antwoord/f=y.pdf,