rappel

1.0: waarschuwende herinnering


rappel 1.0:
waarschuwende herinnering die iemand krijgt toegestuurd om een verzuimde verplichting na te komen

Semagram

Een rappel...

is een document; is een tekst

  • [Functie] dient om iemand te waarschuwen dat hij nog een verplichting moet nakomen
  • [Tijd] wordt verstuurd na het verstrijken van een bepaalde, vastgestelde termijn
  • [Betrokkene] wordt gestuurd naar iemand die nog een verplichting moet nakomen, in financieel opzicht of om iets dat niet zijn eigendom is terug te brengen, bv. een ontleend boek

Combinatiemogelijkheden


Combinatiemogelijkheden
als object bij een werkwoord
een rappel sturen; een rappel verzenden
Debiteurenbeheer is echter meer: het omvat een geheel van activiteiten die erop gericht zijn wanbetalingen te voorkomen en de risico's ervan in te dijken. Debiteurenbeheer gaat dan ook verder dan een onregelmatige opvolging van betalingen en het verzenden van rappels. Debiteurenbeheer besteedt aandacht aan klanten en hun uitstaande vorderingen om zo: - risico's te beperken én - rendement te verhogen.

- http://www.graydon.be/NL/FrameGraydon.htm

Zomaar even vijftienhonderd euro bracht die klootzak mij in rekening. Dat verdroot me zozeer dat ik de brief in vier stukken scheurde en 'm onder het aanrecht in het vuilnisbakje ging gooien. Dat hij me maar een rappel stuurt. Dat hij me vijf rappels stuurt. Ik moet alles achterlaten bij m'n ex-vrouw en dan zal ik zeker ook nog' ns meteen m'n verliezende advocaat betalen.

- De droogte, Herman Brusselmans, 2003

↓ toon voorbeelden

als object bij een werkwoord
een rappel ontvangen
Bij overschrijding van de leentermijn ontvangt u een (eerste) schriftelijke rappel. Reageert u hier niet op dan ontvangt u na twee weken weer een (tweede) rappel. Als u hier ook niet op reageert dan wordt uw lenerspas ongeldig en bent u f 10,- per publicatie verschuldigd.

- http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_inlichtingen.html

↓ toon voorbeelden

met adjectief ervoor
een schriftelijk rappel
Aan verzoeken om informatie of een reactie wordt steeds een termijn verbonden. Daarna wordt indien nodig mondeling of schriftelijk gerappelleerd. Als een verantwoordelijke na een tweede schriftelijk rappel niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt per aangetekende brief een vordering tot medewerking gedaan.

- http://www.cbpweb.nl/documenten/bel_klachtbehandeling.stm

↓ toon voorbeelden


Woordfamilie
Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen: rappelbon; rappelfaciliteit; rappelmogelijkheid; rappelprocedure

2.0: terugroeping


rappel 2.0:
terugroeping van iemand voor een medische controle of behandeling

Semagram

Een rappel...

is een oproep

  • [Functie] dient om iemand terug te roepen voor een vervolg van medische controle of voor verdere behandeling op een later tijdstip

Algemene voorbeelden
D.6.3 Leerlingen. Overzichten van: • Historiek van de leerling (personalia en korte overzicht van interventies) […] • Groeicurve van de leerling […] • Aantal CLB tussenkomsten per leerling […] • Medische verwijzingen (incl. rappels) • Gegevens voor departement volksgezondheid op basis van de indicatoren/protocollen.

- http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

↓ toon voorbeelden


Woordfamilie
Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen: rappelvaccinatie

3.0: verticale afdaling


rappel 3.0:
verticale afdaling van een bergbeklimmer volgens een speciale techniek langs een beveiligd touw

Semagram

Een rappel...

is een handeling

  • [Doel of bestemming] heeft als doel af te dalen langs een bergwand
  • [Activiteit of handeling] is een verticale afdaling
  • [Middel] gebeurt door middel van beveiligde touwen en een tuig voor de klimmer

Algemene voorbeelden
Het meest gebruikte touw tegenwoordig is het enkeltouw dit is het eenvoudigst in het gebruik [...]. Dubbeltouw is iets moeilijker in gebruikt maar heeft het voordeel dat het langere rappels toelaat. Bovendien verlaagt het de wrijving in zigzaggende routes.

- http://users.pandora.be/andantino/

Het parkoers in de Hoge Venen bevat alles wat je van een canyoning mag verwachten: watervallen, sprongen, glijbanen en fun. Het parkoers bevat ook minimum één afdaling via touwen (rappel). Een ervaren gids loodst je door de rivier.

- http://www.acteam.be/R_home/N/

↓ toon voorbeelden

Combinatiemogelijkheden


Combinatiemogelijkheden
in voorzetselgroep
in rappel
Er zijn twee passages met een vervelende afklim. Maar niet erg moeilijk (3de graads) en steeds in zeer betrouwbaar terrein. Alleen de beklimming van de gendarme overstijgt licht de 3de graad. De afdaling gebeurt in rappel en hiervan kan je welgeteld 12 meter genieten. Er zijn twee grote ringhaken op de top van de gendarme voorzien. Eén daarvan heeft zijn beste tijd gehad, de andere garandeert een veilige rappel.

- http://home.versateladsl.be/jeroencaers/beklimming%20DH.htm, 4 juli 2001

↓ toon voorbeelden


(einde artikel)

sluit Door gebruik te maken van het ANW gaat u akkoord met de Eindgebruikersovereenkomst.