probleemgezin


probleemgezin 1.0

gezin met een of meer maatschappelijke problemen

Semagram


Een probleemgezin…

is een gezin

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een of meer maatschappelijke problemen

  Hoofdsemagram: gezin


  Algemene voorbeelden


  Het Nederlandse gezin bestaat niet. Er zijn spitsgezinnen, mikadogezinnen, stiefgezinnen, allochtone gezinnen, succesgezinnen, gescheiden gezinnen, alleenstaande gezinnen, probleemgezinnen. Kortom: variatie kenmerkt het Nederlandse gezin anno 2007.

  Trouw,

  Je hebt natuurlijk vaders die hun kinderen slaan. Je hebt ook vaders die zuipen en vaders die verdwijnen en vaders die hun hele uitkering elke maand weer in de fruitautomaat mikken. Je hebt ook moeders die hun kinderen verwaarlozen omdat ze depressief zijn, of omdat ze vroeger zelf mishandeld zijn. Je hebt, kortom, gezinnen die ontsporen: de probleemgezinnen, ook wel - in heel lelijk Nederlands - multiproblemgezinnen genoemd. Gezinnen die voor alle leden eerder hel dan harmonie zijn.

  Trouw,

  Overigens zullen de reeds bestaande gezinsvoogden in steden als Heerlen, Eindhoven en Nijmegen binnenkort, bij wijze van experiment, iedere week een bezoek gaan brengen aan probleemgezinnen.

  De Limburger,

  Met reden waarschuwde de Franse oud-minister Badinter dat de gevangenis - zeker voor de jeugd - geldt als leerschool van de misdaad [...]. De opdracht is juist het niet zo ver te laten komen door vroegtijdig, snel en consequent in probleemgezinnen te interveniëren.

  NRC,

  Probleemjongeren komen uit probleemgezinnen, ervaart Van Caeyzeele.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • nieuwe probleemgezinnen
  • potentiële probleemgezinnen

  Hij had een plannetje om nieuwe probleemgezinnen in zijn ressort aan te pakken.

  NRC,

  Er zitten twintig à dertig potentiële probleemgezinnen bij elkaar, die in de Bijlmer ook al als zodanig bekend stonden.

  Het Parool,

  in voorzetselgroep


  • opvoedingsondersteuning bieden aan probleemgezinnen

  Veel steden geven aan een opvoedingsondersteuning aan probleemgezinnen aan te bieden.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

  • opgroeien in een probleemgezin

  De mate waarin het misbruik bijdraagt tot de psychische problematiek hangt daarbij van verschillende aspecten af: de aard van het trauma [...]; de context van het gebeuren: levensomstandigheden van slachtoffer (bijvoorbeeld opgroeien in een probleemgezin) en de mate van opvang na het gebeuren (door directe omgeving en/of hulpverleners).

  http://www.eetstoornis.be/pr_seksualiteit0.htm

  • kinderen uit een probleemgezin
  • kinderen uit probleemgezinnen

  Kinderen uit een probleemgezin kwamen vroeger in een instelling of pleeggezin terecht.

  De Standaard,

  Kinderen uit probleemgezinnen hoeven in veel gevallen niet uit huis te worden geplaatst als hun ouders verplicht worden begeleid door 'opvoedingsspecialisten'.

  NRC,

  • de problematiek van probleemgezinnen

  Volgens projectleider Dries Roosma moet de "hokjesgeest" tussen deze instellingen doorbroken worden omdat de problematiek van probleemgezinnen niet beperkt blijft tot één hulpverleningssector.

  Meppeler Courant,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • maatschappelijke gezinnen, zwakmaatschappelijke gezinnen en probleemgezinnen

  In Zestienhoven 2 probeerde het maatschappelijk werk iets nieuws: "maatschappelijke gezinnen", "zwak-maatschappelijke gezinnen" en "probleemgezinnen" zouden er in een verhouding van 45, 35 en 20 procent wonen.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • probleemgezinnetje