ongelijkwaardig


ongelijkwaardig 1.0

gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. niet evenveel waard; van ongelijke waarde; niet gelijkwaardig; niet evenwaardig
Zie ook : gelijkwaardig

Algemene voorbeelden


ChristenUnie en SGP mogen dan beide de islam als ongelijkwaardig zien aan het christendom, de politieke uitwerking van hun visie is dermate verschillend dat de partijen op dit punt niet bij elkaar zullen komen, denkt Peter Frans Koops.

http://www.refdag.nl/opinie/verschil_cu_en_sgp_in_visie_op_islam_niet_te_overbruggen_1_503300,

"Zeggen dat de rassen verschillen, betekent niet ze als ongelijkwaardig beschouwen."

De Standaard,

Maar al kon ik het me níét voorstellen, feit is dat miljoenen mensen in ongelijkwaardige verhoudingen leven en die stakkers blijven dus van alle liefde verstoken.

Het geminachte kind, Guus Kuijer,

De basis voor de handicap is de zogenaamde "Course rating", zeg maar de moeilijkheidsgraad van een baan. Elke baan wordt hierbij naar de lengte beoordeeld. De handicap bepaalt hoeveel slagen de speler over de baan mag doen. Dat wil zeggen: een speler met handicap 10 mag in tachtig slagen de holes afwerken van een baan met een coursing rate van 70. Het leuke hiervan is dat spelers van een ongelijkwaardig niveau toch met elkaar een pittig duel kunnen afwerken.

http://www.golfspotts.com

Over de voordelen van het samenvoegen van de baggerdivisies hebben we nooit van mening verschild. We hadden alleen moeite met de manier waarop en het spanningsveld dat ontstaat om van twee ongelijkwaardige partijen een gelijkwaardige fusie tot stand te brengen.

De Telegraaf,

Want twee kinderen in dezelfde klas of hetzelfde gezin, die verschillende aanleg vertonen, zouden volgens haar redenering ook als ongelijkwaardig worden bestempeld door de loutere vaststelling van dat verschil (bijvoorbeeld tijdens een psychologisch onderzoek op school of zelfs tijdens een test of medisch onderzoek).

http://home.scarlet.be/~pin02936/JosVerhulstcomm.13.html

Mouthaan en de Neef et al. (1997:11) vatten deze dilemma's als volgt samen: Zij hebben betrekking op de als afhankelijk en ongelijkwaardig gepercipieerde positie van meisjes in de islamitische cultuur, de dubbele moraal tegenover seksualiteit waardoor meisjes wel en jongens niet gestraft worden voor hun seksuele activiteiten voor het huwelijk, de restrictieve opvattingen ten opzichte van seksualiteit, het feit dat men door in te gaan op de hulpvraag meewerkt aan een leugen en aan het in stand houden van een mythe (de mythe dat er zoiets is als een maagdenvlies en dat alle vrouwen bloeden), het feit dat er medisch gezien een onnodige ingreep wordt verricht (waarvoor het ziekenfonds meestal gewoon betaalt).

http://casnws.scw.vu.nl/publicaties/bartels-rituelen.html,

De avonturier houdt van ongelijkwaardige situaties.

Het geminachte kind, Guus Kuijer,

We zijn dus zeer ongelijkwaardig, niettemin hou ik veel van haar, ik zou haar niet graag missen en ik heb háár ook een hoop te bieden: ik weet hoe je een tochtvrije stal voor haar moet bouwen en hoe je 't smakelijkste krachtvoer bereidt.

Het geminachte kind, Guus Kuijer,

Moeilijkheden met de rolbezetting, een te klein budget, ongelijkwaardige auteurs en onvoldoende uitvoering van de oorspronkelijke opzet hebben de onderneming op den duur te veel afbreuk gedaan. En net als veel andere pogingen op het gebied van drama of literatuur heeft Waaldrecht zich ten slotte afgespeeld in een sfeer van vereenzaming, zonder veel serieuze kritiek of discussie, terwijl de serie eigenlijk de Nipkowschijf zou moeten krijgen.

Betrekkelijke kleinigheden, H.J.A. Hofland,

Vaste verbindingen


ongelijkwaardige kruising


    Zie: ongelijkwaardige kruising

Woordfamilie


Als deel van een afleiding