observatieperiode


observatieperiode 1.0

periode waarin men iemand observeert om diens gezondheid, gedrag of mogelijkheden in te schatten

Semagram


Een observatieperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Object betroffen] heeft betrekking op iemands gezondheid, gedrag of mogelijkheden

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Hoe antwoorden op verzoeken om informatie omtrent de gezondheidstoestand van een patiënt zonder telkens een volledige check-up uit te voeren met eventueel een observatieperiode in het ziekenhuis van verschillende dagen?

  http://www.ordomedic.be/nl/a35/a035020n.htm

  De specialistische begeleiding en observatie in de dagcentra is gericht op kinderen tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap [...]. Na een observatieperiode van drie tot zes maanden wordt voor ieder kind een zorgplan opgesteld.

  http://www.festog.nl/over_festog.htm

  Op het einde van de observatieperiode wordt door iedereen samen, incluis psychiater, psycholoog en sociaal-assistent, een observatieverslag opgemaakt en besproken in een vergadering. Op die vergadering kan de jeugdrechter aanwezig zijn. Dit alles gebeurt aan het einde van de vijfde week. De zesde week krijgt de jeugdrechter het verslag toegezonden en dan heeft hij nog twee weken om een beslissing te treffen. De observatieperiode is dus minimum vijf en maximum zeven weken.

  Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

  observatieperiode 2.0

  periode waarin men iets observeert om er de toestand of de ontwikkeling van in te schatten

  Semagram


  Een observatieperiode…

  is een periode; is een tijd

  • [Object betroffen] heeft betrekking op de toestand of de ontwikkeling van iets

   Hoofdsemagram: periode


   Algemene voorbeelden


   Een waarde van 0% wijst erop dat de slotkoers van het aandeel overeenkomt met de laagste koers in de observatieperiode.

   http://services.eurobench.com/SmartCharts/assets/doc/charting/nl_BE/help/stochastic_oscillator_so.htm

   Na de schuldenaar, het openbaar ministerie, elke schuldeiser en in het geval van een vennootschap de commissaris-revisor gehoord te hebben, kan de rechtbank de te redden onderneming een voorlopige opschorting van betaling geven voor een observatieperiode van zes maand tot negen maand. Na de observatieperiode kunnen de schuldeisers een definitieve opschorting van ten hoogste 24 maanden toekennen, waarbinnen het herstelplan wordt uitgevoerd.

   De Standaard,