rekendocent


rekendocent 1.0

iemand die voor zijn beroep les geeft in rekenen, onder meer in onderwijsinstellingen die opleiden tot leerkracht in het lager onderwijs

Semagram


Een rekendocent…

is een docent; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt doorgaans in een school die opleidt tot leerkracht lager onderwijs of in schoolopleidingen zoals het mbo
 • [Gebied] geeft les in rekenen

  Algemene voorbeelden


  Rekenen is geen wiskunde en een wiskundedocent is geen rekendocent. Het examenprogramma wiskunde bevat een exameneenheid rekenkundige vaardigheden, maar dit is ook de enige link tussen beide vakken.

  http://www.platformsvmbo.nl/actueel/laatstenieuws/taal.doc/,

  Voor de meeste mbo’s is rekenen een nieuw vak; er waren tot nu toe geen rekendocenten. Daarbij komt dat veel docenten die rekenen gaan geven, dat nog niet eerder hebben gedaan.

  http://ecbo.nl/?id=2331

  Op Hogeschool Domstad gebruiken de Rekendocenten de volgende indeling: Getallen en bewerkingen (hele getallen). Breuken/procenten/kommagetallen/verhoudingen. Meten. Meetkunde.

  https://www.surfgroepen.nl/.../ICT_en_Lesgeven_en_begeleiden.doc,