open zee


open zee 1.0

de zee waar deze niet meer door kusten is omgeven of waar geen vasteland meer te bespeuren valt; soms ook specifiek zeerechtelijk voor: het zeegebied buiten de territoriale wateren
Vaak in voorzetselverbindingen als in, op (de) open zee.

Algemene voorbeelden


Door wind en stromingen wordt de vervuiling naar de open zee gedreven.

Metro,

Als haaien van het open water komen blauwe haaien nauwelijks in de onmiddellijke omgeving van de kust. Maar vanwege de door tientallen jaren overbevissing veroorzaakte voedselschaarste in grote delen van de Middellandse Zee worden de haaien van de open zee aangespoord plotseling daar op te duiken waar men hen nauwelijks vermoedt.

http://home.hccnet.nl/r.van.vliet/Diverse_haaien/MiddellandseZee/body_middellandsezee.html

Vulkanische 'hotspots' kunnen in de omgeving van de kust of honderden kilometers van het vasteland af in open zee liggen.

http://www.duiken.nl/

Tijdens hun verblijf in de open zee leggen de zalmen honderden en soms zelfs duizenden kilometers af, zich onderweg voedend met garnalen en kleine visjes.

http://www.delicatessenhuis.nl/

We dienen zowel in eigen territoriale wateren als op open zee te surveilleren en eventueel op te treden tegen overtreders.

http://www.f829.com/

Windsnelheidstabel voor op het vaste land. Windsnelheidstabel voor op de open zee.

http://www.tabellenboekje.nl/meteo-tabel-windsnelheden.php