principieel akkoord


principieel akkoord 1.0

((vooral) in België)

nader te preciseren akkoord; principeakkoord

Algemene voorbeelden


De bestuurders hielden het uiteindelijk bij een principieel akkoord en gaven het directiecomité de opdracht verder te onderhandelen.

De Standaard,