pizzicato


pizzicato 1.0

(muziek [muziek])

niet met de strijkstok gestreken, maar met de vingertoppen getokkeld
In de afgekorte vorm pizz., ook wel pizz en piz, ook als notatie op bladmuziek.

Semagram


Pizzicato…

is een manier van musiceren; wijze

   Algemene voorbeelden


   De bas van John Lindberg klinkt zowel pizzicato als arco als een klok.

   NRC,

   Allaeys verkent eerst de eigen gevoelswereld. De nonchalance van de cd heerste ook tijdens het optreden. Er waren hoogtepunten, zoals een dreigend Whisper, met een gastsolo van Peter Vermeersch op sax, het intrieste Sister of Free (het antwoord op het opgewekte Shiny Side), Back Into History, met Plouvier pizzicato op viool, en Devil Waltz, dat door het publiek met herkenningsapplaus werd begroet. Tussendoor werd er op het podium sympatiek naar instrumenten of hulpstukken gezocht.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • staccato-pizzicato

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • pizzicatonoot
   • pizzicatopassage
   • pizzicatospel
   • pizzicatotechniek
   • pizzicatowals

   pizzicato 2.0

   (muziek [muziek])

   wijze van vioolspelen waarbij niet met de strijkstok gestreken wordt, maar waarbij met de vingertoppen getokkeld wordt; pizzicatotechniek; pizzicatospel

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

   Semagram


   Een pizzicato…

   is een speeltechniek; is een wijze

   • [Handelende persoon] wordt uitgevoerd door bespelers van strijkinstrumenten, zoals een viool of contrabas
   • [Instrument] wordt gedaan met de vingertoppen
   • [Object betroffen] heeft betrekking op snaarinstrumenten als een viool, cello of contrabas

    Algemene voorbeelden


    De voornaamste speeltechnieken zijn: 1) pizzicato: de snaren worden met de vingers getokkeld; 2) dubbelgrepen: er worden 2 snaren tegelijk aangestreken; 3) con sordino: met demper (rubberen knijper die op de kam geplaatst wordt); 4) tremolo: zeer vlug met de strijkstok over de snaar heen en weer gaan (op dezelfde noot); 5) saltato: de strijkstok springt over de snaren; 6) vibrato: de linkerhand beweegt lichtjes heen en weer over de snaar.

    http://users.pandora.be/dirk.viaene/muziek1.htm,

    Het pizzicato in de vijfde maat lukte wonderwel, maar het loopje in de zevende maat net niet.

    Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

    Combinatiemogelijkheden


    in voorzetselgroep


    • in pizzicato

    Loyko heeft twee troefkaarten die maken dat de groep de biotopen van restaurant of circus overstijgt: hij zet met het nodige ontzag de traditie naar zijn hand en paart virtuositeit aan finesse. De bedrevenheid zit ook in het vocale: heerlijke close harmony met een ongewone kleur en karakter. Een heel nummer in pizzicato brengen, met eindeloze variaties op het thema, daarvoor moet je Loyko heten.

    De Standaard,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • Bartókpizzicato

    pizzicato 3.0

    (muziek [muziek])

    noot of passage uit een muziekstuk, waarbij niet met de strijkstok gestreken wordt, maar waarbij met de vingertoppen getokkeld wordt; pizzacatonoot; pizzicatopassage

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

    Semagram


    Een pizzicato…

    is een noot of passage uit een muziekstuk; is een deel

    • [Geheel] maakt deel uit van een muziekstuk
    • [Handelende persoon] wordt uitgevoerd door bespelers van strijkinstrumenten, zoals een viool of contrabas
    • [Instrument] wordt gedaan met de vingertoppen
    • [Object betroffen] heeft betrekking op snaarinstrumenten als een viool, cello of contrabas

    Algemene voorbeelden


    De ritmische vrijheden dwingen het orkest tot een alerte dialoog. Wispelwey houdt ogen en oren open om elke nuance en wending efficiënt te regisseren en het publiek bij het verhaal te betrekken. Zo klinkt de aankomst van het tweede thema echt als een opluchting, en de door Wispelwey zelf bedachte cadens vlak daarna is een eerste hoogtepunt: ongegeneerd, bijna smakeloos virtuoos, een onweerstaanbare vondst als hij het hoofdthema met pizzicato's omspeelt. De "authenticiteit" zit hem bij deze Haydn niet in de ernst, maar in speelsheid. Maar er is ook innigheid en diepgang.

    De Standaard,

    De pizzicato's van de cello's klonken werkelijk als heldere waterdruppels en zelden hoorde men zo'n licht-bezonken warme altvioolklank (Aria di Corte). Alleen de passaglia aan het slot had niet helemaal de gulheid die een stuk van dit kaliber afrondt. In de beroemde Serenade van Tsjaikovsky kon het orkest voluit tonen wat het waard was.

    Meppeler Courant,

    Ik haalde diep adem en speelde - dolce - Mozarts eenvoudige en daarom zo sympathieke melodie, maar toen ik op het punt stond een zo fraai mogelijke uitvoering te geven van het eerste pizzicato, zag ik ineens een oude witte hand met een zwarte kraag voor het notenbeeld schuiven. Ik schrok zo dat ik abrupt ophield met spelen en opzij keek. Twee gloeiende, diepliggende ogen staarden mij aan.

    Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

    Opvallend hecht klonk de dialoog tussen de pizzicati van Vera Beths en Roel Dieltiens, rond de vibratoloos aangezette bourdon-cantilene van de andere strijkers.

    De Standaard,

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • een pizzicato spelen

    Jeths gebruikt deze tijdelijk verstemmingen om een glissando te maken met een gestreken snaar, en om een aangetokkelde toon van hoogte te veranderen. Dit laatste gebruikt Jeths in de slotmaten van de compositie. Jeths omschrijft deze techniek in de partituur als volgt: 'Speel een pizzicato, draai de stemknop direkt onder en boven deze toon. Stop op het moment dat de gegeven toon is bereikt'.

    http://members.lycos.nl/willemjeths/scriptieJeths.htm,