quarantaineperiode


quarantaineperiode 1.0

periode waarin een mens, dier of zaak afkomstig uit een (mogelijk) besmette plaats verplicht wordt afgezonderd om uitbreiding van de besmetting te voorkomen; afzonderingsperiode om besmetting te voorkomen; periode van quarantaine

Semagram


Een quarantaineperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Functie] heeft tot doel uitbreiding van een besmetting te voorkomen
 • [Duur] heeft een duur die door instanties wordt bepaald
 • [Betrokkene] is van toepassing op mensen, dieren of zaken die uit (mogelijk) besmette plaatsen komen

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Sierra Leone plaatst 700 woningen in de buurt van Freetown in quarantaine na de dood van een visser die met ebola besmet was. De quarantaineperiode gaat 21 dagen duren.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/13/sierra-leone-plaatst-700-huizen-in-quarantaine-in-verband-met-ebola/,

  In de MKZ-crisis is weer gebleken dat het verzamelen van dieren risico's inhoudt. Een manier om deze risico's te beheersen, is het instellen van een quarantaineperiode nadat evenhoevigen zijn aangevoerd op een bedrijf. In deze quarantaineperiode mogen 30 dagen nadat evenhoevigen op het bedrijf zijn aangevoerd, geen evenhoevigen worden afgevoerd, anders dan voor de slacht. Als een bedrijf een ziek dier zou aanvoeren, worden de risico's van verdere verspreiding van deze ziekte door de quarantaineperiode beperkt.

  http://www.minlnv.nl/mkz/

  Indien tijdens de quarantaineperiode wordt vermoed dat één of meer vogels met aviaire influenza of Newcastle disease besmet zijn, worden de vogels in de verdachte quarantaine-eenheid bemonsterd voor virologisch onderzoek overeenkomstig bijlage III, punt 2, en worden deze monsters dienovereenkomstig onderzocht.

  http://cmlag.fgov.be/nl/dos/dg5/Veterinaire_Wetgeving/2-Dierenbescherming/2001-06-08_DV_MB.htm,

  Er zijn ook landen waar geen hondsdolheid heerst (bijvoorbeeld Engeland) en die een quarantaineperiode van meerdere maanden voorschrijven.

  http://www.absmid.demon.nl/mainpage.htm