psycholoog


psycholoog 1.0

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het behandelen van psychische problemen en probeert het gedrag van de mens te verklaren

Semagram


Een psycholoog…

is een persoon

 • [Groep] kan zich laten registreren in het NIP-register
 • [Organisatie of instelling] werkt als zelfstandige of is als werknemer in dienst van bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, school of verpleeghuis
 • [Functie] richt zich op het behandelen van en het begeleiden bij psychische, vooral enkelvoudige, recent ontstane problemen en het verklaren van menselijk gedrag
 • [Plaats] werkt vaak in bijvoorbeeld een ziekenhuis, school of huisartsenpraktijk
 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft meestal een universitaire studie psychologie afgerond, vaak aangevuld met een specialisatie, bijvoorbeeld klinische psychologie of ontwikkelingspsychologie
 • [Activiteit of handeling] voert gesprekken met patiënten, probeert met hen de psychische problemen te doorgronden en het gedrag dat daarmee samenhangt te verklaren en probeert in een beperkt aantal sessies de problemen te verhelpen of te verlichten, bijvoorbeeld door therapie
 • [Betrokkene] werkt vaak nauw samen met bijvoorbeeld verpleegkundigen, huisartsen of maatschappelijk werkers
 • [Onderscheid of tegenstelling] is geen arts en mag daarom, in tegenstelling tot een psychiater en psychotherapeuten die arts zijn, in principe geen medicijnen voorschrijven tenzij hij klinisch psycholoog is en richt zich in het algemeen niet op psychische stoornissen of ernstige psychosociale problemen

Algemene voorbeelden


De psycholoog in de eerstelijn hoort net als de huisarts geen wachtlijst te hebben, en de behandelingen worden vergoed door het ziekenfonds.

http://huizen.dds.nl/~jbugel/

Daarom is de psycholoog verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn.

http://www.psynip.nl/leden/ethiek/nbc.htm,

Tot slot stippen we nog aan dat de titel van Psycholoog in België een wettelijke bescherming geniet: enkel licentiaten in de Psychologie kunnen zich psycholoog noemen.

http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/opl/oplINV/broch/nl/studiekiezers/opl/oplINV/brochPDF/14psycho

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een experimenteel psycholoog
 • een humanistisch psycholoog
 • een klinisch psycholoog
 • een medisch psycholoog
 • een universitair psycholoog

Praat erover met een eerstelijns psycholoog. Een eerstelijns psycholoog helpt u concreet en snel [...]. Een eerstelijns psycholoog is een hulpverlener die u concreet helpt bij psychische problemen.

http://www.lve.nl/pages/f_1elijn.html

Een theoretisch en experimenteel psycholoog krijgt een bij uitstek onderzoeksgerichte opleiding en is inzetbaar voor het bestuderen en oplossen van problemen met betrekking tot menselijk gedrag, cognitie en beleving.

http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/opl/oplINV/broch/nl/studiekiezers/opl/oplINV/brochPDF/14psycho

Waarom zou een gelovig of humanistisch psycholoog, een gelovig of humanistisch geneesheer [...], een vader of moeder niet in staat zijn de vragen van het kind, de leerling, de patiënt, de cliënt (ook niet formeel gesteld) over de zin van het leven te beluisteren en in respect voor de situatie en voor de eigenheid van de zinzoekende mens met hem stappen te doen in de richting van zinduiding.

De Standaard,

Pieter Langedijk publiceerde de eerste populaire verslagen, en Hans Cladder was de eerste universitaire psycholoog die ermee experimenteerde.

http://www.regressietherapeut.nl/

Hij is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt ook in die praktijk.

De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

in voorzetselgroep


 • naar een psycholoog gaan

Naar een psycholoog ga je meestal niet zomaar. Soms heb je een probleem en geraak je in de knoop. Als je daarmee geholpen wil worden, kan je naar een psycholoog gaan!

http://www.kriekelaar.com/kinderen_wieGaatErNaarEenPsycholoog.html

met ander, nevengeschikt substantief


 • een psycholoog en criminoloog
 • een psycholoog en logopedist
 • een psycholoog en orthopedagoog
 • een psycholoog en pedagoog
 • een psycholoog en psychiater
 • een psycholoog en psychotherapeut
 • een psycholoog en therapeut
 • een psycholoog of criminoloog
 • een psycholoog of logopedist
 • een psycholoog of orthopedagoog
 • een psycholoog of pedagoog
 • een psycholoog of psychiater
 • een psycholoog of psychotherapeut
 • een psycholoog of therapeut

Hoewel, als psycholoog en criminoloog had hij waarschijnlijk snel een baan gevonden.

Naakte zielen, Luc Deflo,

Samen met de psycholoog en logopedist worden de ouders ingelicht over verschillende aspecten van stotteren.Tevens krijgt men antwoord op allerhande vragen, zoals: Wat is stotteren?

http://www.stotteren.be/

Lukt het met die extra oefening niet, dan is het zaak Wouter voor verder onderzoek door te sturen naar een psycholoog of orthopedagoog.

http://www.home.zonnet.nl/dyslexie/,

Bij het grote publiek is het beroep van psycholoog of pedagoog immers nog altijd vrij onbekend.

http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/opl/oplINV/broch/nl/studiekiezers/opl/oplINV/brochPDF/14psycho

Het MSOC en het CAD hebben een centraal intakesysteem. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd: - louter experimenterend gebruik: externe dienst (bijvoorbeeld: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg); - druggebruiker zonder verslavingsprobleem, maar enkel met andere problemen: externe dienst (afhankelijk van welk probleem, bijvoorbeeld psychologische problemen: doorverwijzing naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psycholoog of psychiater).

http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

Er is ook nogal wat scepticisme, een wantrouwen rond de deskundigheid en het wetenschappelijk 'sérieux' van deze beroepsgroep, die trouwens als beroepsgroep erg moeilijk is af te lijnen (cf. wetgeving rond de bescherming van de titel van psycholoog en psychotherapeut).

www.kubrussel.ac.be/onderwijs/etew/tew/vakken/eerstekan/psychologie/Hoofdstuk1.doc

Jouw huisarts kan eventueel verwijzen naar het algemeen maatschappelijk werk, de RIAGG in jouw regio of naar een psycholoog of psychotherapeut.

http://www.gezondheidsnet.nl/

Als de kinderwens niet vervuld wordt zal dit een periode van rouw geven [...]. Soms kan het echter nodig zijn hulp van een psycholoog of therapeut te zoeken bij de verwerking van dit verdriet.

http://www.freya.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • psychologenjargon
 • psycholoog-trainer

psycholoog 1.1

beroep van psycholoog

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Psycholoog…

is een beroep

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is in Vlaanderen een beschermd beroep met een beschermde titel maar is in Nederland sinds 1993 geen beschermd beroep meer en heeft geen beschermde titel, maar psychologen die een universitaire studie in de psychologie hebben afgerond aangevuld met een specialisatie, kunnen zich registreren bij het NIP

  Algemene voorbeelden


  Bijkomend kan de opleiding investeren in enkele sessies voor studenten derde licentie omtrent de vervolgmogelijkheden van de studie, de positie van de psycholoog in Vlaanderen, de bijscholingsinitiatieven die door de beroepsverenigingen genomen worden, de vacaturebanken van de beroepsverenigingen.

  http://allserv.rug.ac.be/~kerauw/doo/rapporten/rapport2.pdf,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • een opleiding tot psycholoog

  De opleiding tot psycholoog of pedagoog wordt aan de Universiteit Gent georganiseerd door de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

  http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/opl/oplINV/broch/nl/studiekiezers/opl/oplINV/brochPDF/14psycho