offerlam


offerlam 1.0

lam dat in de Joodse traditie wordt geslacht als offer om God tot verzoening te bewegen

Semagram


Een offerlam…

is een schaap; is een zoogdier; is een dier

 • [Functie] dient als offer in de Joodse traditie
 • [Behandeling of bewerking] wordt geslacht als offer om God tot verzoening te bewegen

  Algemene voorbeelden


  Het offerlam gold in Israël als voornaamste offergave. Wanneer de Israëliet gezondigd had, bracht hij een lam naar de priesters. Hij beleed hen zijn zonde(n) en moest vervolgens zijn handen op het offerlam leggen en zo hard mogelijk op de kop van het dier drukken. Daarin legde hij zijn zonde(n) op het offerdier. Daarna werd het lam geofferd.

  http://www.cgcompas.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=92:zien-op-jezus-christus-als-het-lam-van-god-joh-129&catid=34:bijbelstudies&Itemid=80

  Misschien wel de mooiste parallel is het vertrouwen van Abraham wanneer Izaäk vraagt waar het offerdier is en Abraham zegt: "God zal Zichzelf van een offerlam voorzien. God heeft van te voren bepaald dat niet Izaäk, maar een ram op de brandstapel zou komen.

  http://www.eo.nl/ronduit/homepage/page/Gedenk_het_offerfeest_/articles/article.esp?article=11155563

  offerlam 2.0

  geofferd lam als symbolische voorstelling van Jezus Christus die aan het kruis gestorven is als zoenoffer voor de zonden van de mensen

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Het offerlam…

  is een voorstelling

    Algemene voorbeelden


    Ik sprak toen over het offerlam Jezus. Wat Abraham niet kon doen kon God wel. Hij gaf Zijn Zoon als volmaakt en onschuldig offerlam.

    http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=19559

    De mensen moeten gewoon in Jezus Christus gaan geloven. Hij is het Lam van God, die als offerlam aan het kruis de zonden van de mensheid heeft gedragen. Hierdoor wordt het nodeloos pijn doen van dieren door ritueel te slachten overbodig.

    http://www.nujij.nl/politiek/beelden-ritueel-slachten-schokken-de-kamer.12687636.lynkx

    offerlam 3.0

    iemand wiens belangen opgeofferd worden om hogere belangen of belangen van machtigere personen veilig te kunnen stellen, en die dat gedwee, zonder verzet ondergaat

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

    Semagram


    Een offerlam…

    is een persoon

    • [Activiteit of handeling] ondergaat zijn lot gedwee, zonder verzet
    • [Behandeling of bewerking] moet zijn eigen belangen laten opofferen om hogere belangen of belangen van machtigere personen veilig te kunnen stellen

     Algemene voorbeelden


     Guy Coëme speelt voorlopig de rol van offerlam, en hield op de 1 mei-feesten van dit jaar tranerige, maar officiële toespraken in Hoei en in Borgworm (Waremme).

     De Standaard,