nabestaande


nabestaande 1.0

iemand uit het gezin of de naaste familie van een overledende die nog in leven is na dat overlijden; overlevend familielid

Semagram


Een nabestaande…

is een persoon

 • [Toestand algemeen] is nog in leven op het ogenblik van het overlijden van zijn familielid
 • [Betrekking of relatie] is een gezinslid of een naast familielid van een overledene
 • [Omstandigheid] wordt vaak genoemd in verband met het rouwproces, met erfrechten of met schadevergoedingen in het geval van een abnormaal overlijden

  Algemene voorbeelden


  Achaat kan u helpen bij de voorbereiding van uw toespraak. Ook kunnen wij hem opstellen en uitspreken. Dat doen we op basis van één of meerdere gesprekken met de nabestaanden, waarin het leven van de overledene centraal staat.

  http://www.achaatuitvaarten.nl/achaat.htm

  Doorleven na een suïcide van een dierbaar persoon. Het rouwproces van nabestaanden na een zelfdoding is pijnlijk en langdurig.

  http://www.seniorennet.be/Pages/Gezond_leven/gezondheid_achterblijven_na_zelfdoding.php

  Er is leven na de dood! Voor de nabestaanden wel te verstaan.

  http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • afscheid nemen

  'Het ging om een zeer vitale, bejaarde dame die nog best wat jaartjes te gaan had. De nabestaanden hebben geen afscheid kunnen nemen. Opeens is iemand er niet meer.'

  Meppeler Courant,

  met adjectief ervoor


  • directe nabestaanden
  • rechtstreekse nabestaanden

  Sommige rechtstreekse nabestaanden ervaren een grote massa als hinderlijk om het afscheid als een intiem gebeuren te beleven.

  http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

  De directe nabestaanden (echtgenoot, partner, ouders, kinderen) van iemand die door een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf om het leven is gekomen, kunnen een uitkering uit het Schadefonds krijgen.

  http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder53.htm

  In het eerste hoofdstuk ('Gezin') geven de directe nabestaanden hun versie van karakter, leven en dood van de overledene; in het tweede de collega's en de werkgever etc.

  Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • nabestaanden van arbeidsongevallen
  • nabestaanden van de slachtoffers
  • nabestaanden van een roker
  • nabestaanden van gesneuvelde soldaten
  • nabestaanden van overleden mensen
  • nabestaanden van suïcide
  • nabestaanden van Sylvia Millecam

  Het fonds voor nabestaanden van arbeidsongevallen Emile Cornez, naar een gewezen gouverneur van Henegouwen, bewijst zijn nut.

  De Standaard,

  Volgens de LPF-Kamerleden echter hebben de "ondersteuners van het oude beleid, dat jaarlijks honderden wachtlijstdoden veroorzaakte" geen respect voor de "gevoelens van nabestaanden van overleden mensen".

  De Telegraaf,

  Door papiergebrek is Oslobodenje gereduceerd tot acht pagina's, waarvan twee vaste met advertenties van overledenen - gratis voor de nabestaanden van gesneuvelde soldaten.

  NRC,

  Nabestaanden van een roker hebben de tabaksindustrie aangeklaagd wegens het verhandelen van verslavende producten.

  De Standaard,

  Jomanda zegt rekening te houden met de gevoelens van de nabestaanden van Sylvia Millecam.

  ANP,

  Conclusies uit registratie van zelfmoord en zelfmoordpogingen werden aangevuld met bijdragen over preventie, risicofactoren, nabehandeling van suïcidepogingen en begeleiding van nabestaanden van suïcide.

  De Standaard,

  Dit programma stond stil bij medische blunders en vooral bij de gevolgen voor de nabestaanden van de slachtoffers: een zee van verdriet, dat spreekt.

  Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

  in voorzetselgroep


  • onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden

  'Helaas' zo vervolgde de voorzitter, moeten wij van enige gerespecteerde leden voorgoed afscheid nemen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden'.

  Meppeler Courant,

  • de advocaten van de nabestaanden
  • de raadsmannen van de nabestaanden
  • opvang van de nabestaanden

  "Het gerecht organizeerde zijn eigen onbekwaamheid in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Toen de speurders op het punt stonden nieuwe sporen te ontdekken, ontnam het gerecht hen het dossier." Dat zegden Peter Callebaut en Patrick Jacobs, de advokaten van de nabestaanden van enkele Bende-slachtoffers, gisteren in het BRTN-programma De Zevende Dag.

  De Standaard,

  De raadsmannen van de nabestaanden gaan binnenkort praten met de minister van Justitie, Stefaan De Clerck.

  De Standaard,

  De Winne noemt het DVI leverancier van een all in-pakket, waarin flexibiliteit (geen ramp is gelijk) en teamwerk (zowel onderling als met andere diensten) centraal staan. "Dit begint bij de opvang van de nabestaanden en eindigt bij de teruggave van de slachtoffers na identificatie."

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • doden en hun nabestaanden
  • slachtoffers en nabestaanden
  • vrienden en nabestaanden

  Ook ik ben geschokt door de Concorde-ramp en ook mijn hart gaat uit naar alle doden en hun nabestaanden.

  Het Financieele Dagblad,

  Justitie in Maastricht is positief over de resultaten van een proef, waarbij de vaak zeer emotionele verhalen van slachtoffers en nabestaanden door de rechtbank uitgebreid aan een verdachte worden voorgehouden.

  Reformatorisch Dagblad,

  Op vraag van zijn vrienden en nabestaanden werd de lade waarin zijn stoffelijk overschot lag dag in dag uit bewaakt door twee politiemannen.

  Een ballon van wijsheid, Boris Todoroff,

  Vaste verbindingen


  Algemene Nabestaanden Wet (ANW)


  1. wet in Nederland waardoor het recht op een uitkering voor nabestaanden van een overledene wordt geregeld

   De verzekeringsvoorwaarden, van bijvoorbeeld de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (wao) en de Algemene Nabestaanden Wet (anw), zijn in negatieve zin veranderd en de voorwaarden voor toelating zijn verscherpt.

   http://www.omroep.nl/rkk/documenten/armoedebrief.html,

   Het kabinet kwam ook met een nieuw wetsvoorstel voor een Algemene Nabestaanden Wet, ter vervanging van de Weduwen- en Wezenwet. Weduwen en weduwnaars kregen voortaan alleen nog een nabestaandenuitkering als zij vòòr 1950 waren geboren, kinderen jonger dan achttien jaar hadden of meer dan 45 procent arbeidsongeschikt waren. De nieuwe Nabestaandenwet riep veel verzet op, omdat zij de feitelijke afschaffing van de wettelijke weduwen- en wezenverzekering betekende en voor velen tot een grote daling van het inkomen leidde.

   http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  nabestaande 1.1

  iemand die voldoet aan de wettelijke omschrijving van nabestaande van iemand en als zodanig recht heeft op een uitkering bij diens overlijden; wettelijke nabestaande

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een nabestaande…

  is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Deze uitkering - het doorbetalen van de AOW-uitkering aan de nabestaande bij overlijden van de partner - is er alleen voor gehuwden en daarmee gelijkgestelden.

    NRC,

    Onder nabestaanden verstaat de wet: weduwen, weduwnaars, geregistreerde partners en minderjarige wezen.

    http://www.pur.nl/nederlands/algemeen/index_algemeen.htm

    Onder "nabestaande" wordt verstaan degene die een nabestaandenuitkering of een halfwezenuitkering ontvangt of voor een zodanige uitkering in aanmerking wenst te komen. Als nabestaande wordt niet aangemerkt degene aan wie een uitkering is toegekend, maar die niet werkelijk een uitkering ontvangt in verband met de hoogte van zijn inkomen. Op dergelijke personen is dit besluit niet van toepassing.

    http://www.st-ab.nl/wetanwor2ca.htm,