principaal appel


principaal appel 1.0

((vooral) in Nederland, recht)

hoger beroep dat als eerste, in een aparte procedure, wordt ingesteld

Algemene voorbeelden


Principaal appel en incidenteel appel. Als de geïntimeerde ook het vonnis in eerste aanleg wil aanvechten, kan hij dat doen bij principaal appel (in een aparte procedure), of bij incidenteel appel (in de reeds door de eerste appellant aanhangig gemaakte appelprocedure).

http://www.raadvanarbitrage.nl/content-col/34/26/hoger-beroep-de-appelprocedure.html#203