mer à boire


mer à boire 1.0

(Frans, letterlijk 'zee om op, uit, leeg te drinken') iets wat te omvangrijk, te groot is om aan te pakken; iets waaraan geen beginnen aan is; onbegonnen werk

Algemene voorbeelden


Schuin tegenover haar hangen de "cover-girls" van Sacha, een in Parijs gevestigde Nederlandse mode-fotografe die in opdracht van Marie Claire steppen en zeeën bereist met de rimpelloze Nina's van nu. Ze maakt verleidelijke, soms erotische modeplaten op niet al te schreeuwerige settings. Daarbij wijkt ze nauwelijks af van de "mer à boire" die andere "glossy's" opdienen.

NRC,

Kleuren en emoties, begin erover aan de borreltafel - een mer à boire! Zelfs mensen die niet bijgelovig zijn kunnen vol overtuiging verhandelingen afsteken over de gevoelswaarde van kleuren, beginnende bij rood.

NRC,

Waar te beginnen in dat enorme, overstelpende aanbod waarin [...] nooit een duidelijke lijn te herkennen is? In zo'n geval wil het nog weleens helpen om een kort standaardlijstje met boeken te maken die de lezer graag zou willen 'bezitten' - boeken die hij al heeft gelezen, die geen urgente aanschaf verlangen, maar wier aanwezigheid een verrijking van de boekenkast zou betekenen. Zo'n lijstje vormt een handige leidraad bij de mer à boire die een antiquariaat over het algemeen is.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met koppelwerkwoord


  • een mer à boire lijken
  • een mer à boire zijn

Als er naar aanleiding van de dubbele moord (Beek of geen Beek, hij bleef het zo noemen) op de weerloze Hessel en de vrouw van Het Hooge Zand zou moeten worden geschoten, dan zou Broos dat doen, en hij alleen. Hoezeer Ryans opgave hem ook een mer à boire leek, zowel Vissevanger als Beek vond het toch mogelijk dat de Nederlander van het trio naar zijn land zou terugkeren.

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

Elf jaar later, in 1985, werd Buckminsterfullerene ontdekt, een chemische stof waarvan de moleculen bestaan uit 60 koolstofatomen in het patroon van de lappen leer van een voetbal. De ontdekker, Smalley, Curl en Kroto, kregen er in 1996 de Nobelprijs voor. Al snel werd de term buckyballs bedacht. Het was een mer à boire: zo waren er ook rugbyballen, ze rolden dus je kon er smeermiddel van maken, en ze konden supergeleidend worden.

NRC,

De 'stafkaart theatraal erfgoed' geeft een voorlopige stand van zaken in dit onderzoek, waarbij Tine op zoek ging naar theatercollecties (het roerende erfgoed) en daarnaast naar verhalen van mensen die theaterervaringen hebben van de meest diverse aard (het immateriële erfgoed). Het onderwerp is een mer à boire; om pragmatische redenen werd het opzet van deze eerste stap alvast beperkt tot teksttheater na de Tweede Wereldoorlog.

http://www.vti.be/,

met adjectief ervoor


  • een gigantische mer à boire

Ik probeer de ontwikkelingen zo goed mogelijk bij te houden door alle Belgische kranten en tijdschriften te lezen maar het is zo'n gigantische mer à boire dat het inschakelen van een scout echt wel aanbevelenswaardig is.

Debuteren I. Literaire headhunters?, Ann Demeester,

  • een muzikaal mer à boire

Gezamenlijk barsten ze los in een muzikaal mer à boire, van swingende scat vocals tot een weerzinwekkend Duits luim-nummertje, van een gaaf echoënde België-rap tot een acrobatisch Pop goes the weazel en van een mallotig slome Mocking-bird hill tot een aanstekelijke jumpin' jive, met zingende kippen en ritmisch gelach, als ode aan het clowneske voorbeeld Slim Gaillard.

NRC,

  • een ware mer à boire

Je hebt de Ster-reeks, de Bizon-reeks, de Leesje al?- en de Hoera, ik kan lezen!-serie, en dat zijn er nog maar een paar: een ware mer à boire, al zal de beginnende lezer voor wie het allemaal bedoeld is daar doorgaans geen weet van hebben.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

  • een mer à boire van

Enfin, de ervaring leert dat niemand zich zo door mijn bezwaren laat meeslepen als ikzelf, dus ik moet er maar niet zwaar aan tillen. Het enige is dat ik die bezwaren wel goed duidelijk wil maken. en dat is geen kleinigheid want je weet niet wat je selecteren moet uit deze mer à boire van lelijke pictogrammen en nevelwerpend proza.

Twee eendjes en wat brood, Renate Rubinstein,

voorafgegaan door als


  • als een mer à boire

Hetzelfde enthousiasme vinden we terug bij Van Dooren, die ook zelf hier en daar op de literaire toer gaat. (Van de Vita nuova zegt hij: "Het verhaal is als een schilderij waarop nevelige pasteltinten in een teer sfumato in elkaar vloeien.") Het moeilijke woord wordt hierbij niet geschuwd: "De Divina commedia als een mer à boire voor beoefenaars van de uitlegkunde." De drie maggiori uit het Duecento (Dante, Petrarca en Boccaccio) krijgen een uitvoerige behandeling, bijna een vierde van het boek.

http://home.planetinternet.be/~bernhuyv/literatuur_2000.htm,