piekperiode


piekperiode 1.0

periode met de hoogste intensiteit inzake gebruik, verbruik, aanwezigheid of vraag naar iets

Semagram


Een piekperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door een hoog aantal gebruikers, verbruikers, aanwezigen of afnemers van iets
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft vaak betrekking op infrastructuur zoals netwerken voor verkeer, transport, communicatie, informatievoorziening enz.

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  In piekperioden is het aanbod van vliegtuigen te groot voor één startbaan en één landingsbaan. Daarom worden in de landingspieken twee landingsbanen gebruikt naast één startbaan.

  http://www.schiphol.nl/schiphol/main/home.jsp

  In de piekperiode van de passanten (zomervakantie) zijn de vaste liggers meestal uitgevaren, zodat van deze plekken door passanten gebruik gemaakt kan worden.

  Meppeler Courant,

  Een LNG-terminal is een ingangspunt dat kan dienen voor aardgas van veel verschillende oorsprongen [...]. Dit kan van bijzonder belang zijn bij piekperioden of in crisissituaties.

  http://www.creg.be/pdf/PI/creg-ipg2001nl.pdf,

  Van Kolgans en Brandgans zijn in de piekperiode totaal bijna 1 miljoen in Nederland te vinden.

  http://www.minlnv.nl/actueel/speech/,

  Voor Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en in het Brussels gewest is buiten deze data ook nog een vroegere piekperiode van zichtbare aanwezige graffiti herkenbaar tussen de jaren 1989 en 1991.

  http://users.pandora.be/graffiti/onderzoek/graffiti.htm