responsief


responsief 1.0

een antwoord gevend of bevattend, antwoordend

Algemene voorbeelden


Ik herinnerde me opeens de uitlating van een Vlaams acteur, die een tijdje geleden in een interview de responsieve rol van het publiek bij het living theatre in twijfel trok door erop te wijzen dat een restaurantbezoeker zijn neus toch ook niet in de potten en pannen van de chef-kok gaat steken, maar zich tevreden stelt met het afgewerkte produkt.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

De mate van bestuurskracht bepaalt de mate waarin een gemeentebestuur responsief kan zijn.

http://www.uia.ac.be/u/kdlmans/forum_bestuurskracht.htm,

Wat betreft het opvoedergedrag geldt daarbij als centraal uitgangspunt het verhogen van een sensitieve en responsieve omgang met het kind.

http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/s03221.pdf

Er zijn opvoeders die systematisch bepaalde gevoelens van hun peuters en kleuters negeren en daarmee niet, wat we noemen, responsief zijn.

http://www.acccommunicatie.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding