modereren


modereren 1.0

minder ingrijpend of minder extreem maken; matigen, temperen, verzachten

Semagram


Modereren…

is een handeling of een gebeurtenis

 • [Activiteit of handeling] veroorzaakt dat iets minder intens of erg wordt

  Combinatiemogelijkheden


  met object


  • effecten modereren

  Zowel voor de ouders als voor de jongeren zelf is het belangrijk dat u zich openstelt als een "zorgzame" school die aanvaardt, begrijpt en ondersteunt. Sociale steun modereert de effecten van de echtscheiding. Affectieve en cognitieve ondersteuning door de school bevordert de schoolloopbaan.

  http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/PR0203/PR_echtscheiding.htm

  modereren 2.0

  als discussiemoderator leiden of voorzitten

  Semagram


  Modereren…

  is een een activiteit

  • [Functie] dient om een discussie in goede banen te leiden door te zorgen voor de voortgang van het gesprek door vragen van de moderator, het woord aan sprekers te geven of hen dit te ontnemen, niet te laten afwijken van het eigenlijke onderwerp, toe te zien op fair gedrag bij de sprekers enz.
  • [Handelende persoon] wordt verricht door een moderator of gespreksleider

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • een debat modereren
   • een discussie modereren
   • een gesprek modereren
   • een vergadering modereren

   Er moet [...] rekening worden gehouden met de vaststelling dat een voorzitter niet alleen de vergadering leidt en modereert, maar ze ook voorbereidt. Dat vergt een eigen, extra te vergoeden tijdsbesteding.

   http://www.homopwijk.yucom.be/RO-ABC-Gecoro.htm

   Is het wel een goed idee als degene die het gesprek tussen panel en Minister dient te modereren zich plots opwerpt als inquisiteur. Het volstaat als een moderator ervoor zorgt dat het panel beleefd maar vrij zijn prangende vragen stelt en beantwoord krijgt.

   http://tof.at.tf/

   Het IMI levert maatwerk in de vorm van verschillende diensten: onderzoek, quick scan, procesadvies, procesontwerp, trainingen, faciliteren bijeenkomsten, modereren digitale debatten.

   http://www.iminet.org/html/visie/index_visie.html

   Meestal is er geen uitkomst voor de discussie, wel een mix van conclusies en verdere vragen. De studenten leren van elkaar en uit de discussie. De docent [...] structureert en faciliteert daarbij het werk van de student en modereert de discussie.

   https://www.kuleuven.be/icto/bv/bvbank/steekkaart.php?stid=36

   • sprekers modereren

   Tijdens het plenaire debat worden de sprekers en de werkgroepverantwoordelijke gemodereerd door de voorzitter of de politiek secretaris. Tijdens dit debat wordt het centraal thema uitgespit.

   http://www.jongvld.be/opencms/export/projects/jongvld/STATIC/Pdf/Jong_VLD_Beleidsnota_2004-2006.pdf

   met verzwegen object


   Op donderdag 30 november is er in de aula Pieter de Somer een aidsdebat, waarbij de ziekte met een panel van specialisten vanuit verschillende hoeken benaderd wordt. Lieven Vandenhoutte van het Studio Brussel-programma De Lieve Lust modereert.

   De Standaard,

   modereren 3.0

   (internet)

   aan inhoudelijke en redactionele controle of toezicht onderwerpen, met het oog op de geschiktheid van informatie voor de beoogde berichtgeving

   Semagram


   Modereren…

   is een handeling

   • [Functie] dient om de kwaliteit van de berichtgeving op het beoogde peil te houden en irrelevante, kwetsende of ongewenste berichten zoals spam te weren
   • [Handelende persoon] wordt uitgevoerd door een daartoe aangestelde moderator of een zogenaamde admin
   • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op digitale communicatie

    Combinatiemogelijkheden


    met object


    • berichtengebieden modereren
    • een channel modereren
    • e-mails modereren
    • inzendingen modereren
    • lijsten modereren
    • een nieuwsgroep modereren

    Sommige nieuwsgroepen worden gemodereerd. De moderator is de man of vrouw met het rode potlood.

    http://www.donboscohoboken.be/cursus/

    Channels kunnen ingesteld worden als gemodereerd, geheim, privé, met een gelimiteerd aantal gebruikers, anoniem, invite-only, topic-limited, met een lijst van verbannen gebruikers.

    http://www.beastie.nl/

    Eens ingeschreven, krijgt het groepslid al de emails die binnen de groep circuleren op het eigen emailadres [...]. Sommige lijsten zijn gemodereerd, d.w.z. dat de berichten gescreend worden vooraleer ze naar al de leden van de groep gestuurd worden.

    http://www.vcv.be/pdf/1_2/handleidinginternet.pdf

    Stuur uw bijdrage per e-mail naar de webmaster [...]. Alumni EHSAL behoudt zich het recht voor om inzendingen te modereren of te weigeren.

    http://alumni.ehsal.be/

    modereren 4.0

    door invloed wijzigen; beïnvloeden; specifieker technisch ook: de kwantitatieve waarde of sterkte van een verband tussen twee variabelen beïnvloeden

    Semagram


    Modereren…

    is een gebeurtenis

    • [Activiteit of handeling] veroorzaakt een wijziging of verandering
    • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op abstracte gegevens zoals waardes en relaties

     Combinatiemogelijkheden


     met object


     • een relatie modereren

     In totaal blijken twaalf variabelen de relatie te modereren. Zo zal de relatie tussen marktgericht management en performantie significant sterker zijn als de marktvraag laag is, de macht van de kopers en de leveranciers hoog is, er een grote aanwezigheid is van substituutproducten.

     https://archive.ugent.be/retrieve/1162/19973199.pdf

     De vraag die deze scriptie zal trachten te beantwoorden is: Welke factoren modereren of mediëren de relatie tussen persoonlijkheid en werkgedrag?

     http://www.yowsa.nl/pdf/persoonlijkheid.pdf

     overig


     • modererend effect
     • modererende rol
     • modererende variabele

     De doelstelling van het onderzoek was de specifieke effecten van de drie dimensies van kleur (pigment, saturatie en waarde) nader te bestuderen. Bovendien werd gepeild naar de modererende rol van leeftijd en geslacht. Er werd aan 874 respondenten een foto voorgelegd van een winkel ontworpen in Computer Aided Design, waarbij de kleuren van de inrichting gemanipuleerd werden.

     http://www.rug.ac.be/RUGportal/nl/nieuwsagenda/Persberichten/pb3037.htm

     Tussen twee variabelen wordt een oorzakelijk verband verondersteld en dat verband wordt mogelijk beïnvloed door een derde, de modererende variabele.

     http://d-hrl-srv-1.ouh.nl/info-alg-innovatienieuws/achtergronden/praktischjuni02.htm

     De bevindingen wijzen erop dat het geslacht en de leeftijd van de doelgroep ook niet uit het oog mag verloren worden bij beslissingen met betrekking tot de winkelkleur. Significante modererende effecten van deze demografische factoren werden aangetoond.

     http://www.rug.ac.be/RUGportal/nl/nieuwsagenda/Persberichten/pb3037.htm