pediatrie


pediatrie 1.0

(geneeskunde [medische discipline])

medisch specialisme dat zich bezighoudt met het onderzoek, de diagnose en behandeling van ziekten en afwijkingen bij baby's, kinderen en jonge adolescenten; kindergeneeskunde

Semagram


Pediatrie…

is een medisch specialisme; is een wetenschap

   Algemene voorbeelden


   Kindergeneeskunde (ook wel pediatrie genoemd) is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van kinderen in de leeftijd van nul tot ongeveer achttien jaar. Binnen dit specialisme valt ook de infectiologie en de allergologie. De dermatologie staat als aparte polikliniek genoemd. In de praktijk krijgen kinderen met problemen op dit gebied veelal de algemeen pediater als hoofdbehandelaar en de dermatoloog als medebehandelaar.

   http://www.umcutrecht.nl/zorg/ouderskind/poliklinieken/P/pediatriealgemene/

   Pediatrie of kindergeneeskunde is de medische specialiteit die zich toespitst op patiënten van 0 tot 16 jaar. Hierdoor is dit uiteraard de voornaamste discipline in het kinderziekenhuis, dat qua dienstenaanbod niet minder dan een weerspiegeling is van het ziekenhuis voor volwassenen. De aandoeningen die er behandeld worden, zijn dus zowel medisch, chirurgisch als psychologisch van aard. Bovendien is universitaire kindergeneeskunde een discipline met een sterke subspecialisatie. Dit betekent dat het ziekenhuis, naast de algemene kindergeneeskunde, ook gespecialiseerde eenheden en raadplegingen heeft.

   http://www.uzbrussel.be/u/view/nl/130555-Kinderziekenhuis+algemeen.html

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   pediatrie 1.1

   (geneeskunde [medische discipline])

   afdeling kindergeneeskunde

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

   Semagram


   Pediatrie…

   is een afdeling; is een ruimte; is een plaats

   • [Geheel] is een afdeling binnen een ziekenhuis of een andere zorginstelling

    Algemene voorbeelden


    Er wordt kennis gemaakt met het kind in verschillende situaties: het kind op pediatrie, neonatologie, intensieve zorg, het kind in de thuiszorg, het gehandicapte kind in een instelling.

    http://www.katho.be/hivb/verpleegkunde/default.asp

    Zijn dochtertje Céline was pas geboren, zijn zoontje Frédéric was in de pediatrie opgenomen, zijn moeder zat in een depressie en het ging slecht met zijn vrouw Michèle Martin.

    De Standaard,