nomen


nomen 1.0

(taalkunde algemeen [wetenschap])

naamwoord, vooral zelfstandig naamwoord

Semagram


Een nomen…

is een woord; is een taaleenheid

   Algemene voorbeelden


   Een tweede belangrijke storende factor bij werkwoordfouten is de storende aanwezigheid van een nomen dat op de cruciale morfosyntactische kenmerken van het subject verschilt (b.v. eerste persoon versus derde persoon).

   www.klasse.be/archieven/extra/Tekst/ 2000-09-01/werkwoordspelling.doc,

   Nederlandse luisteraars zouden geleerd moeten hebben dat een lidwoord niet hoeft te kloppen met het eerstvolgende nomen, zeker niet in een proefsituatie met louter samenstellingen waarin altijd nog een tweede nomen volgt.

   http://www.fon.hum.uva.nl/rob/FonetischeVereniging/DagvdFonetiekAbstracts.html#1000

   In het eerste deel schetst Joosten een taalkundig "individueringsmodel" dat een onderscheid maakt tussen denotationele, conceptuele en syntactische eigenschappen van nomina. Tegen de traditionele opvatting in, waarin bovengenoemde nomina allemaal onder één grote noemer collectiva worden samengenomen, pleit hij voor een terminologisch onderscheid tussen (strikter gedefinieerde) collectiva (comité, kudde, archipel) en aggregaatsnamen (vee, fruit, lingerie).

   http://www.kuleuven.ac.be/doctoraatsverdediging/0203/057.htm,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • predicaatsnomen

   nomen 2.0

   naam

   Spreekwoorden


   Nomen est omen


   1. Vormvariant: Nomen et omen

    (Latijn) de naam is een voorteken; de naam zegt het al

    Achteraf is gebleken dat alleen de Slegte - nomen est omen - er beter van is geworden.

    De Standaard,

    Nomen est omen, je naam is je lot: zou de aarde gisterenochtend om kwart voor acht meer gebeefd hebben in Bevingen?

    http://www.gva.be/dossiers/-a/aardbeving/dossier.asp

    Killen (nomen et omen) was in 1964 de aanstichter van de beruchte Mississippi moorden.

    http://www.stelling.nl/kleintje/405/RECENSIE.htm