perinataal


perinataal 1.0

(geneeskunde [medische discipline])

betrekking hebbend op de periode rondom de geboorte; plaatsvindend in de periode rondom de geboorte

Algemene voorbeelden


Een gewenste zwangerschap afbreken veroorzaakt zeer veel verdriet. De gevoelens na een zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose zijn te vergelijken met het verdriet na spontaan perinataal verlies: woede, angst, onzekerheid, huilbuien, enz.

http://www.crz.be/prenatale%20diagnose/prenatalemain.html

Behalve een aangepast behandelprotocol is een goede infrastructuur een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van perinatale behandeling in ontwikkelingslanden.

http://www.aidsfonds.nl/

Diagnostische criteria voor Rett's syndroom; (299.80) A. al de volgende kenmerken: 1. schijnbaar normale prenatale en perinatale ontwikkeling 2. schijnbaar normale psychomotorische ontwikkeling gedurende de eerste vijf maanden; 3. normale schedelomtrek bij de geboorte.

http://perswww.kuleuven.ac.be/~pb617300/

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • perinatale aandoening
 • perinatale epidemiologie
 • perinatale periode

De tweede categorie bestaat uit zeer jonge kinderen bij wie de spraak nog niet ontwikkeld is en bij wie men verschillende perinatale aandoeningen aantreft. Veelal wordt hyperbilirubinemie gemeld (vaak zeer matig).

http://www.chu-brugmann.be/NL/ziekenhuis/revalidatie.html

In West-Vlaanderen vonden 2,5 procent minder geboortes plaats in 1995, terwijl dat in alle andere provincies rond het gemiddelde van 0,6 procent ligt. Een verklaring hiervoor kan het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), dat de cijfers verspreidde via de Artsenkrant, niet geven.

De Standaard,

We gebruiken de term cerebral palsy om hersenletsels te beschrijven, die in de perinatale periode (einde zwangerschap, bij de bevalling, tijdens de eerste levensmaanden) ontstaan zijn en die op de lange termijn afwijkingen in de organisatie van houding en beweging veroorzaken.

http://www.bobath.be/html/ouders.htm

Vaste verbindingen


perinatale sterfte; perinatale mortaliteit


 1. kindersterfte in de periode rondom de geboorte

  Ondervoeding van zwangere vrouwen leidt tot ondervoeding van ongeboren kinderen, met als gevolg meer kans op perinatale sterfte en mogelijk ook op chronische ziekten op latere leeftijd. De gevolgen van foetale ondervoeding worden versterkt door ondervoeding van jonge kinderen.

  http://www.gcw.nl/

  De sterfte in deze gebieden is ongeveer vijfmaal groter dan in de ontwikkelde wereld, waar volgens de gegevens van de WGO elf van de 1.000 baby's kort na de geboorte overlijden. Uit de statistieken blijkt dat de zogeheten 'perinatale' sterfte, het aantal baby's dat dood wordt geboren of in de eerste week overlijdt, de afgelopen tien jaar vrijwel hetzelfde is gebleven. Van de acht miljoen baby's die sterven, overlijden vijf miljoen in de eerste vier weken.

  De Standaard,

  Talrijke onbeantwoorde vragen in verband met dieren geboren door overdracht van somatische celkernen. In het algemeen valt een grote perinatale mortaliteit bij deze dieren waar te nemen. De veroudering van deze dieren zal heel aandachtig moeten gevolgd worden.

  http://www.health.fgov.be/bioeth/nl/advies/advies-nr10.htm,

perinatale zorg; perinatale zorgverlening


 1. zorg voor moeder en kind in de periode rondom de bevalling

  Vroedvrouwen kunnen tewerkgesteld worden in: - materniteiten van algemene ziekenhuizen (verloskamer, kraamafdeling, neonatologie) - op de afdeling gynaecologie, de afdeling laag- en hoogrisicozwangerschap [...] - diensten voor thuisverpleging (perinatale zorg) - diensten voor pre- en postnatale raadplegingen - diensten voor seksuele voorlichting en gezinsplanning.

  http://www.phlimburg.be/opleid/dep2/d2_VRK.asp

  De afgestudeerde vroedvrouw moet: Beschikken over de juiste visie en ingesteldheid ten aanzien van het beroep van vroedvrouw [...]. Zich bewust zijn dat in het domein van de menselijke voortplanting en in de perinatale zorgverlening een preventieve aanpak de voorkeur geniet boven een curatief ingrijpen, in de mate dat deze benadering medisch, ethisch, sociaal en economisch te verantwoorden is.

  http://www.ha.be/gezondheidszorg/opleidingen/index.cfm?section_id=2

Woordfamilie


Overige woordfamilieleden