plankton


plankton 1.0

afbeelding

Bron: Kils
(CC BY-SA 3.0)

kleine tot zeer (microscopisch) kleine plantaardige of dierlijke organismen die rondzweven in de hele waterkolom, waar ze door de stroming van het water worden verplaatst en als voedsel dienen van vele, grotere organismen, zoals koraal, kwallen, vissen en walvissen

Semagram


Plankton…

is een verzameling

 • [Omvang concreet] is klein tot zeer (microscopisch) klein
 • [Deel] bestaat grotendeels uit eencellige diertjes en plantjes, sommige met kiezelskelet, andere met kalkhuisjes
 • [Functie] dient als voedsel van vele, grotere zeeorganismen, zoals koraal, kwallen, pelagische vissen en walvissen
 • [Rang of hierarchische positie] staat in het milieu in zee aan de basis van de voedselketen
 • [Woongebied] leeft in de hele waterkolom van de zee
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan zich weinig of niet voortbewegen, in hoofdzaak slechts zweven, en zo door zeestromingen verplaatst worden

Algemene voorbeelden


In Straat Davis mengt de relatief warme West-Groenlandstroom zich met de zeer koude Labradorstroom. Daar waar beide zeestromen elkaar ontmoeten, ontstaat een opwerveling van voedingsstoffen, waarin plankton als basis van de voedselketen goed kan gedijen.

NRC,

Net als bij Spitsbergen joeg men in Straat Davis op de Groenlandse walvis (Balaena mysticetus). Deze dikke, trage, 'ouderwetse' walvis leeft alleen in het Arctisch gebied. Hij bezit een zeer dikke speklaag en lange baarden, waarmee hij zijn voedsel plankton, uit het water zeeft. Voor de harpoeniers in hun kleine, wendbare sloepen was dit dier een gemakkelijke prooi.

NRC,

Een reuzenhaai is een planktoneter, net zoals vele soorten grote walvissen. Buiten plankton staan ook kreeftachtigen en vleugelslakken op het menu.

http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

De harige vliescelpoliep is een mosdiertje dat leeft van plankton en algemeen voorkomt in de Noordzee.

http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000824.html

Van half mei t/m juli vangen de vissers 'vette' haringen. Die hebben zich lekker rond kunnen eten omdat er in deze maanden volop plankton is.

http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • plankton eten

Vraatzuchtige 'kamkwallen' uit Noord-Amerika bedreigen het leven in de Kaspische Zee. Deskundigen vrezen dat de zich razendsnel voortplantende indringers, die ontzettend veel plankton eten, het leven in de volledig door land omsloten zee volledig zullen uitroeien.

De Telegraaf,

Grote zeepaardjes krijgen soms meer dan 1500 jongen! Kleine soorten krijgen er veel minder. De jongen zijn kant en klare zeepaardjes, die voor zichzelf moeten zorgen. Ze eten mini larfjes en ander plankton.

http://www.kidsforanimals.nl/

in voorzetselgroep


 • zich voeden met plankton

Mossels filteren het water en voeden zich met plankton.

http://www.argo.be/scholen/geonatuur/waterdieren/waterdieren-weekdieren.html

De wilde zalm kreeg zijn roze zalmkleur omdat hij zich voedde met plankton en kleine kreeftachtigen.

De Standaard,

Haring voedt zich met plankton.

De Telegraaf,

Vaste verbindingen


dierlijk plankton


 1. verzameling van diverse microscopisch kleine waterdiertjes zoals watervlooien, kleine kreeftachtigen en dieren in het larvenstadium die zich voeden met andere kleine dierlijke of plantaardige organismen en zelf dienen als voedsel voor grotere waterdieren; zoöplankton

  Synoniem: zoöplankton

  Semagram


  Dierlijk plankton…

  is een verzameling

    Ansjovissen eten dierlijk plankton en algen.

    http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000937.html

    De krabbeneter (Lobodon carcinophagus) is de talrijkste van de vier zeehondensoorten op het zuidelijk halfrond. Op het land is hij de snelste van alle zeehonden. Ondanks zijn naam vangt hij geen krabben, maar krill, dierlijk plankton. Hij is de grootste krillkonsument ter wereld.

    De Standaard,

    Meestal zijn deze algenexplosies niet gevaarlijk en vormen ze een bulk van voedsel voor dierlijk plankton. Maar sommige soorten scheiden gif af waardoor over een heel gebied vissen kunnen sterven. Het is voor onderzoekers een raadsel waarom het dierlijk plankton - dat leeft van de plantaardige diatomeeën - er niet voor zorgt dat de algengroei binnen de perken blijft. Op de een of andere wijze lukt het de minuscule algenetertjes niet de algenbloei in te dammen.

    http://www.kennislink.nl/web/show?id=111752,

   plantaardig plankton


   1. verzameling van diverse microscopisch kleine waterorganismen zoals algen, wieren en bacteriën met chloroplasten die voor het verkrijgen van energie afhankelijk zijn van fotosynthese en zelf dienen als voedsel voor zoöplankton en grotere waterdieren; fytoplankton

    Synoniem: fytoplankton

    Semagram


    Plantaardig plankton…

    is een verzameling

      Watervlooien leven van algen en ander plantaardig plankton en als zij daar genoeg van kunnen consumeren, wordt de vijver weer schoon.

      De Standaard,

      Dat dierlijke plankton bestaat uit vissenlarven, copopoden, doorzichtig kril en andere minuscule zeedieren. Deze voeden zich op hun beurt met het eerste organisme in de voedselketen (plantaardig plankton) en levert een vrij hoog voedselrendement van de zee op.

      http://members.home.nl/vismarkt/haring2.htm

      De Noren willen enorme hoeveelheden kunstmest in zee kieperen, niet als offer aan de goden, maar om het plantaardig plankton mee bij te voederen. Als er meer voedsel in de bovenste waterlagen is, zullen er ook meer algen zijn, zo is de redenering, en die kunnen dan weer als voedsel dienen voor de vis.

      De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     • microplankton

     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • planktonalg
     • planktonbloei
     • planktonbolletje
     • planktonconcentratie
     • planktondiertje
     • planktonetend
     • planktoneter
     • planktongedaante
     • planktongemeenschap
     • planktongroei
     • planktongroep
     • planktonnet
     • planktonontwikkeling
     • planktonpopulatie
     • planktonrijk
     • planktonsoort