predator


predator 1.0

(specialistisch, biologie [fauna])

dier dat zijn prooi actief bejaagt en opeet; roofdier

Semagram


Een predator…

is een dier

 • [Activiteit of handeling] voedt zich met andere diersoorten; bejaagt zijn prooi en eet het prooidier op
 • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van een parasiet omdat hij zich niet in of op zijn slachtoffers ontwikkelt
 • [Verscheidenheid] is bijvoorbeeld een vleesetend zoogdier, een roofinsect, roofvogel of roofvis

  Algemene voorbeelden


  Om de aantallen hoefdieren te reguleren dromen de kritische bosbeheerders van grote aaneengesloten natuurgebieden, noodzakelijk voor predatoren als lynx en wolf.

  NRC,

  De aal wordt op zijn beurt gegeten door diverse semi-aquatische predators zoals aalscholvers, reigers en otters.

  http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02138.pdf,

  De gaasvlieg Chrysopa carnea is een inheems insect, waarvan de larven ware veelvraten zijn die het vooral gemunt hebben op bladluizen. De larven zuigen de bladluizen leeg. De volwassen gaasvliegen zijn geen predatoren van de bladluis.

  http://www.detuingids.be/pages/list.asp?cat=2,

  Spinnen zijn allemaal predators. Ze voeden zich met allerhande groepen insekten en andere geleedpotigen. Een gevangen prooi wordt verlamd door gif dat binnengebracht wordt door een steek met de gifklauwen.

  http://www.instnat.be/content/page.asp?pid=FAU_SPI_Start

  Grote kudden weidedieren trokken een paar eeuwen later over de steppen, liepen te grazen en waren tegelijk prooi en voedsel voor de nieuwe generatie predatoren, waaronder de grote roofkatten, die lenigheid, kracht, geduld, list en intelligentie meebrachten.

  http://www.absmid.demon.nl/mainpage.htm

  Tussen parasiet en gastheersoort - en tussen predator en prooidier - ontwikkelt zich vaak een samenhang, waarin ze elkaars evolutie stimuleren (vergelijk 'the Red Queen'-theorie: prooi en predator lopen steeds harder, beiden evolueren daardoor, zonder dat één van beide de overhand krijgt, want dan zouden beiden uitsterven).

  http://glimmerveen.nl/loes/Woordwerdbrein.html

  Vaste verbindingen


  natuurlijke predator


  1. predator zoals die in de natuur voorkomt

   De methode middels roofvogels is een volledig ecologisch verantwoorde methode waarbij middels natuurlijke predatoren, potentiële prooidieren van een locatie worden geweerd.

   http://www.valkerij.nl/

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • bodempredator
  • grondpredator
  • luchtpredator
  • toppredator
  • zeepredator

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • predatordichtheid