motorrijtuigenbelasting


motorrijtuigenbelasting 1.0

(formeel)

belasting die de overheid heft over het bezit van een motorvoertuig, onder meer in functie van het gewicht, het type en de soort brandstof van het voertuig; belasting voor motorvoertuigen

Semagram


Motorrijtuigenbelasting…

is een belasting

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt geheven in functie van onder meer het gewicht, het type en de soort brandstof van het voertuig
 • [Handelende persoon] wordt geïnd door de belastingdienst
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt geheven over het bezit van een auto en niet over het gebruik

  Algemene voorbeelden


  Een commissie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een rapport gemaakt waarin enkele alternatieven worden geopperd voor deze belastingheffing. Dit met het oog op het voornemen van het rijk op termijn de motorrijtuigenbelasting te vervangen door een kilometerheffing.

  Nieuwsblad van het Noorden,

  De extra milieukortingen die per 1 januari voor 'zuinige' auto's worden doorgevoerd komen naast de regeling voor 'schone' auto's die in de tweede helft van dit jaar reeds van kracht moet worden. Deze geldt voor een lijst van circa 100 automodellen, waarbij na aanschaf kortingen worden gegeven op de te betalen motorrijtuigenbelasting.

  De Telegraaf,

  Motorrijtuigenbelasting. Van deze federale belasting wordt 10% doorgestort aan de gemeente.

  http://www.balen.be/product/1568/default.aspx?_vs=0_n&id=476,

  Maatregelen ter beperking van emissies door (versnelde) verbetering van de kwaliteit van uitlaatgassen, brandstoffen en/of daling algemeen emissieniveau en/of die een impactdaling met zich meebrengen: [...] Stimuleren roetfilters op bestaande voertuigen [...] Differentiatie motorrijtuigenbelasting naar luchtverontreinigende emissies (en niet enkel naar brandstofverbruik - CO2-emissie).

  http://www.mervlaanderen.be/uploads/merntech585.pdf,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de motorrijtuigenbelasting afschaffen
  • de motorrijtuigenbelasting verhogen
  • de motorrijtuigenbelasting verlagen

  De overheid geeft bij dit nieuwe initiatief het voorbeeld. Het openbaar vervoer wordt sterk gestimuleerd [...]. Duurzame, toekomstgerichte en milieuvriendelijke oplossingen zoals tunnels krijgen voorrang boven de traditionele wegverbindingen. De motorrijtuigenbelasting wordt afgeschaft.

  http://www.e-stem.nl/,

  Personen die een relatief schone of zuinige auto bezitten zullen vanaf 2001 bovendien op een nog veel groter voordeel worden getrakteerd, omdat de motorrijtuigenbelasting hier veel sterker wordt verlaagd en tevens de bpm-aanschafbelasting fors naar beneden gaat.

  De Telegraaf,