mestkuiken


mestkuiken 1.0

kuiken dat gefokt en gehouden wordt om het vlees; kuiken dat vetgemest wordt voor de vleesproductie

Semagram


Een mestkuiken…

is een kuiken; is een vogel; is een dier

   Algemene voorbeelden


   Anders dan een mestkuiken, dat na zes tot acht weken wordt geslacht, leeft het Chaamse hoen 26 weken lang op een flink aantal vierkante meters grond en eet het biologisch graan uit de streek.

   http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1121709/2010/08/25/Liefhebbers-redden-oude-rassen.dhtml,

   Dieren in de bio-industrie worden geboren om of op volwassen leeftijd opgegeten te worden of gedurende een bepaalde tijd iets te produceren. In het geval dat een dier wordt gehouden om te worden gegeten is de tijd dat het dier wordt gehouden zo kort mogelijk. Langer kan economisch niet uit. Bekendste en meest omvangrijke voorbeelden zijn mestvarkens en mestkuikens. Deze dieren krijgen de minste gelegenheid om zich natuurlijk te gedragen en worden alleen gevoed om zo snel mogelijk te groeien. Hun korte leven bestaat voornamelijk uit verveling door het wachten in het donker. Eten en slapen is vrijwel hun enige activiteit.

   http://www.animalfreedom.org/index.htm

   Vertrekken alle vogels uit de Betuwe? De mestkuikens hebben niet zo'n zin. Die zitten met zijn vier miljoenen in een hele benauwde schuur en die zouden het heerlijk vinden als ze mogen verzuipen. Zij ervaren de hoge waterstand als een verlossing. De perfecte suïcide. En zo denken de meeste kistkalveren en de nertsen van de fokkerij hier verderop er ook over. Voor hun is het een uitkomst.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met telwoord ervoor


   • 10.000 mestkuikens
   • 150.000 mestkuikens

   Alleen door er lang mee samen te leven zouden wij in staat zijn 5000 kippen als individuen te kennen en op dat aantal zal een persoonsgebonden grens staan. Wij kunnen dus niet individueel omgaan met 10 000 mestkuikens die maar zes weken bij ons verblijven en dan geslacht worden. Het grote aantal individuen zorgt ervoor dat we in getallen gaan spreken waarbij we een abstractie hebben gemaakt van het hele individu behalve van zijn/haar er zijn.

   http://www.cagnet.be/downloads/Intensvee1.doc

   Jarenlang draaide de Gottemse broeier Joris Lisabeth op de produktie en routine van 150.000 mestkuikens per week. Tot in 1991 een hartoperatie hem tot rust dwong. "De broeier liet de kippebroeierij aan zijn zoon Jan over en was vastbesloten het rustiger aan te doen", vertelt Joris Lisabeth. Alsof hij nooit anders praat, spreekt hij over zichzelf in de derde persoon.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • mestkuikenbedrijf
   • mestkuikensector