proefperiode


proefperiode 1.0

periode waarin iemand op proef in dienst is; proeftijd bij een werkgever

Semagram


Een proefperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Functie] dient om vast te stellen of iemand voor een bepaalde betrekking geschikt is
 • [Duur] heeft een duur die wordt overeengekomen of die doorgaans in het arbeidsrecht is bepaald
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is voorlopig en leidt ertoe dat een werknemer die niet voldoet door een werkgever gemakkelijk kan worden ontslagen of de werknemer zelf ook gemakkelijk ontslag kan nemen
 • [Betrokkene] heeft betrekking op een werknemer

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


Tijdens de proefperiode kan je de arbeidsovereenkomst zonder meer beëindigen.

http://www.federgon.be/nl/publications/docs/guidenl.pdf

Proefplaatsing. Dit experiment geeft u sinds 11 augustus 2000 de mogelijkheid op proef onbetaald werk te verrichten. Het doel hiervan is dat u na de proefperiode in aanmerking kunt komen voor een dienstbetrekking bij de betreffende werkgever.

http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

proefperiode 2.0

periode waarin men iets kan uittesten en vervolgens evalueren en eventueel verbeteren vooraleer men het betreffende definitief toepast of aanschaft; testperiode

Semagram


Een proefperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Functie] dient om iets uit te testen en er de voordelen en nadelen van te leren kennen en eventueel verbeteringen te kunnen aanbrengen
 • [Duur] heeft een duur die vooraf wordt bepaald of afgesproken
 • [Object betroffen] heeft betrekking op zowel in te voeren regelingen als op de aanschaf van zaken

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Door de pakkans van honderd procent is het trajectcontrolesysteem volgens het OM zeer effectief en lapt nog slechts twee tot drie procent van de automobilisten de toegestane maximumsnelheid aan zijn laars. Het OM wil de komende jaren ervaring opdoen met de diverse fabrikanten van de controlesystemen. In de proefperiode van twee jaar moet blijken aan welke eisen een betrouwbaar systeem moet voldoen.

  Haagsche Courant,

  Voor software heeft men het ook over "freewares" (programma's die helemaal gratis zijn) of "sharewares" (programma's die vrij worden verdeeld om door de gebruiker te worden geëvalueerd. Na een proefperiode moet deze laatste een vergunning aanvragen; zoniet mag hij de software niet verder gebruiken).

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Rekeningrijden/000609-a.html,

  Een speciale afvalbak voor lege blikjes en flesjes wordt na een proefperiode op enkele scholen landelijk ingevoerd. Scholieren die de bak gebruiken, worden beloond met beltegoed voor hun mobiele telefoon.

  Trouw,