ongelijkwaardige kruising


ongelijkwaardige kruising 1.0

((vooral) in Nederland, verkeersrecht [rechtsregels])

kruising van wegen, kruispunt met haaientanden, stoplichten of voorrangsborden of een kruispunt van een verharde en een onverharde weg, waarop dus niet de regel geldt dat alle verkeer van rechts voorrang heeft

Algemene voorbeelden


Als je een ongelijkwaardig kruispunt nadert, dus een kruising die wordt geregeld door o.a. voorrangsborden hou dan goed in de gaten dat je alle kruisende bestuurders voorrang verleent. Zij rijden immers op de kruisende verharde weg. Voetgangers gaan dus niet voor! Nader een ongelijkwaardige kruising altijd met lage snelheid.

http://www.theorieexamens.com/downloads/Les3_Voorrangsregel.pdf