middellijn


middellijn 1.0

grootste afstand tussen twee punten in een cirkel of bol; rechte lijn die vanaf een willekeurig punt op de rand van een cirkel of bol recht door het middelpunt naar de andere kant van de cirkel of bol loopt; diameter; twee keer de straal

Semagram


Een middellijn…

is een lijn; is een wiskundig object

 • [Herkomst of oorsprong] is een in de zestiende eeuw door Simon Stevin bedacht synoniem voor diameter

  Algemene voorbeelden


  De telescoop is een refractor. Een gekit, achromatisch objectief met een middellijn van 70 mm en een brandpunt van 1014 mm is het beeldvormend element. Het zonlicht wordt geconcentreerd in het brandpunt. In dit brandpunt wordt een afbeelding van de zon geprojecteerd.

  http://home.zonnet.nl/tspaninks/protuberans.htm

  Overal komen er onderzeese draaikolken voor met middellijnen tot tientallen km.

  http://www.pih.be/opleiding/io/visie/research/Visie1.htm

  Voordat een bal beproefd wordt, moet deze ongeveer 2,54 cm gelijkmatig worden samengedrukt, in de richting van elk van drie middellijnen (de X-, de Y- en de Z-as), die rechthoekig ten opzicht van elkaar staan.

  http://www.vtv.be/reglementen/pdf/02REG_p16_tennisspelregels.PDF

  Het graan ligt zo regelmatig plat, in een cirkelpatroon. Het bestaat niet dat dieren dit doen [...]. De Jong loopt nog eens weer met de beide wichelroedes over de middellijn van de beide cirkels. Frappant is dat de uiteinden van beide metalen draden, ook tegen de wind in, steeds weer naar het middelpunt van de cirkels willen.

  Meppeler Courant,

  Andere zaken in uw tuin: schuttingen (niet hoger dan 2 meter in de achtertuin, vóór hoogstens één meter), pergola's en ander tuinmeubilair niet hoger dan 2 meter; antennes achter de voorgevelrooilijn (niet hoger dan 5 meter vanaf de voet en in het geval van een schotelantenne met een maximale middellijn van één meter).

  http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

  Men bestreed elkaar in een ring met een middellijn van plusminus 10 à 20 meter.

  http://www.boksen.nl/geschiedenis.htm

  middellijn 2.0

  denkbeeldige lijn over het midden van een object; denkbeeldige lijn door het midden van een ruimte; denkbeeldige lijn door het midden van een vlak

  Semagram


  Een middellijn…

  is een lijn

  • [Afmeting] kan vele verschillende lengtes hebben, die afhangt van de grootte van het object of de ruimte waar deze doorheen loopt
  • [Dimensie] loopt door een driedimensionale ruimte of object
  • [Waarneembaarheid] is een denkbeeldige lijn
  • [Pad of traject] loopt door een ruimte of object
  • [Plaats] bevindt zich in het midden of nabij het midden van een ruimte of object

  Algemene voorbeelden


  De vruchten zijn regelmatig van vorm, conisch met de grootste diameter onder de middellijn, de schil is grijsgeel - groen met mooi karmijnrood aan de zonnekant.

  http://home.tiscali.be/yuc-andre.vandenberghe/5_1_rassenlijst/appelen.htm

  De ene zender geeft een signaal dat de piloten in staat stelt exact op de middellijn van de baan te landen.

  NRC,

  Tekeningvariëteiten. Schildpad. De twee kleuren, zwart en rood, vormen zuivere en bij voorkeur vierkante vlekken die scherp begrensd zijn en in de vorm van een dambord over het lichaam verdeeld. Die kleurvelden worden gescheiden door een denkbeeldige middellijn die loopt over de kop, de rug en de buik [...]. Een goede schildpad cavia is erg lastig te fokken.

  http://users.pandora.be/yves.schepens/index.htm

  De patiënt kan de pijn vaak moeilijk lokaliseren: over het algemeen ter hoogte van de middellijn, vaak rond de navel; gelokaliseerde buikpijn daarentegen moet doen denken aan een organisch letsel (appendicitis, colitis, enz.).

  http://www.cephalee.be/NL/winter2003/indexwinter2003.htm,

  De Berg der Verschijningen wordt beschouwd als de plaats waar de eerste verschijningen van de Moeder Gods plaats hebben gevonden. Hij ligt op de berg Crnica, enkele honderden meters boven het dorp Podbrdo [...]. De plaats der verschijningen zelf is een grote ruimte tussen kale stenen, met een middellijn van ruim honderd meter, volkomen platgetreden door duizenden pelgrims.

  http://www1.tip.nl/~t006032/med-alg.htm

  middellijn 2.1

  lijn op het midden van een sportveld, die een veld in twee vakken verdeeld en waarvandaan vaak met een spel begonnen wordt; middenlijn
  Wordt minder vaak gebruikt dan middenlijn.

  Semagram


  Een middellijn…

  is een lijn; is een begrenzing

    Algemene voorbeelden


    Ondanks de goede bedoelingen slaagden de Oost-Vlamingen er maar niet in over de middellijn te geraken.

    De Standaard,

    Zelfs keeper Gerard van Boven trok op naar de middellijn, maar veel succes had dat alles niet.

    Meppeler Courant,

    Wanneer er een ploeg een doelpunt krijgt, heeft dezelfde ploeg de inworp aan de middellijn.

    http://www.paardennieuws.be/index.html

    Onafhankelijk van het aantal vervangers of ploegbegeleiders uitgesloten voor het verlaten van het spelersbankgebied zullen er enkel twee (2) vrije worpen, gevolgd door balbezit ter hoogte van de middellijn, toegekend worden aan de juiste ploeg.

    http://www.volic.org/home.htm

    De rode ballen worden zo dicht mogelijk tegen elkaar gepakt, in de vorm van een gelijkzijdige driehoek geplaatst. De onderste rode bal ligt daarbij op de middellijn, juist boven de Pyramidespot en wel zo dat deze de roze bal net niet raakt; de basis van de driehoek ligt zo dicht mogelijk en parallel aan de bovenband.

    http://members.chello.nl/~r.vanjaarsveld/,

    Eerwaarde heer Landegem, de leraar Grieks en scheidsrechter, die in principe neutraal moest zijn, riep: 'Wat doet ge toch, Seynaeve?' vooraleer hij naar de middellijn liep.

    Het verdriet van België, Hugo Claus,