recht in zijn schoenen staan


recht in zijn schoenen staan 1.0

((vooral) in België)

oprecht en eerlijk handelen

Algemene voorbeelden


En ook Russell staat niet zo recht in zijn schoenen als het lijkt. Zijn wetenschappelijke passie moet het snel afleggen tegen zijn amoureuze passie. Zodat je je gaat afvragen of de wereld van schoonheid en kunst niet te verkiezen valt boven de dorre wereld van de logika.

De Standaard,

Zelfs al staan de banken recht in hun schoenen, dan nog wekken de onderzoeken van BOB en parketten een vermoeden van fraude, dat de soms al erg negatieve beeldvorming over de sektor alleen maar kan bevestigen.

De Standaard,