plantkunde


plantkunde 1.0

wetenschappelijke studie van de planten; botanie

Semagram


Plantkunde…

is een wetenschap

 • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met het onderzoek naar en de beschrijving van organismen die kunnen worden aangeduid als 'planten'
 • [Object betroffen] bestudeert o.a. de anatomie, fysiologie en de systematiek van planten

  Algemene voorbeelden


  In heel Europa hebben botanische tuinen een lange en fascinerende geschiedenis. Doorheen de tijd zijn ze er steeds in geslaagd zich aan te passen aan de noden van de maatschappij. Voorheen waren de Europese botanische tuinen immers het hart van belangrijke economische en sociologische ontwikkelingen. Ze waren nauw betrokken bij drang om kolonies te verwerven evenals bij de valorisatatie van tropische producten zoals hout en rubber. Vandaag situeert de opdracht van botanische tuinen zich eerder in de tuinbouw, de plantkunde en de ecologie.

  http://www.br.fgov.be/

  In de plantkunde is het een algemene wet dat planten meer stuifmeel afgeven als hun milieu verslechtert.

  De Standaard,

  In sommige voedingsmiddelen, vooral plantaardige, zitten ook stoffen die planten zelf gebruiken: voor het lokken van insecten (voor de bestuiving) of juist voor het verdrijven van indringers. In de plantkunde is uitgebreid onderzoek gedaan naar deze stoffen, de zogenaamde lectines.

  http://www.bloedgroep.com/_/

  Het deel botanie heeft betrekking op de plantkunde in de klassieke betekenis van het woord, met inbegrip dus van organismen als bacteriën, wieren, schimmels, zwammen, naast de groene planten.

  http://www.br.fgov.be/BIODIV/BBB/lecture_abstract.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • plantkunde doceren
  • plantkunde studeren

  Hij doceerde plantkunde aan de universiteit van Vancouver.

  NRC,

  Ze vroeg hem wat hij dan wel studeerde en hij stelde beleefd de tegenvraag, al kende hij reeds lang haar studierichting. 'Ik studeer plantkunde,' antwoordde Colette.

  De stenen toren, Jo Claes,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • biologie en plantkunde
  • dierkunde en plantkunde

  'Toen ik tien was, interesseerde ik me fel voor biologie en plantkunde, dat zullen jullie je zeker herinneren. Op een dag reden we naar Gent langs de Oude Baan, die toen nog was afgezoomd met bomen en die bomen noemde ik, één voor één, bij de naam: plataan, es, iep, eik.'

  Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

  Da Vinci bestudeerde het vliegen van vogels en ontwierp mechanismen om dit na te bootsen [...]. Hij bestudeerde fossielen, akoestische problemen, dier- en plantkunde en ontwierp watermolens, baggermachines, geschut en talrijke andere werktuigen.

  http://users.pandora.be/websthetica/webstheticaDAV.htm

  Algemene vakken (anorganische, organische en analytische chemie, natuurkunde, dierkunde en plantkunde) vormen in de kandidaturen echter nog steeds het breed fundament.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~steinerschool/index.htm

  Vaste verbindingen


  algemene plantkunde


  1. studie van de anatomie en de morfologie van de planten

   In het onderdeel algemene plantkunde wordt de anatomie van de plant volledig besproken. Ook de verschillende voortplantingsmechanismen komen aan bod.

   http://www.khk.be/khk04/opleidingen/ba_agroBio/lestabellen/vak1.asp

   Mijn leeropdracht was Algemene Plantkunde. Deze benaming komt voort uit een vroegere indeling van de biologie. Die indeling was grofweg: Bijzondere en Algemene Dierkunde en Bijzondere en Algemene Plantkunde. [...] de algemene dierkunde en de algemene plantkunde bestudeerden de bouw, het functioneren (bij dieren inclusief het gedrag) en de groei en ontwikkeling in wisselwerking met het milieu, van respectievelijk dieren en planten.

   https://www.openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/5329/1/OR118.pdf,

  bijzondere plantkunde


  1. studie van organismen die kunnen worden aangeduid als planten, zoals de studie van de algen (algologie), van de mossen (bryologie) en van de korstmossen (lychenologie)

   De bijzondere dierkunde en de bijzondere plantkunde bestudeerden de verwantschap en afstamming van respectievelijk dieren en planten; de algemene dierkunde en de algemene plantkunde bestudeerden de bouw, het functioneren (bij dieren inclusief het gedrag) en de groei en ontwikkeling in wisselwerking met het milieu, van respectievelijk dieren en planten.

   https://www.openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/5329/1/OR118.pdf,

   Vonk is van huis uit bioloog. 'Tijdens mijn studie heb ik me in bijzondere plantkunde gespecialiseerd. Vroeger bestond er binnen de biologie altijd een scherp onderscheid tussen plant- en dierkundigen.'

   http://www.haarlem.nl/smartsite3247.htm

  systematische plantkunde


  1. systematische studie en beschrijving van de planten

   "Oude medische tijdschriften kunnen bij wijze van spreken zo de papiermolen in", aldus Lut. Want in die snelle wetenschap gaat het vooral om de nieuwste vondst, het laatste artikel. Zo niet in de systematische plantkunde. Daarin zijn de oude naslagwerken juist erg belangrijk. Iedere botanicus bouwt verder op de systematiek van zijn voorgangers [...]. "Tegenwoordig wordt de systematiek een beetje ouderwets gevonden", zegt Lut. "Iedereen wil moleculair bioloog worden." Maar toch zal het altijd nodig zijn om oude of nieuw gevonden planten bij hun naam te noemen. En met de vernietiging van het regenwoud en andere natuurgebieden is de juiste benoeming alleen maar belangrijker geworden.

   NRC,

   Pieter Baas is de voormalige directeur van het Nationaal Herbarium Nederland. Hij is emeritus hoogleraar systematische plantkunde aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP). Deze stichting zet zich in voor de wetenschappelijke collecties van botanische tuinen in ons land.

   http://hortus.leidenuniv.nl/index.php?/Hortus/content_nieuws_v2/clusiuslezing_30_maart1/

   De voormalige vakgroep Systematische Plantkunde in Utrecht (Herbarium) richtte zich wat onderzoek betreft vooral op de Neo-Tropen. Floristisch werd er onderzoek gedaan naar de Flora van de Guiana's.

   http://www.botanischetuinen.nl/content/plantencollecties/detail/42/Guianese-planten.html

  toegepaste plantkunde


  1. studie van de praktische toepassingen van de plantkunde

   Zijn er kenmerken te ontdekken aan zaden die goede en slechte van elkaar onderscheiden? En zijn die kenmerken vervolgens in een geautomatiseerd proces op te sporen? Vanwege de brede ervaring in uiteenlopende gebieden als plantkunde en beeldherkenning kan TNO als geen ander dit soort vraagstellingen snel en goed oplossen. De afdeling toegepaste plantkunde leidde uit experimenten af dat een uniform beeld op goede zaden duidt en onregelmatige details vooral in slechte zaden voorkomen.

   http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=inno_case&laag1=892&laag2=906&item_id=52

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • plantkundeboek
  • plantkundeles
  • plantkundeschrift