pennenridder


pennenridder 1.0

(schertsend)

gedreven journalist of schrijver

Semagram


Een pennenridder…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Zowat de hele beeldpers en een aanzienlijk detachement penneridders waren donderdagmiddag present in de hal van het Paleis der Natie voor de vernissage van een kleine tentoonstelling met werken van Mark Eyskens, Rik Daems en Gerolf Annemans.

   De Standaard,

   Tot mijn verwondering is de roman van de Rode Koning nooit geschreven. Toch hebben er in zijn Vlaamse ballingstadje heel wat pennenridders naar inspiratie gezocht, in een tijd toen historische onderwerpen graag gelezen feuilletons opleverden.

   De Standaard,