raadsperiode


raadsperiode 1.0

((vooral) in Nederland)

vastgestelde periode waarin een gemeenteraad zijn bestuurlijke functie mag uitoefenen; bestuurstermijn voor een gemeenteraad

Semagram


Een raadsperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Duur] wordt bij wet bepaald, in Nederland momenteel vijf jaar
 • [Tijd] begint na gemeenteraadsverkiezingen en eindigt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een gemeenteraad

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  19 % vindt dat het college kleiner kan (vooral in gemeenten boven de 100.000 inwoners), 75 % vindt de omvang goed en 6 % vindt dat het college groter zou moeten zijn. In 39 % van de gemeenten is in deze raadsperiode minimaal een wethouder vertrokken (in 28 % één, in 8 % twee en in 3 % drie wethouders). De wethouders treden vooral terug in gemeenten tussen de 20.000 en de 100.000 inwoners.

  NRC,

  De partij van Timmermans had voor de gemeenteraadsverkiezingen één zetel en bleef op één staan. Het CDA, de PvdA en de VVD staan voor de komende raadsperiode op respectievelijk drie, drie en twee zetels.

  Meppeler Courant,

  Het gemeentebestuur ondersteunt en stimuleert de activiteiten van de muziekschool. In deze raadsperiode zal een oplossing voor de definitieve vestiging van het jongerencentrum gezocht worden, waarbij met grote zorgvuldigheid te werk zal worden gegaan ten aanzien van de lokatiekeuze.

  http://www.barneveld.nl/index2.html

  De PvdA afdeling Zwartsluis vindt het 'reëel en wenselijk' dat de partij in de komende raadsperiode opnieuw zitting neemt in het college van burgemeester en wethouders.

  Meppeler Courant,

  De VVD wil de vormgeving van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan in nauw overleg met andere betrokkenen, als de bevolking van Ruurlo en andere politieke partijen tot stand brengen. In de komende raadsperiode doen zich op dit vlak twee nieuwe interessante kansen voor.

  http://www.vvdruurlo.nl/

  raadsperiode 2.0

  vastgestelde periode waarvoor een raad is aangesteld; zittingstermijn voor een raad

  Semagram


  Een raadsperiode…

  is een periode; is een tijd

  • [Duur] heeft een in statuten enz. vooraf vastgestelde duur, afhankelijk van de betreffende functie
  • [Object betroffen] heeft betrekking op een raadsinstantie

   Hoofdsemagram: periode


   Algemene voorbeelden


   De brede samenstelling van de raad staat er borg voor dat een rapport meer biedt dan de inzichten van één individu. Daarom hebben de raadsleden en medewerkers die deel uitmaken van de projectgroep uiteenlopende wetenschappelijke achtergronden. Alle uit te brengen rapporten worden voor commentaar ook voorgelegd aan de adviserende leden [...]. De WRR stelt per vijfjarige raadsperiode een werkprogramma op. Dit bestaat ten dele uit zaken waarover de regering advies vraagt, en ten dele uit onderwerpen van eigen keuze. De raad kan zich in beginsel met alle gebieden van (potentieel) regeringsbeleid bezighouden.

   http://www.wrr.nl/HTML-NL/BasisIN-NL.html