rapaille


rapaille 1.0

(formeel, pejoratief)

gepeupel

Semagram


Rapaille…

is volk

   Hoofdsemagram: gepeupel


   Algemene voorbeelden


   Aan boord van de schepen uit Holland werden gevangenisboeven - ruimen vol met gajes [...] - meegenomen, rapalje uit de grote steden, zwervers, ontvluchte misdadigers [...], hoeren, die op vreemde kusten in de overzeese gebieden van boord werden gezet.

   De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

   Wat moesten jullie, eerzame burgers, met die regering die niet bekwaam was om de veiligheid in dit land te handhaven [...]? Gekuip kennen we [...], onder de grond, te midden van rapaille, maar niet in de kabinetten van de regering.

   Verborgen schade, Astre Berkhof,