neurologie


neurologie 1.0

(geneeskunde [medische discipline], geneeskunde [medische discipline])

medisch specialisme dat zich bezighoudt met het onderzoek, de diagnose en behandeling van de lichamelijke, niet-psychiatrische ziekten van het zenuwstelsel

Semagram


Neurologie…

is een medisch specialisme; is een wetenschap

 • [Object betroffen] houdt zich bezig met het onderzoek, de diagnose en behandeling van de lichamelijke, niet-psychiatrische ziekten van het zenuwstelsel

  Algemene voorbeelden


  De psychiatrie in het bijzonder kende bovendien een emancipatie tot volwaardige discipline naast de neurologie. Dit komt ons inziens de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede. De motor van deze evolutie is niet een duidelijker wordende scheiding tussen geest en brein, maar een toenemende integrale benadering in de psychiatrie met voortdurend aandacht voor de interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Dit uit zich zowel op fundamenteel als op klinisch vlak (neuro-wetenschappen en biologische psychiatrie), zodat de organische benadering (het brein) niet langer het alleenrecht is van de neurologie. Voor een psychiater houdt die organische benadering op de eerste plaats in dat hij/zij de organische aspecten van de psychiatrie zelf kent. Door deze ontwikkelingen is de plaats van neurologie in de opleiding psychiatrie aan herdefiniëring toe.

  http://www.kuleuven.ac.be/vvap/Standpunten/neuroinleiding.htm,

  Het Rett syndroom is een zeldzame stoornis die hoofdzakelijk bij meisjes voorkomt [...]. Het syndroom leidt tot een ernstige mentale en fysische handicap. Hoewel de Weense professor A. Rett het syndroom reeds voor het eerst in 1966 in een kleine Duitstalige publicatie beschreef, bleef het ongekend tot 1983. In dat jaar herontdekten de Zweedse professor Hagberg en zijn collega's het syndroom, en zij publiceerden hun bevindingen in een veel gelezen Engelstalig tijdschrift over neurologie.

  http://users.skynet.be/BRSV/rett%20gazet%2020.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief ervoor


  • assistent neurologie

  De assistent neurologie onderzoekt bijvoorbeeld de tremor en rigiditeit van een Parkinsonpatiënt, terwijl de assistent psychiatrie ingaat op neuro- psychologie, persoonlijkheidsveranderingen, verwerking, psychiatrische co-morbiditeit.

  http://www.kuleuven.ac.be/vvap/Standpunten/neuroinleiding.htm,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • gedragsneurologie
  • gewrichtsneurologie
  • kinderneurologie
  • psychoneurologie
  • volwassenenneurologie

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • neurologieles

  neurologie 1.1

  (geneeskunde [medische discipline])

  afdeling neurologie

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Wordt u opgenomen voor een neurologische aandoening zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of CVA (cerebrovasculair accident of beroerte)? Dan komt u te liggen op de Neurologie. Op onze afdeling krijgt u mogelijk te maken met verschillende hulpverleners, zoals de fysiotherapeut, [...] neuroloog, neuropsycholoog, verpleegkundig specialisten en/of revalidatiearts.

  http://www.antoniusziekenhuis.nl/patienten/opname/verpleegafdelingen/neurologie/,

  Hoe tevreden bent u over: [...] de wachttijd in de wachtkamer van de Neurologie tot u aan de beurt was?

  http://www.erasmusmc.nl/neurologie/kinderneurologie/3662985/expertise/NeMo/3871676/,